Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Více aktualit

Mezinárodní konference a výstava o solární energii, Setkání představitelů SSTS s Radou ČSO

Světlo 4/00

Martin Libra, Česká zemědělská univerzita v Praze,
Vladislav Poulek, Poulek Solar, s. r. o.

Mezinárodní konference a výstava o solární energii

Energetika – to nejsou jen velké elektrárenské bloky s výkony stovek megawattů, ale i malé zdroje alternativní energie s výkony jednotek až desítek kilowattů. Touto problematikou zaměřenou na využití denního světla jsme se již několikrát na stránkách časopisu Světlo zabývali (Světlo, 1, 1998, č. 2, str. 25-26 a Světlo, 1, 1998, č. 4, str. 15-17).

Obr. 1.

Ve dnech 1. až 5. května 2000 se ve Skotském výstavním centru v Glasgowě uskutečnila velká, evropská konference a výstava 16th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Zúčastnilo se jí přibližně tisíc odborníků z celého světa, včetně České republiky. Na konferenci prezentovali práce základního výzkumu pracovníci Fyzikálního ústavu AV ČR a práce aplikovaného výzkumu pracovníci firmy Poulek Solar a České zemědělské univerzity v Praze. Na výstavě bylo možné vidět solární články a panely na bázi monokrystalického křemíku s účinností článků o rozměrech 100 × 100 mm2 16 % a sestavených panelů s účinností 14 % českých firem Trimex Tesla a Solartec z Rožnova pod Radhoštěm. Firma Poulek Solar z Brandýsa nad Labem předváděla sledovač Slunce s hřebenovým koncentrátorem záření, který orientuje kolektory solární energie neustále kolmo ke slunečnímu záření a tím umožňuje maximalizovat množství vyrobené energie (www.traxle.cz).

Na konferenci i výstavě jsme pozorovali posun od monokrystalických solárních panelů k polykrystalickým. Patrně je tomu tak v důsledku nižší výrobní i energetické náročnosti, při které je účinnost nižší jen o několik procent. Nejlepší panely na bázi monokrystalického křemíku mají účinnost 15 %, nejlepší panely na bázi polykrystalického křemíku mají účinnost 12 %. Nejlepší panely na bázi jiných materiálů (např. monokrystalický InP nebo epitaxně připravený heteropřechod Ga-As/Ge) mají sice účinnost až 24 %, ale jejich cena je mnohem vyšší. Proto se uplatňují především v kosmických stanicích, kde nerozhoduje cena, ale maximální efektivita.

Tenkovrstvé články na bázi Si či heteropřechodů s Cu-In-Se, Cd-Se, Cd-Te se svou účinností blíží 10 %, přičemž jsou technologicky ještě jednodušší, protože odpadá výroba krystalu. Zde je zatím největším problémem stabilita parametrů.

Na výstavě jsme pozorovali i značný zájem architektů, kteří již navrhují stavby tak, aby solární kolektory začlenili do jejich opláštění. Největší solární střecha je instalována v Německu na novém výstavišti v Mnichově, kde pokrývá všechny výstavní haly. Na obr. 1 je moderní budova postavená ve Velké Británii, jejíž plášť z fotovoltaických panelů o ploše 655 m2 poskytuje maximální výkon 63 kW.


Setkání představitelů SSTS s Radou ČSO

Na pozvání České společnosti pro osvětlování přicestovali zástupci Slovenské svetelno-technické spoločnosti na zasedání Rady České společnosti pro osvětlování, které se uskutečnilo při příležitosti konání prezentačního dne české části firmy Comlux Bratislava 7. října tohoto roku v Mikulově.

Tohoto setkání s Radou ČSO se zúčastnil nový předseda SSTS pan doc. Ing. Alfonz Smola, CSc., který ve funkci vystřídal vážně nemocného a dlouholetého představitele této společnosti Ing. Mariana Augustína. Pozvání přijal a zasedání se zúčastnil i výkonný tajemník společnosti pan Ing. Ľudovít Duriš, CSc. Omluven byl předseda svazu výrobců svítidel na Slovensku pan Ing. Milan Hrdlík, CSc.

Předmětem tohoto přátelského setkání bylo vzájemné informování o současných činnostech a aktivitách či aktivitách připravovaných na Slovensku. Slovenská společnost má na mezinárodním poli světelné techniky svoje místo, organizuje množství setkání s výrobci, projektanty a architekty.

Poslední společnou akcí byl prezentační den firmy AMI Nové Zámky, kterého se zúčastnilo 85 odborníků z praxe, projektantů a zájemců o světelnou techniku. Na pořadu zmiňovaného jednání bylo i hodnocení poslední konference SVĚTLO 2000, která byla z pověření Rady ČSO organizována regionální skupinou světelné techniky v Ostravě v červnu tohoto roku jako Mezinárodní konference světelné techniky. Úspěšná konference tak ukázala možnosti, jak předávat nové poznatky nejširší odborné veřejnosti.

Na Slovensku je situace poněkud komplikovanější. Zástupci poukázali na dobrou, historicky ověřenou skutečnost úspěšnosti v pořádání celostátních konferencí světelné techniky, ještě pod hlavičkou bývalé Vědeckotechnické společnosti. Tyto konference bylo možné uskutečňovat v této podobě pouze proto, že se na nich podílelo mnoho odborníků z Čech, Moravy a Slovenska.

V současné době je vidět, že v žádné z republik není k dispozici takový potenciál odborníků, kteří by byli schopni vždy samostatně a na odpovídající úrovni připravit konferenci s mezinárodní účastí a být odpovídajícím lákadlem pro všechny skupiny odborných pracovníků zabývajících se problémy světelné techniky. V tomto směru se ukazuje, že je třeba znovu zvážit konání konferencí světelné techniky s mezinárodní účastí, doprovázenou vždy výstavou svítidel a příslušenství na úrovni odpovídající významu a poslání světelné techniky v životě nás všech.

První Slovensko-česká konference světelné techniky se bude konat na Slovensku ve druhé polovině roku 2001, v prvním roce nového milénia, a bude věnována nejaktuálnějším problémům současné světelné techniky a osvětlování.

Předpokládá se, že bude doplněna o reprezentační výstavu svítidel a prostředků určujících cesty ke snižování energetické náročnosti osvětlovacích soustav, včetně prostředků pro řízení provozu. Místo konání konference bude slovenskou stranou sděleno nejpozději do konce tohoto roku, aby bylo možné vykonat všechny nezbytné kroky pro úspěšnou realizaci této první společné konference.

Přestože ještě dnes existuje řada problémů, které je nutné dořešit, věříme, že tento podnět bude naší odbornou veřejností pozitivně přijat.