časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Minimální výška slunce v ČSN EN 17037

doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. |

Začleněním požadavků na proslunění budov do EN 17037 Daylight of building Evropská unie naznačuje, že přítomnost slunečního záření v budovách je důležitá pro zdraví občanů Evropy. Česká republika normu převzala v srpnu 2019 jako ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov [1]. Regulace výstavby z hlediska proslunění podle evropské normy vykazuje lepší parametry v porovnání s ČSN 73 4301 [2], která u nás platila dříve. Požadavky evropské normy jsou celkově mírnější, přesto však zajišťují potřebnou míru proslunění bytů v závěru zimy [3].

Obr. 1. Prostup slunečního záření atmosférou Země při různých výškách slunce nad obzorem
Obr. 1. Prostup slunečního záření atmosférou Země při různých výškách slunce nad obzorem

celý článek ZDE