časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Moderní elektroinstalace aneb Už jste to zkusili bez drátů?

|


Moderní elektroinstalace aneb Už jste to zkusili bez drátů?

Ing. Jaromír Pávek, Produktový manažer Xcomfort,
Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Všeobecný rostoucí trend využívání automatizace v domácnostech a v kancelářích se projevuje i v elektroinstalacích budov. Přitom určitě častěji saháme na vypínač osvětlení než na ovladač videorekordéru. Od elektroinstalace ale vlastně neočekáváme, že by se přizpůsobovala našim požadavkům jako třeba ovládání televizoru a dalších spotřebičů.

Obr. 1.

Obr. 1. Stmívací, roletové a spínací aktory (NOVINKA: analogové aktory 0/10 V a 1 – 10 V pro řízení výkonových stmívačů nebo elektronických předřadníků zářivkových svítidel)

Klasická elektroinstalace

Jsme zvyklí večer, než usneme, vstát z postele a zhasnout světla. Příjemnou pohodu ke sledování televize si např. vytvoříme rozsvícením stojanových svítidel na třech místech, ta však musíme nejprve každé zvlášť zapnout. Před odchodem z domu se ode dveří ještě vrátíme zkontrolovat, zda jsme zhasli všechna svítidla, a při návratu domů zcela samozřejmě za dveřmi nejprve odložíme tašky s nákupem, abychom mohli rozsvítit světlo v předsíni nebo v chodbě vedoucí do kuchyně. Všechno však může být úplně jinak.

Moderní elektroinstalace

Na rozdíl od klasické je tzv. moderní elektroinstalace schopna plnit měnící se požadavky uživatelů. V článcích v minulých číslech časopisu bylo stručně popsáno sběrnicové řešení moderní elektroinstalace – systém Nikobus a bezdrátový radiofrekvenční systém Xcomfort firmy Moeller. Společným znakem systémů je rozdělení funkce klasického vypínače na řídicí a ovládací částsenzory (pro uživatele jsou reprezentovány kolébkou spínače) a výkonovou částaktory (zajišťují sepnutí obvodu spotřebiče). Největší výhodou při projektování těchto systémů je skutečnost, že není zapotřebí přesně určovat, která svítidla či jiné spotřebiče mají být z daného místa ovládány. Důležitý je pouze počet silových obvodů v jednotlivých místnostech a místa, odkud by tyto obvody měly být ovládány. Konkrétní požadavky ovládání, tj. jaký senzor je určen pro ovládání příslušných svítidel s požadovanou funkcí spínání nebo stmívání, se programují (lépe řečeno nastavují) až při uvádění elektroinstalace do provozu.

Obr. 2.

Obr. 2. Přístroje napájené baterií s dlouhou životností až 10 let

Možnosti systémů moderní elektroinstalace

Již při příchodu domů může Xcomfort uživatelům po stisknutí jednoho tlačítka (za předpokladu, že je tma) osvítit cestu do kuchyně nebo do obývacího pokoje a při použití časových funkcí za nimi i zhasne. Velmi příjemné je využít světelné scény. Naprogramují se různé kombinace intenzity osvětlení a časy rozjasňování jednotlivých svítidel v místnosti (např. pro sledování televize, čtení knihy, posezení s přáteli aj.). Samozřejmostí jsou tzv. centrální funkce – vypnutí všech svítidel a určených spotřebičů při odchodu z domu, v ložnici před ulehnutím do postele apod. Moderní elektroinstalace dokáže řídit i další podsystémy – standardní je komunikace s EZS, EPS, ovládání žaluzií, řízení topení, klimatizace nebo i zavlažování zahrady. Velkou výhodou je skutečnost, že celkové, ale i provozní náklady na jeden systém mohou být nižší než náklady na několik podsystémů. Způsob kladení kabelových rozvodů zejména pro sběrnicový systém Nikobus je zcela odlišný od postupu klasické elektroinstalace. K senzorům (spínačům) je třeba uložit vedení datové sběrnice a ke všem svítidlům a spotřebičům je nutné vést samostatný silový kabel z rozváděče, ve kterém jsou instalovány řídicí jednotky s aktory. Tento způsob instalace je vhodný pouze pro novostavby nebo při celkové rekonstrukci budovy.

Obr. 3.

Obr. 3. Snadná a rychlá montáž tlačítek

Radiofrekvenční systém Xcomfort

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu rekonstruovaných a nově stavěných domů a bytů s požadavkem na rychlejší montáž elektroinstalace v nových, především montovaných domech uvedla společnost Moeller v rámci svého programu Xcomfort na trh systém zcela nové technologie – radiofrekvenční systém Moeller (RF systém). Tento „bezdrátový„ systém nevyžaduje kladení sběrnicového vedení ani jiných komplikovaných kabelových rozvodů. Je tomu tak proto, že místo sběrnice používá pro přenos povelů rádiový signál. Zajišťuje větší pohodlí a bezpečnost bydlení, jakož i úsporu nákladů na vytápění. Jedinečnost řešení spočívá v komplexní automatizaci budov, ať už jde o vytápění, klimatizaci, nastavení rolet či žaluzií, řízení garážových vrat, brány vjezdu nebo regulaci osvětlení, včetně jeho stmívání. Spínací, stmívací a roletové aktory (obr. 1) mohou být umístěny přímo ve spotřebičích nebo v instalačních krabicích. Jarní novinkou roku 2005 jsou spínací aktory s bezpotenciálovým výstupem a analogové aktory s výstupním napětím 0/10 V nebo 1 až 10 V. Používají se pro spojitou regulaci vytápění nebo k řízení elektronických předřadníků zářivek, popř. výkonových stmívačů se zátěží R, L nebo C. Co se týče senzorů (obr. 2), mohou být instalovány např. lepením v podstatě kdekoliv, popř. mohou být i přenosné. Radiofrekvenční systém lze využít pro modernizaci již existujících elektroinstalací, ale i v novostavbách pro standardní a náročné aplikace.

Obr. 4.

Obr. 4. Programování pouze malým šroubovákem

Charakteristika RF systému Xcomfort

Velká spolehlivost přenosu zpráv (povelů) je zajištěna oboustrannou komunikací – aktor čeká na potvrzení povelu od senzoru, jinak se příkaz automaticky opakuje. Použitá frekvence 868 MHz není ve volně dostupném pásmu, tudíž nehrozí zahlcení pásma jinými vysílacími zařízeními (vysílačkami, dálkovým ovládáním automobilů apod.). Dostatečný dosah přístrojů je dán výkonem vysílače, který je však omezen normou. V praxi to představuje dosah signálu až 100 m ve volném prostoru a 30 m uvnitř budovy, tzn. spolehlivý prostup signálu skrz dvě stěny a jeden strop. Pro zvětšení dosahu signálu je zmíněný systém vybaven patentovanou technologií, tzv. routingem (směrováním). Ta umožňuje předávání povelů mezi přístroji na větší vzdálenosti (pouze při programování v tzv. komfortním režimu). Vzájemné ovlivňování „sousedních instalací“ je znemožněno použitou metodou programování pomocí počítače v komfortním režimu a zadáním přístupového hesla k RF přístrojům. Vzhledem k obousměrnému přenosu nezahlcují vysílače RF systému Xcomfort frekvenční pásmo. Vysílač vyšle jednu zprávu a čeká na potvrzení přijetí. Obdrží-li vysílající přístroj potvrzení příjmu, jeho vysílač dále zůstává pasivní. Vyzářený výkon bezdrátového vypínače je 150krát až 200krát nižší než u mobilního telefonu. To je zcela zanedbatelná hodnota s ohledem na zdravotní účinek na lidský organismus (mimo okamžik vysílání je přístroj pasivní, tzn. že nevysílá žádný signál).

Obr. 5.

Obr. 5. Přehledná vizualizace na displeji HM

Instalace RF systému Xcomfort

Prvním krokem je instalace a připojení aktorů. Díky kompaktní konstrukci aktorů je lze zabudovat přímo do koncových spotřebičů (obr. 3) nebo do standardních instalačních krabic pro zapuštěnou montáž. Vodiče aktoru se připojí přímo na spotřebič a síťové napájení 230 V AC. Následně se instalují senzory (vypínače, termostaty, binární a teplotní vstupy atd.), přičemž konstrukce umožňuje jejich montáž přímo na stěnu. Senzory jsou napájeny z baterií s dlouhou životností (např. pro vypínač asi deset let). Je zajištěna i funkce upozornění na vybitou baterii blikáním osvětlení při aktivaci vypínače. Vzhledem k tomu, že se nepoužívají žádné prvky pro montáž do rozváděče, je možné při rekonstrukci ponechat dosavadní rozváděč i původní rozvod (vyhovují-li platným normám).

Nastavení RF systému Xcomfort

Jestliže uživatel klade na elektroinstalaci pouze standardní požadavky (tj. dálkové ovládání osvětlení, řízení rolet, spínání libovolných spotřebičů apod.) a nevyžaduje např. časové funkce, světelné scény, komfortní regulaci vytápění apod., lze systém nastavit snadno pouze šroubovákem (obr. 4). Při programování se nejprve na aktoru stiskne programovací tlačítko (na aktoru se rozsvítí dioda LED a připojené osvětlení), dále požadovaný vypínač (jeden nebo více), který má ovládat zvolený aktor, a pro ukončení programovacího režimu se opět šroubovákem stiskne programovací tlačítko na aktoru. Je to jednoduché a rychlé, bez sekání zdí, bez výměny kabeláže či zvláštních znalostí systému. Jsou-li požadovány náročnější funkce pro řízení budov (tzv. inteligentní budovy), instalační systém se programuje s využitím osobního počítače, popř. notebooku s rozhraním RF/RS-232 a s aplikačním softwarem MRF (Moeller RF). Ve srovnání s programováním v základním režimu tímto uživateli budovy nebo objektu nevznikají žádné náklady navíc. Programováním prostřednictvím počítače se systém „upgraduje„ (povýší) do komfortního režimu (s možností zadání hesla a využíváním routingu). Po naprogramování je systém připraven plnit většinu úloh kladených na inteligentní budovu:

  • světelné scény,
  • centrální ovládání,
  • základní funkce vytápění,
  • ovládání žaluzií,
  • spolupráce s jinými systémy (alarm, elektrický zabezpečovací systém aj.).
Obr. 6.

Obr. 6. Blistr pro spínání až 16 žárovek 100 W

Kdyby standardní komponenty nepostačovaly pro požadovanou úroveň pohodlí bydlení, lze systém rozšířit o řídicí a vizualizační jednotku, tzv. Home Manager (obr. 5). Jednotka poskytuje možnost využívat velký počet funkcí, např. spínací hodiny, logické funkce, světelné scény, centrální ovládání, zvuková a vizuální poplachová hlášení, kompletní řízení vytápění, a zajišťuje dálkovou komunikaci a ovládání prostřednictvím telefonu. Navržený systém může bez problémů řídit sluneční kolektory, kotel, bojler na ohřev vody, směšovací ventily a zónové vytápění prostorů. K programování jednotky je určen program MMRF (Moeller Manager RF). Home Manager dodávají a parametrizují systémoví partneři firmy Moeller. Novinkou jsou také tzv. blistry pro stmívání osvětlení (SPAD-00/16) nebo spínání osvětlení (SPAD-00/15) či jiných spotřebičů (obr. 6), které jsou nyní k dostání za výhodné ceny ve velkoobchodech.

Chcete se blíže seznámit s RF systémem a vyzkoušet si možnosti ovládání a funkčnost systému v praxi?
Přijměte tedy pozvání do jedné ze vzorových realizací s moderní elektroinstalací Xcomfort, které jsme vytvořili s našimi systémovými partnery již v několika městech. Pozvánky do vzorových domů a ostatní informace lze nalézt na internetové adrese www.Xcomfort.com.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: 267 990 411
fax: 267 990 419
e-mail: Xcomfort@moeller-cz.com
http://www.moeller.cz