časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Maturity na SUPŠS v Kamenickém Šenově – design světelných objektů

|

číslo 3/2004

Maturity na SUPŠS v Kamenickém Šenově – design světelných objektů

I letos v květnu probíhaly maturity na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Studenti oboru design světelných objektů obhajovali první den maturitního týdne svítidlo, které na dané téma navrhli a ve školní dílně samostatně zhotovili:

 • Michaela Jančárková: stojanové kované svítidlo do interiéru,
 • Pavlína Střelcová: dekorativní světelný objekt do společenského interiéru,
 • Anna Voňavková: variabilní systém osvětlení veřejného interiéru,
 • Nina Houfková: nástěnné dekorativní svítidlo,
 • Lenka Plevová: variabilní systém osvětlení veřejného interiéru,
 • Marie Vondráčková: moderní stolní svítidlo – doplněk bytového interiéru,
 • Lukáš Pelech: světelný objekt s využitím diod LED.

Se čtyřmi z nich seznámíme čtenáře podrobněji.

1. Dekorativní stojanové kované svítidlo do interiéru

Michaela Jančárková
Ve čtvrtém ročníku se zúčastnila výměnné stáže v SUPŠ Turnov v oddělení uměleckého kovářství a zámečnictví. Při realizaci maturitního úkolu využila získané kovářské dovednosti. Kovářskou metodu tzv. přehrnování hran (ve výhni se rozpálí velký žár a pás kovu se založí do ohně na výšku, aby se ohřálo jen úzké pásmo u hrany; ta se rychle ohřeje, ale dolní část musí zůstat chladná; kováním se ohřátá část spěchuje, rozšíří, popř. i přehrne) zde dokonale spojila s jednoduchým skleněným tvarem.

Obr. 1.

Při navrhování se inspirovala ladnými křivkami kvetoucí rostliny. Šest párů ocelových pásů dvou různých délek zpracovaných hrnutím je ohnuto do oblouků a soustředěno kolem středového kotouče. Znázorňují prohnuté listy a stonek květiny. Ohýbané sklo představuje velký rozvinutý květ. Rozměrná žárovka umístěná uprostřed prohlubně skla při rozsvícení září jako žluté pestíky s pylem. Tvary jsou dynamické a všechny křivky na sebe navazují.

Svítidlo je vhodné do stylových i běžných bytových interiérů s doplňky podobného stylu. Vzhledem k jeho rozměrnosti a dekorativnímu charakteru je třeba ponechat mu dostatek prostoru. Sklo lze snadno sejmout, takže není náročné na údržbu. Stínítka je možné různě upravovat a barevně i strukturně měnit. Zdroj je bezprostředně přístupný, jeho výměna je rovněž snadná.

Studentka mezi návrhy zařadila také doplňující varianty svítidla: závěsné a nástěnné.

Parametry:
jmenovité napětí: 230 V
zdroj: žárovka EL Globe 60 W o průměru 125 mm, E27
výška: 620 mm
průměr: 900 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): svítidlo II. třídy,
 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP20,
 • podle účelu: ozdobné bytové.

Realizace svítidla je časově a výrobně dosti náročná, svítidlo tedy není vhodné pro sériovou výrobu. Proto spadá spíše do vyšší cenové kategorie (odhad studentky: asi 9 000 – 11 000 Kč).

Tomuto svítidlu byla při závěrečném hodnocení maturitních prací uděleno ocenění Čestné uznání 2004.

2. Moderní stolní svítidlo – doplněk bytového interiéru

Marie Vondráčková
Nechala se inspirovat přesnými geometrickými tvary a čistou linií. Kaskádovitě odstupňovaná skla různých velikostí nechala v peci nejdříve slinovat a posléze na kovové trubce ohnout do patřičného rádiusu. Oba takto vyrobené segmenty přilepila speciálním lepidlem na základní skleněnou kruhovou desku. Celou tuto sestavu potom umístila na kovový podstavec.

Svítidlo je určeno pro doplňkové osvětlení bytového interiéru. Pro jeho velikost je lze umístit na stůl i na zem. Podstavec může být jakkoliv povrchově upraven, a tak dobře zapadne i do specifického bytového interiéru. Odnímatelné stínítko z lehaného skla a pískovaného válce je možné vzhledem k jednoduchému tvaru různě výtvarně a barevně zpracovat.

Obr. 2.

Jako zdroj je použita halogenová reflektorová žárovka, napájená toroidním transformátorem.

Parametry:
jmenovité napětí: 230 V
zdroj: halogenová reflektorová žárovka 12 V
výška: 560 mm
průměr: 200 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle účelu: ozdobné,
 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): třída I,
 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP20,
 • pro podkladovou plochu: normálně zápalný povrch.

Svítidlo pro svou celkem nenáročnou výrobu a malou spotřebu materiálu patří do střední cenové kategorie (odhad studentky: 3 500 Kč).

3. Světelný objekt s využitím diod LED

Lukáš Pelech
Při navrhování svítidla se inspiroval egyptskou kulturou a optickými vlastnostmi trojbokého hranolu, který (podle teorie) skládá tři základní barvy světelného spektra (červenou, modrou a zelenou) na barvu bílou. Svítidlo svým tvarem připomíná egyptskou pyramidu, ovšem s trojúhelníkovou základnou. Dolní dvě třetiny „pyramidy„ jsou z taveného skla, které je zpracováno jako reliéf. Zde je zobrazeno dvanáct typických egyptských postav jdoucích v zástupu a modlících se k bohu slunce. Ten je symbolizován trojbokým křišťálovým hranolem.

Obr. 3.

Křišťálový hranol je zdola nasvícen třemi barvami (červenou, modrou a zelenou). Pro lepší barevnost jsou zde použity diody LED tří barev, které jsou nasměrovány do středu hranolu. Barvy světla se zde míchají a vytvářejí další barvy. (Diody LED pro toto svítidlo dodala firma Preciosaíž stojí skleněná plastika. Původně chtěl autor skleněnou pyramidu vytvořit v podobě monolitní tavené plastiky. Avšak rozměry školní pece uvedený záměr neumožnily realizovat. Proto po namodelování všech tří stěn zhotovil formy, do nichž nechal roztavit barevnou sklovinu. Plášť pyramidy ze zmíněných tří dílů slepil. Na její vrchol umístil trojboký křišťálový jehlan, proti posunutí zajištěný osazením, kterým zapadá do spodního dílu.

Tento světelný objekt je zajímavým dekorativním interiérovým doplňkem.

Parametry:
jmenovité napětí: 230 V
zdroj: tři diody LED
základna: 500 × 500 × 500 mm
výška: 410 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle účelu: ozdobné stolní,
 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): třída ,
 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP50,
 • pro podkladovou plochu: normálně zápalný podklad.

Svítidlo vzhledem k složité a zdlouhavé technologii a drahým výrobním surovinám není vhodné pro sériovou výrobu a je řazeno do vyšší cenové kategorie (odhad studenta: asi 8 000 až 10 000 Kč).

Tomuto světelnému objektu bylo při závěrečném hodnocení uděleno ocenění Cena 2004.

4. Variabilní systém osvětlení veřejného interiéru

Anna Voňavková
Studentka chtěla dát svítidlu nadčasový a maximálně využitelný variabilní tvar. Při návrhu i realizaci určeného maturitního úkolu vycházela z jednoduchého prohnutého tvaru. Skleněnou tabuli z čirého skla nejdříve slinovala (spékala) s barevnými skleněnými střepy. Důležité bylo, aby spékané části byly ze stejného materiálu. Proto pro další spékání nepoužila barevné střepy, ale střepy z tabulového skla, ze kterého je vytvořen i podklad. Střepy potom barvila malířskou barvou stříkáním. Sklo slinula při teplotě 790 °C, aby byl zachován reliéf a ostřejší hrany střepů. Po slinutí nechala skla ohnout při 650 °C na formu. Takto připravený polotovar ohýbala za tepla s použitím kovové formy vlastní výroby. Kovové části svítidla nesplývají s jeho skleněnými částmi; jsou oddělené, ale přesto se doplňují a jedna dává vyniknout druhé. Hliníkovaný povrch svým šedostříbrným odstínem působí neutrálně, není rušivý, a přesto je elegantní.

Základní prvek lze skládat do nejrůznějších seskupení. Sklo je snadno snímatelné, omyvatelné, světelné zdroje lze lehce vyměnit – obojí bez použití nástrojů. Kryty jsou snadno demontovatelné.

Svítidlo lze pro jeho variabilitu využít k celkovému jednotnému osvětlení bytu nebo i do větších a reprezentativních prostor. Vyniká nespočtem možností sestav a kombinací jednotlivých prvků. Lze je použít jako nástěnné a s určitou konstrukční úpravou i jako přisazené stropní svítidlo.

Obr. 4.

Parametry:
jmenovité napětí: 230 V
zdroj: dvě žárovky 40 W, E14
výška: 150 mm
šířka: 300 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle účelu: ozdobné,
 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): třída II,
 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP20,
 • pro podkladovou plochu: normálně zápalný povrch.

Svítidlo patří do nižší cenové kategorie, proto je jeho využití v sériové výrobě nepřehlédnutelné. Cena světelné sestavy (čtyři svítidla) činí podle odhadu studentky asi 4 500 až 5 000 Kč.

„Se všemi zde uvedenými studenty jsem byl během celé realizace maturitních úkolů ve školní dílně velmi spokojen a rád vzpomínám na spolupráci s nimi,„ řekl na závěr Václav Zeman, učitel SUPŠS Kamenický Šenov (design světelných objektů). Redakce časopisu SVĚTLO přeje všem studentům hodně štěstí a dobré uplatnění v životě.

-jk-