časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Minimální výška slunce v ČSN EN 17037

doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. |

Začleněním požadavků na proslunění budov do EN 17037 Daylight of building Evropská unie naznačuje, že přítomnost slunečního záření v budovách je důležitá pro zdraví občanů Evropy. Česká republika normu převzala v srpnu 2019 jako ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov [1]. Regulace výstavby z hlediska proslunění podle evropské normy vykazuje lepší parametry v porovnání s ČSN 73 4301 [2], která u nás platila dříve. Požadavky evropské normy jsou celkově mírnější, přesto však zajišťují potřebnou míru proslunění bytů v závěru zimy [3].

Obr. 1. Prostup slunečního záření atmosférou Země při různých výškách slunce nad obzorem
Obr. 1. Prostup slunečního záření atmosférou Země při různých výškách slunce nad obzorem

celý článek ZDE