časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Mezinárodní světelnětechnický veletrh v Hongkongu

|


Mezinárodní světelnětechnický veletrh v Hongkongu

Ing. Jiří Novotný, FCC Public s. r. o.

Úvod

Veletrh se konal v době od 26. do 29. října 2005 v Kongresovém a výstavním centru (Hong Kong Convention & Exhibition Centre – HKCEC) na severním nábřeží ostrova Hongkong. Prostřednictvím zahraničních poboček Hongkongské obchodní komory (Hong Kong Trade Development Council – HKTDC) bylo na tento veletrh pozváno sedmnáct novinářů odborných periodik z různých zemí (Austrálie, Indie, Filipíny, Tchaj-wan Japonsko, Německo, Velká Británie, Španělsko, Itálie, Rusko, Polsko, Česko, Francie, USA).

Obr. 1.

Obr. 1. Pohled na Hongkong z největší místní hory HK Peak, vpravo vybíhá do moře výstavní centrum HKCEC

Moderní centrum pro výstavy, kongresy a konference bylo postaveno po posledním rozšíření ostrova násypem v roce 1988 a rozšířeno roku 1997. Impozantní futuristická architektura severní části budovy s šesti nadzemními a jedním podzemním podlažím vybíhá svým severním vstupem a zastřešením ve tvaru obří lodě do moře. Střední část budovy nad umělým kanálem představuje vysoké prosklené atrium, takže severní část je vlastně malým ostrovem ostrova Hongkong. Zadní část komplexu na hlavním ostrově tvoří budova nad jižním vstupem do celého krytého výstaviště. Kruhová krytá dvorana před tímto vstupem, uzpůsobená pro vjezd motorových vozidel, je obklopena dvěma výškovými hotely a kongresovou budovou. Průchody z dvorany do hotelů a dále do města jsou vedeny pasážemi s exkluzivními obchody. Celý tento komplex umožňuje návštěvníkům výstaviště, kongresu nebo divadla plně se věnovat účelu své cesty, aniž by museli vyjít do otevřeného prostranství, přitom denní i umělé osvětlení vytváří pocit venkovní atmosféry.

Všeobecné údaje o veletrhu

Tento již sedmý veletrh byl zatím největší, podle organizátorů druhý největší na světě. Vystavovatelů bylo více než tisíc z 27 zemí a regionů, tj. 16% nárůst oproti roku 2004. Zahraničních vystavovatelů se sešlo přes 700 (zvýšení o 19 %).

Obr. 2. Obr. 6.

Obr. 2. Severní vstupní prostor výstaviště s eskalátory k výstavním halám
Obr. 6. Ukázka velmi dobrého podání barev při osvětlení svítidly s LED

Výstavní plocha činila 34 tisíc m2 (zvýšení o 13 %).

Země a regiony vystavovatelů: Hongkong, Rakousko, Belgie, Čína (mainland), Kanada, Dánsko, Francie, Německo, Indie, Indonésie, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Macao, Malajsie, Nizozemí, Norsko, Filipíny, Korea, Singapur, Španělsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Velká Britanie, Spojené státy americké. Průměrný denní počet návštěvníků byl 24 tisíc, z toho čtrnáct tisíc zahraničních a deset tisíc místních.

Doprovodné akce

V době světelnětechnického veletrhu se souběžně konal Veletrh potřeb pro domácnost a její zdokonalení (HK International Hardware & Home improvement Fair 2005) v jižní části výstaviště. V tomto případě jde již také o tradici, která má podpořit návštěvnost obou veletrhů.

Obr. 3. Velký výběr stolních svítidel s diodami LED
Obr. 4. Dekorativní řetězce s LED
Obr. 7. Nabídka čínských křišťálových ověskových lustrů

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 7.

V konferenčních místnostech výstaviště byly pořádány zajímavé semináře, např. seminář vedený p. Alvinem Tse, regionálním marketingovým manažerem Philips Hong Kong, s názvem Dejme městům život a barvy (Bring Cities to Life & Colors) o využívání luminiscenčních diod a energetických úsporách, seminář Ochrana duševního vlastnictví při podnikání ve světelné technice (Protecting Your Intellectual Property Rights in the Lighting Business), vedený paní Charmaine Koo z oddělení duševního vlastnictví Hongkongské advokátní komory, o všech druzích autorských práv, o ochranných známkách, licencích atd.

Obr. 5.

Obr. 5. Zajímavé řešení svítidlových stínidel z tkaniny zpevněné speciálním tužidlem z čínské továrny Lin Nei Lighting

Tyto i další semináře byly velmi dobře připraveny a zúčastnilo se jich mnoho posluchačů. Ve všech velkých sálech byla prezentace promítána souběžně na dvou plátnech. Všichni účastníci dostali formuláře na předložení písemných otázek, hodnocení přínosu semináře pro praxi a jeho vedení i samotného lektora.

Vystavované výrobky

Sortiment vystavovaných výrobků byl velmi široký, od běžných svítidel pro byty z různých materiálů a rozmanitého designu po velmi náročná svítidla a světlomety s vysokým krytím IP pro osvětlení v průmyslu, dopravě, na sportovištích, komponenty pro výrobu svítidel a světelných zdrojů atp.

Určitým překvapením byla nabídka precizní měřicí techniky pro praxi i speciální fotometrické laboratoře. Například čínská firma Zhenjang University Sensing Instruments Co., Ltd., vystavovala velké množství přístrojů pro průmysl a laboratoře – většinou elektronických nebo s rozhraním pro spojení s osobním počítačem a s příslušným softwarem, včetně automatizovaných goniofotometrů pro velká svítidla a světlomety. Jejich cena, podle sdělení vystavovatele, by byla mnohanásobně nižší než ceny těchto přístrojů od renomovaných evropských výrobců.

Obr. 8. Obr. 9.

Obr. 8. Designová svítidla společnosti Zhejiang ZhongQi Industry Co., Ltd.
Obr. 9. Solární svítidla s diodami LED společnosti Goldmaster Development Ltd.

Jestliže by měl být odhadnut vývojový trend inovací a zcela nových produktů, zdá se, že jsou to nejrůznější výrobky s použitím barevných i bílých LED pro zahradní solární svítidla, dekorativní svíticí řetězce a zdroje s více LED se zabudovaným elektronickým napájením a standardní paticí pro směrové osvětlení. Dále to jsou nejrůznější tvarová a příkonová provedení kompaktních zářivek. Vyskytly se zde i indukční výbojky kruhového tvaru a duté plastové světlovody v podobě svíticích vodorovných či svislých sloupů (LG Korea).

Závěr

Výborná organizace veletrhu, jednoduchý přehledný katalog vystavovatelů bez reklam, možnost připojení notebooku k internetu na mnoha místech výstaviště s šikovnými stolky nebo s využitím bezdrátového rozhraní všude, dobře fungující tiskové středisko vybavené PC a občerstvovací prostor pro VIP, zvaný Dragon Lounge a také vybavený PC, to vše svědčí o profesionalitě pořadatele.

Obr. 10.

Obr. 10. Noční Hongkong z hory HK Peak

Z České republiky nebyl zaregistrován žádný vystavovatel. Veletrh zhlédly desítky návštěvníků z Česka, Polska, Maďarska, Itálie a především z Ruska i dalších evropských zemí.

Zvláštní uznání si zaslouží pracovnice HKTDC (především paní Winny Siu a Kanice Ho), které se pozvaným žurnalistům po celou dobu veletrhu a při všech společenských akcích ochotně věnovaly a pomáhaly zajistit požadovaná individuální pracovní setkání a informace.

Informace o činnosti HKTDC a veletrzích v Hongkongu lze získat u ředitele českého zastoupení p. Martina Levantiho, Na Beránce 2, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 323 514, fax: +420 222 812 283, GSM: +420 605 155 753, e-mail: prague.consultant@tdc.org.hk