Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2018 vyšlo tiskem
5. 2. 2018. V elektronické verzi na webu bude 5. 3. 2018.

Architekturní a scénické osvětlení
Mexické světlo
Světelný design v kostce Část 34
Světelnětechnická dokumentace – část 2
Schémata pro scénické osvětlení

Svítidla a světelné přístroje
LED svítidla NITEKO – zaručená životnost a teple bílé světlo nejen pro veřejné osvětlení

Aktuality

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Autu roku 2018 v ČR, Škodě Karoq, svítí na cestu světla z Varroc Lighting Systems Stejně jako v roce 2016, tak i pro tento rok získala společnost Varroc Lighting Systems…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Více aktualit

Město Most a firma Siemens realizují modernizaci veřejného osvětlení

číslo 4/2003

Město Most a firma Siemens realizují modernizaci veřejného osvětlení

Je mnoho věcí okolo nás, které téměř ani nevnímáme a bereme je jako samozřejmost. Teprve přestanou-li fungovat, uvědomíme si jejich existenci. Jednou z nich je veřejné osvětlení města. Již při projektování ulic, chodníků či budov musí být zohledněn způsob jejich osvětlení. Jistě nikdo z nás si nedovede představit, že by se s příchodem večera město nikdy nerozsvítilo a chodníky i komunikace by zůstaly bez osvětlení.

Obr. 1.

Ani Most není v tomto případě výjimkou. Co se týče osvětlení, lze konstatovat, že zde bylo projektováno velkoryse. To znamená, že jeho energetická náročnost je extrémně vysoká. S ohledem na současnou polemiku týkající se světelného znečištění jsou mnohonásobně překročena i diskutovaná kritéria. Jinými slovy, město je nadměrně osvětleno. Někteří kritici určitě namítnou: To je dobře, alespoň je lépe vidět. Bohužel opak je pravdou. Jestliže je totiž intenzita osvětlení příliš vysoká, dochází k oslňování a zvyšuje se nebezpečí přehlédnutí případné překážky. Dalším důležitým aspektem veřejného osvětlení Mostu je jeho stáří a s tím související jeho současný stav.

Přibližná doba existence veřejného osvětlení tohoto města odhadovaná podle doby jeho výstavby je 23 let. Skutečný stav soustavy osvětlení však odpovídá stáří až 28, v některých případech i podstatně více let. Takovéto urychlené stárnutí je zapříčiněno nekvalitním provedením jednotlivých prvků či celých rozvodů, zvýšenou agresivitou prostředí, zanedbáním preventivní údržby a v neposlední řadě zde hraje roli i vandalismus.

Obr. 2.

Při založení akciové společnosti Technické služby města Mostu (dále TSM) přešlo do její správy i veřejné osvětlení (dále VO). Po vypracování analýzy se ukázalo, že jeho stav není právě nejlepší a náročnost oprav neustále poroste. Proto TSM začaly hledat řešení, jak tento nepříznivý postup zastavit. Jednou z možných variant bylo zvětšit objem finančních prostředků vynakládaných na údržbu VO a pokusit se podle dlouhodobého plánu jeho daný stav zlepšit. Druhá možná varianta spočívala v jednorázovém zajištění velkého objemu finančních prostředků, který by byl využit na rekonstrukci celé soustavy VO. Zpočátku byla zvolena první varianta. Město tedy navýšilo finanční prostředky, které směřovaly do oblasti oprav a preventivních oprav. Avšak stav soustavy VO již byl tak špatný, že uvedené řešení nevedlo k jeho výraznému zlepšení. Druhá varianta ale nebyla (s ohledem na jiné priority) ze strany města ani ze strany TSM možná.

Na základě poptávkového řízení byla vybrána společnost Siemens jako společnost s dlouhodobými zkušenostmi právě v tomto oboru, aby zmodernizovala, komplexně zrekonstruovala a zajistila správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení města Mostu.

Pro přiblížení rozsahu zmíněné zakázky uvedeme několik základních informací. Soustava VO Mostu zahrnuje asi 6 500 světelných bodů, 95 hlavních a 14 podružných rozváděčů, 230 km kabelové sítě, instalovaný příkon je přibližně 1 650 kW. Ve velmi krátké době, tzn. během prvního roku plnění této zakázky, bude vyměněno zhruba 5 400 svítidel. Ve druhém až čtvrtém roce budou na základě nově vypracované projektové dokumentace zredukován počet hlavních zapínacích míst na 63 hlavních a 10 podružných rozváděčů. Ty budou vyměněny a nové vybaveny nejmodernější technikou s bezdrátovým přenosem informací mezi rozváděči a dispečinkem, navíc s možností efektivního řízení. 4 430 stávajících stožárů VO bude vyměněno za bezpaticové a výměna nemine ani kabelové trasy v celkové délce 77 km. Bude tedy obnoveno 80 % soustavy VO.

Obr. 3.

Plnění tohoto plánu spočívá v tom, že firma Siemens během čtyř let vloží investice do modernizace a rekonstrukce soustavy VO, vedoucí ke snížení provozních nákladů spojených s údržbou a provozem i se spotřebou elektrické energie. Dále ji na základě této skutečnosti firma Siemens získá do pronájmu a po dobu dvaceti let jí městem budou hrazeny náklady za správu, provoz a údržbu VO.

Po celou dobu uvedeného vztahu zůstane cena pronájmu konstantní, bude se zvyšovat pouze o inflaci stanovenou statistickým úřadem a město bude hradit stejnou částku jako v současné době. Je třeba podotknout, že zvoleným způsobem financování nevzroste zadlužení Mostu, a navíc se vyčleněním souboru VO sníží náklady na správu města.

Velký vliv na uskutečnění projektu mělo především představenstvo TSM v čele s primátorem Vladimírem Bártlem, který popsané řešení maximálně podpořil.

Tento krok znamená, že v průběhu čtyř let bude v tomto ohledu do regionu investováno přibližně 180 mil. korun. To bude mít i vliv na zaměstnanost – bude zapotřebí více pracovníků z různých oborů, stavebními počínaje a elektrikářskými konče. Realizace veškerých prací, včetně dodávek některých druhů materiálů, bude zadána místním firmám.

Obr. 4.

Vložené prostředky se vrátí vlastně v podobě úspor, jichž bude dosaženo optimalizováním soustavy VO, použitím moderních světelných, regulačních a přenosových prvků, omezením množství použitých komponent atd.

Kompletní modernizace a rekonstrukce bude dokončena nejpozději v závěru roku 2006.

Po ukončení modernizace a rekonstrukce bude mít Most jednu z nejmodernějších soustav veřejného osvětlení, která výrazným způsobem přispěje ke zlepšení estetického vzhledu města a ke zvýšení bezpečnosti občanů v nočních hodinách.

Cílem partnerství mezi firmou Siemens a majiteli veřejného osvětlení je vypracování a realizace individuálního řešení z technického i finančního pohledu.

1. Siemens Gebäudemanagement & - Services G.m.b.H.
Public Lighting
Magda Scheidl
Breitenfurter Strasse 148
A - 1230 Wien, Postfach 321
tel.: +435 170 732 162
fax: +435 170 732 604

2. Magda Scheidlová
Barvířská 5
602 00 Brno
Česká republika
tel./fax: +420 545 424 017

mobil: +436 763 915 114
e-mail: magda.scheidl@siemens.com
http://www.siemens.at/gebaeudemanagement
http://www.siemens.at/sbt