Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

Více aktualit

Město Most a firma Siemens realizují modernizaci veřejného osvětlení

číslo 4/2003

Město Most a firma Siemens realizují modernizaci veřejného osvětlení

Je mnoho věcí okolo nás, které téměř ani nevnímáme a bereme je jako samozřejmost. Teprve přestanou-li fungovat, uvědomíme si jejich existenci. Jednou z nich je veřejné osvětlení města. Již při projektování ulic, chodníků či budov musí být zohledněn způsob jejich osvětlení. Jistě nikdo z nás si nedovede představit, že by se s příchodem večera město nikdy nerozsvítilo a chodníky i komunikace by zůstaly bez osvětlení.

Obr. 1.

Ani Most není v tomto případě výjimkou. Co se týče osvětlení, lze konstatovat, že zde bylo projektováno velkoryse. To znamená, že jeho energetická náročnost je extrémně vysoká. S ohledem na současnou polemiku týkající se světelného znečištění jsou mnohonásobně překročena i diskutovaná kritéria. Jinými slovy, město je nadměrně osvětleno. Někteří kritici určitě namítnou: To je dobře, alespoň je lépe vidět. Bohužel opak je pravdou. Jestliže je totiž intenzita osvětlení příliš vysoká, dochází k oslňování a zvyšuje se nebezpečí přehlédnutí případné překážky. Dalším důležitým aspektem veřejného osvětlení Mostu je jeho stáří a s tím související jeho současný stav.

Přibližná doba existence veřejného osvětlení tohoto města odhadovaná podle doby jeho výstavby je 23 let. Skutečný stav soustavy osvětlení však odpovídá stáří až 28, v některých případech i podstatně více let. Takovéto urychlené stárnutí je zapříčiněno nekvalitním provedením jednotlivých prvků či celých rozvodů, zvýšenou agresivitou prostředí, zanedbáním preventivní údržby a v neposlední řadě zde hraje roli i vandalismus.

Obr. 2.

Při založení akciové společnosti Technické služby města Mostu (dále TSM) přešlo do její správy i veřejné osvětlení (dále VO). Po vypracování analýzy se ukázalo, že jeho stav není právě nejlepší a náročnost oprav neustále poroste. Proto TSM začaly hledat řešení, jak tento nepříznivý postup zastavit. Jednou z možných variant bylo zvětšit objem finančních prostředků vynakládaných na údržbu VO a pokusit se podle dlouhodobého plánu jeho daný stav zlepšit. Druhá možná varianta spočívala v jednorázovém zajištění velkého objemu finančních prostředků, který by byl využit na rekonstrukci celé soustavy VO. Zpočátku byla zvolena první varianta. Město tedy navýšilo finanční prostředky, které směřovaly do oblasti oprav a preventivních oprav. Avšak stav soustavy VO již byl tak špatný, že uvedené řešení nevedlo k jeho výraznému zlepšení. Druhá varianta ale nebyla (s ohledem na jiné priority) ze strany města ani ze strany TSM možná.

Na základě poptávkového řízení byla vybrána společnost Siemens jako společnost s dlouhodobými zkušenostmi právě v tomto oboru, aby zmodernizovala, komplexně zrekonstruovala a zajistila správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení města Mostu.

Pro přiblížení rozsahu zmíněné zakázky uvedeme několik základních informací. Soustava VO Mostu zahrnuje asi 6 500 světelných bodů, 95 hlavních a 14 podružných rozváděčů, 230 km kabelové sítě, instalovaný příkon je přibližně 1 650 kW. Ve velmi krátké době, tzn. během prvního roku plnění této zakázky, bude vyměněno zhruba 5 400 svítidel. Ve druhém až čtvrtém roce budou na základě nově vypracované projektové dokumentace zredukován počet hlavních zapínacích míst na 63 hlavních a 10 podružných rozváděčů. Ty budou vyměněny a nové vybaveny nejmodernější technikou s bezdrátovým přenosem informací mezi rozváděči a dispečinkem, navíc s možností efektivního řízení. 4 430 stávajících stožárů VO bude vyměněno za bezpaticové a výměna nemine ani kabelové trasy v celkové délce 77 km. Bude tedy obnoveno 80 % soustavy VO.

Obr. 3.

Plnění tohoto plánu spočívá v tom, že firma Siemens během čtyř let vloží investice do modernizace a rekonstrukce soustavy VO, vedoucí ke snížení provozních nákladů spojených s údržbou a provozem i se spotřebou elektrické energie. Dále ji na základě této skutečnosti firma Siemens získá do pronájmu a po dobu dvaceti let jí městem budou hrazeny náklady za správu, provoz a údržbu VO.

Po celou dobu uvedeného vztahu zůstane cena pronájmu konstantní, bude se zvyšovat pouze o inflaci stanovenou statistickým úřadem a město bude hradit stejnou částku jako v současné době. Je třeba podotknout, že zvoleným způsobem financování nevzroste zadlužení Mostu, a navíc se vyčleněním souboru VO sníží náklady na správu města.

Velký vliv na uskutečnění projektu mělo především představenstvo TSM v čele s primátorem Vladimírem Bártlem, který popsané řešení maximálně podpořil.

Tento krok znamená, že v průběhu čtyř let bude v tomto ohledu do regionu investováno přibližně 180 mil. korun. To bude mít i vliv na zaměstnanost – bude zapotřebí více pracovníků z různých oborů, stavebními počínaje a elektrikářskými konče. Realizace veškerých prací, včetně dodávek některých druhů materiálů, bude zadána místním firmám.

Obr. 4.

Vložené prostředky se vrátí vlastně v podobě úspor, jichž bude dosaženo optimalizováním soustavy VO, použitím moderních světelných, regulačních a přenosových prvků, omezením množství použitých komponent atd.

Kompletní modernizace a rekonstrukce bude dokončena nejpozději v závěru roku 2006.

Po ukončení modernizace a rekonstrukce bude mít Most jednu z nejmodernějších soustav veřejného osvětlení, která výrazným způsobem přispěje ke zlepšení estetického vzhledu města a ke zvýšení bezpečnosti občanů v nočních hodinách.

Cílem partnerství mezi firmou Siemens a majiteli veřejného osvětlení je vypracování a realizace individuálního řešení z technického i finančního pohledu.

1. Siemens Gebäudemanagement & - Services G.m.b.H.
Public Lighting
Magda Scheidl
Breitenfurter Strasse 148
A - 1230 Wien, Postfach 321
tel.: +435 170 732 162
fax: +435 170 732 604

2. Magda Scheidlová
Barvířská 5
602 00 Brno
Česká republika
tel./fax: +420 545 424 017

mobil: +436 763 915 114
e-mail: magda.scheidl@siemens.com
http://www.siemens.at/gebaeudemanagement
http://www.siemens.at/sbt