časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Moderní algoritmy výpočtu osvětlení

číslo 3/2002

Moderní algoritmy výpočtu osvětlení

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Metody výpočtu v počítačové grafice,
zobrazovací rovnice,
vizualizace v praxi.

Ing. Pavel Domes, prof. Ing.Jiří Habel, DrSc.,
Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze