časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Maturitní práce studentů SUPŠS Kamenický Šenov – oddělení design světelných objektů


Maturitní práce studentů SUPŠS Kamenický Šenov – oddělení design světelných objektů

Ing. Jana Kotková, FCC Public s. r. o.

Konec května 2005 proběhl ve znamení maturitních zkoušek i na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. V oddělení design světelných objektů studenti na dané téma navrhli svítidlo, které ve školní dílně realizovali a před zkušební komisí obhajovali:

 • Veronika Dorschová, nástěnné svítidlo pro moderní architekturu,
 • Marie Hajná, dekorativní svítidlo do společenských prostor,
 • Monika Kalvodová, dekorativní kované svítidlo,
 • Jan Kopřiva, závěsné svítidlo pro osvětlení pracovního prostředí,
 • Pavlína Kořínková, stojanové svítidlo do bytového interiéru,
 • Veronika Mádlíková, stropní a nástěnné svítidlo do veřejných prostor,
 • Petra Olšovská, moderní svítidlo s halogenovými zdroji,
 • Arťom Semenčuk, stolní svítidlo pro osvětlení pracovního stolu.

Čtyři vybrané práce předkládáme čtenářům k posouzení.

1. Nástěnné svítidlo pro moderní architekturu – prvek do světelných sestav

Veronika Dorschová
Studentku inspirovala barevná a tvarová rozmanitost lesní tůně. Při realizaci své práce využila znalost spékání (slinování) skla. Tato technika spočívá v tom, že se tabulová skla (i různých barev) položí na sebe a při určité teplotě se v peci „spečou„. Vznikne tak sklo se stěnou větší tloušťky a je zde zachován určitý plastický reliéf. S tímto sklem lze dále pracovat. Na tomto svítidle byla použita dvě slinovaná skla (větší pro zakrytí tlačeného krytu a menší pro zakrytí světelného zdroje). Ta byla od sebe odsazena pro zdůraznění prostorového tvaru vzniklého objektu. Za světelný zdroj studentka zvolila bíle svítící LED, které jsou napájeny toroidním transformátorem (transformátor je instalován mezi silonové držáky upevněné na zápustný šroub M6 přivařený k desce, do tlačeného krytu jsou vodním paprskem vyříznuty otvory pro diody; pro zpevnění krytu je použita deska tloušťky 3 mm, do níž je deska s LED připevněna). Při pohledu na modře a zeleně zabarvená skla podsvícená diodami se může zdát, že se pozorovatel dívá do vzdáleného vesmíru nebo na odraz hvězdy v lesní tůni.

Obr. 1.

Obr. 1. Dekorativní nástěnné svítidlo pro moderní architekturu – prvek do světelných sestav (autorka: Veronika Dorschová)

Jednoduchá konstrukce svítidla dovoluje i postavit je na zem. Při změně zadního krytu je lze využít i jako přisazené stropní svítidlo. Podle druhu interiéru je možné kombinovat různé varianty barevných tvarovaných skel a sestavovat je do větších celků, vhodných do velkých veřejných prostor. Sklo lze snadno odšroubovat a snadno čistit. Úkolem svítidla není interiér osvětlit, ale navodit v něm příjemnou atmosféru.

Parametry:
jmenovité napětí: 230 V
zdroj: 41 bíle svítících diod LED
délka: 500 mm
šířka: 500 mm
hloubka: 110 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): svítidlo I. třídy,
 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP20,
 • podle účelu: ozdobné.

Svítidlo patří do vyšší cenové kategorie; jeho výrobní cena se podle odhadu studentky pohybuje kolem 8 000 korun.

2. Závěsné svítidlo k osvětlení pracovního prostředí

Jan Kopřiva
Student ve svém návrhu vycházel z jednoduchých geometrických tvarů a pokusil se spojit tvar válce s obdélníkem. Z obyčejné plynosilikátové tvárnice vysekal jednoduchou formu s ozdobným dekorem a na ni nechal ohnout, tzv. lehnout, dvě čirá tabulová skla. Ozdobný dekor se tak obtiskl do skla. Pro dosažení lehkosti a vzdušnosti student zůstal pouze u skel spojených šrouby a ta zavěsil na ocelová lanka, přichycená ke stropní základně svorkami. Stropní základna je tvořena ocelovým profilem ve tvaru U a je překryta netypickým stropním krytem. Svítidlo je osazeno dvěma kompaktními zářivkami, jež jsou zavěšeny na vodičích s průhlednou izolací. Objímky zářivek jsou z estetických důvodů zakryty ocelovým tlačeným krytem.

Jednoduchost konstrukce podtrhuje i povrchová úprava. Všechny díly byly opískovány a poté nastříkány bílou základní barvou, šrouby, matice a stropní kryt stříbrnou metalickou barvou.

Obr. 2.

Obr. 2. Závěsné účelové svítidlo k osvětlení pracovního prostředí (autor: Jan Kopřiva)

Toto pracovní svítidlo bylo navrženo do moderního bytového interiéru nad pracovní plochu kuchyňské linky. Proto byl kladen velký důraz i na jeho světelné parametry. Student jako zdroj zvolil klasické kompaktní zářivky, jež jsou vhodné z praktických i ekonomických důvodů (mohou být nahrazeny i kompaktními reflektorovými zářivkami).

Parametry:
jmenovité napětí: 230 V
zdroj: dvě kompaktní zářivky 23 W
výška: 900 mm
šířka: 500 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): svítidlo I. třídy,
 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP20,
 • podle účelu: dekorativní účelové.

Celková výrobní cena svítidla se podle odhadu studenta pohybuje okolo 3 500 korun. Tento odhad řadí svítidlo do střední cenové kategorie.

3. Moderní stojanové svítidlo – doplněk bytového interiéru

Pavlína Kořínková
Studentka se rozhodla pro maximálně jednoduchý tvar inspirovaný přírodou (kaktusy rostoucími v pouštích). Ocelová bezešvá trubka (tělo svítidla) je z jedné strany zakončena těžítkem z masivní oceli (mezikruží), zakrytým vytlačeným plechovým krytem. Středem těžítka a těla svítidla vede nosič polokeramické objímky se závitem E27. Na horní otvor trubky je nasazen skleněný válec (stínidlo) z čirého litého skla. Válec je podsvícen diodou LED žluté barvy. Pro lepší rozptyl světla je pod hrdlem stínidla umístěna vybroušená čočka. Těžítko i sloup působí robustním a těžkým dojmem, který příjemné oranžové světlo, šířící se skrze čiré sklo plné bublinek, odlehčuje. Pro větší zdůraznění žluto-zlatého světla byl do hnědé povrchové barvy nasypán zlatý bronzový prášek. Intenzita „zlatosti„ se zvyšuje od základny ke sklu.

Obr. 3.

Obr. 3. Moderní stojanové svítidlo – doplněk bytového interiéru (autorka: Pavlína Kořínková)

Tento objekt byl navržen především do moderních domů a bytů, ale lze jej použít i do společenských místností nebo hal hotelů. Tmavé kouty naplní světlem teplé barvy, světlým dodá eleganci. Svítidlo může mít mnoho variant, lišících se tvarovým zpracováním hutního skla.

Parametry:
jmenovité napětí: 230 V
zdroj: dioda LED žluté barvy
průměr stínidla: 100 mm
průměr trubky: 89 mm
průměr těžítka: 220 mm
výška svítidla: 1 125 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): svítidlo I. třídy,
 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP40,
 • podle účelu: dekorativní.

Původně plánovaná sestava tří různě vysokých sloupů byla z ekonomických důvodů zredukována na jeden. Výrobní cena svítidla se podle odhadu studentky pohybuje okolo 6 000 korun. Tento odhad řadí svítidlo do vyšší cenové kategorie.

4. Stolní svítidlo pro osvětlení pracovního stolu

Arťom Semenčuk
V tomto případě vzniklo skutečně nadčasové svítidlo. Je tomu tak jak použitím pouze jednoho materiálu – skla, tak i jednoduchostí tvaru. Student se inspiroval vědou a technikou. Celé svítidlo je zhotoveno ze dvou dílů skla větší tloušťky. První díl (tlouš 17 mm), který po rafinaci slouží jako podstava, byl mírnému dílu. Druhý (tlouš 10 mm) byl zatepla ohnut přes kovovou formu a funguje jako rameno a zároveň držák objímky. Pdo většího skla (ramena svítidla) vodním paprskem vyvrtán otvor pro objímku E14 a k němu z obou stran přilepeny stejné díly skleněné trubky o vnitřním průměru 55 mm. Ty mají působit dojmem trubky propichující sklo. K lepení skleněných částí je použito speciální lepidlo UV-684, schnoucí pouze působením slunečního nebo ultrafialového záření. Volný kabel, zajištěný vývodkou, je provlečen otvorem ve skleněné trubce. Světelným zdrojem je reflektorová halogenová žárovka 35 W.

Obr. 4.

Obr. 4. Stolní svítidlo pro osvětlení pracovního stolu (autor: Arťom Semenčuk)

Jednoduché, účelné a efektní svítidlo je vhodné na pracovní stůl nejen do kancelářského interiéru.

Parametry:

 • jmenovité napětí: 230 V
 • zdroj: halogenová žárovka 40 W/230 V, E14
 • výška: 470 mm
 • šířka: 170 mm
 • délka: 200 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): svítidlo II. třídy,
 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP20,
 • podle účelu: technické účelové.

Výrobní cena svítidla se podle odhadu studenta pohybuje okolo 4 500 korun. Tento odhad řadí svítidlo do vyšší cenové kategorie.

„Při realizaci ve školní dílně byla spolupráce se studenty zajímavá a vzájemně inspirativní. Jsem přesvědčen, že všichni mají ty nejlepší předpoklady pro pokračování ve studiu i pro úspěšné uplatnění v praktickém životě,„ řekl na závěr Václav Zeman, odborný učitel oddělení design světelných objektů SUPŠS Kamenický Šenov. Redakce časopisu SVĚTLO přeje všem studentům hodně štěstí a dobré uplatnění v životě.

Foto: Lukáš Pelech, absolvent SUPŠS Kamenický Šenov