Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Příští týden začne v Praze strojírenský veletrh FOR INDUSTRY Letos na něm předvedou jedinečné novinky české společnosti. Spojení designu a moderní…

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Více aktualit

Mezinárodní konference SVĚTLO 2004

číslo 3/2004

Mezinárodní konference SVĚTLO 2004

doc. Ing. Jiří Plch, CSc.,
Česká společnost pro osvětlování

Ve dnech 22. až 23. června tohoto roku se v Brně konala šestá Mezinárodní konference SVĚTLO 2004, kterou připravila Česká společnost pro osvětlování ve spolupráci s Národním komitétem Mezinárodní komise pro osvětlování CIE. Přípravy této významné akce se dále zúčastnily Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, Společnost pro rozvoj veřejného osvětlování a Moravský svaz elektrotechniků.

Akce se uskutečnila v prostorách hotelu Voroněž v blízkosti brněnského výstaviště. Kromě 60 přednášejících zde bylo téměř 150 odborníků z mnoha zemí.

Při slavnostním zahájení konference se svými uvítacími příspěvky vystoupili předsedové světelnětechnických společností České republiky, Německa, Polska a Slovenska.

Příspěvek Cirkadiálně účinné osvětlovací soustavy následně přednesl prof. D. Gall z TU Ilmenau. Všechny přednášky zahraničních účastníků, včetně diskusí, byly simultánně tlumočeny. Jednání se tudíž mohli aktivně účastnit všichni zájemci.

Ve večerních hodinách se uskutečnila společenská akce s bohatým rautem v salonku hotelu. Účastníky pozdravil i viceprezident Maďarské světelnětechnické společnosti. Kromě přání úspěchů konferenci a bohatých odborných zážitků vyslovil přesvědčení, že se s mnoha účastníky setká na první mezinárodní konferenci V LIGHT – konferenci višegrádského regionu. Ta se bude konat, podle dohody předsedů společností z roku 2003, ve Višegrádu v Maďarsku.

Program druhého dne jednání popisované akce byl rozdělen do čtyř základních bloků tak, aby si účastníci mohli podle vlastního uvážení zvolit optimální skladbu přednášek a témat.

Dopolední jednání 23. června bylo paralelně věnováno interiérovému osvětlení a venkovnímu osvětlování. Bylo předneseno i několik zajímavých příspěvků zahraničními účastníky.

Odpolední témata přednášek byla zaměřena na moderní principy měření, hodnocení výpočtové metody a modelování osvětlovacích soustav. V prvním odpoledním bloku nejvíce zaujala přednáška zástupce JETI Jena o mobilní spektrofotometrii a její aplikaci ve výrobních technologiích všeho druhu. Ve druhém bloku, věnovaném výpočtům a modelování, energetické úspory elektrické energie v technice osvětlování nevyjímaje, zaujala aplikace metody FORCE ATAK při návrhu a realizaci odrazných ploch pro reálné světelné zdroje.

Ve večerních hodinách, po náročném odborném programu, se uskutečnilo neformální setkání v Moravské rychtě. Účastnící měli možnost kromě specialit ochutnat kvalitní vzorky vín společnosti COMLUX Břeclav ČR.

Třetí den konference byl věnován problémům spojeným s rušivými účinky světla, s řízením provozu osvětlovacích soustav a otázkám legislativy světelné techniky.

Mnoho odborníků hovořilo o moderních systémech řízení provozu osvětlovacích soustav a o jejich významu pro úspory elektrické energie. Obsahem dalších přednášek byla problematika provozní spolehlivosti a bezpečnosti.

Významnou součástí konference byla doprovodná výstava SVĚTLO 2004, na které své novinky představili naši i zahraniční výrobci světelných zdrojů, svítidel, komponent a dalších výrobků pro provoz a řízení osvětlovacích soustav.

Exponáty předvedli tito výrobci: KRIEGER – Lichtsteuerungen, SRN, SITECO, SRN, JETI Jena, SRN, TRIDONIC, Dornbirn Rakousko, TYPHON, Bratislava, Slovensko, COMLUX, Břeclav, ELEKTRO-LUMEN, Hranice na Moravě, ABB, Jablonec nad Nisou, INGE, Opava, ELSTAV, Ostrava, ELEKTROSVIT, Svatobořice, LUXART, Blučina, EX-technik, Ostrava, MSE CZ, Brno, DEOS, Zlín, DNA Central Europe, Nehvizdy, VYRTYCH-Elektrotechnický závod, Březno, AKTÉ, Zlín, OLLI-Elektro, Brno, OBO Bettrmann, Praha, KANLUX, Třinec, ES Systém, Praha, LUX-plan, Brno.

Na závěr patří poděkování všem přednášejícím, účastníkům i vystavovatelům za jejich účast. Lze jim přát mnoha úspěchů a brzké setkání se všemi na dalších „světlonošských„ akcích.K úspěšnému konání šesté Mezinárodní konference SVĚTLO 2004, včetně společenských večerů, významně přispěli sponzoři: DNA Central Europe, Nehvizdy, OLLI-Elektro, ELEKTROSVIT-Svatobořice, ELSTAV Ostrava, VYRTYCH-ETZ a OBO Bettrmann. Za to jim náleží náš dík.

Všem účastníkům bude rozeslán dodatek ke sborníku v podobě pokonferenčního CD-ROM. Bude obsahovat souhrn všech přednášek (včetně těch, které se nepodařilo umístit do sborníku), seznam účastníků, vystavovatelů a vybrané prezentace firem, které se zúčastnily doprovodné výstavy.

V nejbližší budoucnosti se v oboru světlo a osvětlování předpokládá uskutečnění dalších akcí. V září 2005 se bude v Berlíně konat desátý Evropský kongres – LUX Europa, na přelomu měsíce září a října se ve Višegrádu uskuteční první konference višegrádského regionu (Maďarsko, Polsko, Slovensko, Česko), která bude věnována moderním trendům v osvětlování, a koncem roku 2005 to bude na Slovensku konference SVETLO 2005.