časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2004

|

číslo 2/2004

Mezinárodní konference s výstavou SVĚTLO 2004

Česká společnost pro osvětlování spolu s Národním komitétem CIE, Polskou společností pro osvětlování, Maďarskou společností pro osvětlování a Slovenskou svetelnotechnickou spoločností, za aktivní podpory Moravského svazu elektrotechniků a Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlování pořádají ve dnech 22. až 24. června 2004 mezinárodní konferenci s výstavou SVĚTLO 2004.

Obr. 1.Místo konání: hotel Voroněž, Brno.

Tematické okruhy konference: Vývojové trendy v oblasti světelných zdrojů a svítidel – Inovace metod návrhů a výpočtů osvětlení – Fyziologické a hygienické problémy osvětlování – Ovládací a řídicí systémy osvětlovacích soustav – Radiometrie, fotometrie, kolorimetrie – Energetické a ekonomické aspekty denního a umělého osvětlení – Světelnětechnické materiály – Realizace osvětlovacích soustav – Svítidla a světelné rozvody z hlediska bezpečnosti.

Doprovodný odborný program: Součástí konference je výstava, na kterou je přihlášeno patnáct výrobců svítidel, zdrojů a komponent.

Doprovodný společenský program: Společenský večer pro účastníky konference a vystavovatele, návštěva Národního archivu vín ve Valtickém zámku nebo prohlídka večerního Brna a jeho pamětihodností.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina (s tlumočením).

Seznam přednášek: (viz tabulka)

Jméno

Příjmení

Název přednášky

Země

Tomáš

Maixner

Jas oblohy nad Českou republikou

CZ

Dirk

Kliebisch

Bestimmung der Erkennbarkeitsentfernung aus Schwellenkontrasten bei inhomogenen Leuchdichtefeldern

D

Steffen

Strauβ

Einfluβ des Lampenspektrum auf die Blendeigenschaften

D

Dionýz

Gašparovský

Problémy verejného osvetlenia na Slovensku

SK

František
Marek
Ján

Krasňan
Pípa
Mišovič

Meranie životnosti svetelných zdrojov

SK

František
Rastislav

Krasňan
Popik

Automatizácia svetelnotechnických meraní

SK

František
Alfonz
Pavol

Krasňan
Smola
Ďurko

Návrh iluminácie kostola sv. Jakuba staršieho v Trnave

SK

Klaus

Mohr

Neu Generation von elektronischen Vorschaltgeräten mit Netzüberwachung

A

Jiří
Jan

Habel
Málek

Model činitele odrazu světelně činných materiálů

CZ

Jiří
Petr

Habel
Žák

Nové přístupy k hodnocení kvality osvětlovacích soustav

CZ

Jiří
Petr
Jan

Habel
Žák
Kuře

Studium vlivu záření na vystavované exponáty

CZ

Jan

Kaňka

Jas stínících překážek ve výpočtech denního osvětlení

CZ

Tomáš

Maixner

Světlo ve světle

CZ

Tomáš
Lenka

Maixner
Šarounová

Hvězdy a světlo

CZ

Jitka

Mohelníková

Optické vlastnosti Fresnelových systémů

CZ

Alena

Muchová

Srovnání výsledků světelnětechnických výpočtů s výsledky měření soustav veřejného osvětlení

CZ

Tomáš
Marie

Novák
Juklová

Praktické využití normy ČSN EN 12464-1 pro osvětlování vnitřních prostorů

CZ

Petr

Novotný

Systémy nouzového osvětlení, údržba a spolehlivost

CZ

Jiří
Jitka
Petr

Plch
Mohelníková
Suchánek

Metodika měření a posuzování světlovodů

CZ

Jaroslav

Polínek

Aplikace regulace a telemanagementu ve veřejném osvětlení

CZ

Karel
Petr

Sokanský
Hochsmann

Příklady výpočtů nejistot při laboratorních měřeních

CZ

Karel
Tomáš

Sokanský
Novák

Možnosti využití expertních systémů při návrhu osvětlovacích soustav s vysokou zrakovou náročností

CZ

Radim
Jiří

Štěpánek
Plch

Aplikace metod Force Atak a Sledování paprsku pro návrh svítidel

CZ

František

Štourač

Provozní bezpečnost a spolehlivost soustav

CZ

Dietrich

Gall

Circadirne Lichtwirkung

D

Eberhard

Gebauer

Raumbeleuchtung, Sonnenschutz und Tunnelbeleuchtung

D

Aleš

Markytán

Neue Referenzproben für die CRF-Messung durch ein ortsauflösendes Goniofotometer

D

Klaus

Nitsche

Neuen Wegen zur Rekonstruktin von Dunkelheitsunfallen

D

Walter

Schoeck

Zrakové aspekty LED zobrazovacích panelů

D

Ingo

Sommer

Trends in lighting control

D

László

Kelemen

Period dressed, but modern public lighting

HU

Piotr

Pracki

Energy efficiency of direct lighting fluorescent systems

PI

Wojciech

Žagan

Nachfolgende Erfahrungen aus der dynamischen Entwicklung der Anstrahlung von Objekte in Polen

PI

Dariusz

Sawicki

Light point figure simulation with influence of selected reflector properties

PL

Stanislav
Richard

Darula
Kittler

Relation between daylight illuminance courses and sunshine duration

SK

Štefan Dušan

Dzamba

Design pre Hightway 427, osvetlovaní z vysokých stožiarov

SK

Dionýz

Gašparovský

Analýza vlastností kompaktných žiariviek

SK

Milan

Hrdlík

Virtuálna realita v navrhovaní osvetlenia

SK

František

Krasňan

Praktické skúsenosti s hodnotením oslnenia a odvodené metódy UGR

SK

Jan

Novomeský

Veselá iluminácia

SK

Beata

Polomová

Svetlo – súčasť vyjadrovacieho jazyka sakrálnej architektúry

SK

Alfonz

Smola

Moderná svetelná technika

SK

Jaroslav

Španko

Nové moduly Lonworks pre riadenie osvetlenia

SK

Viliam

Tárnoka

Informácia o aplikácii zákonov o svetelnej technickej spôsobilosti v krajinách V4

SK

Kontakty:
hot-line: +420 545 577 319
Česká společnost pro osvětlování
Rada společnosti při Středisku inovačních technologií

Valchařská ul. 24/36
614 00 Brno-Husovice
Česká republika
tel.: +420 545 427 033
fax: +420 548 211 776
e-mail: jiri_plch@volny.cz