časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Maturitní práce studentů SUPŠS Kamenický Šenov – design světelných objektů

|


Maturitní práce studentů SUPŠS Kamenický Šenov – design světelných objektů

Ing. Jana Kotková, FCC Public s. r. o.

Průběh maturit 2006 na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově měl letos mimořádně slavnostní atmosféru. Škola slaví 150. výročí od svého založení. Studenti oboru design světelných objektů hned první maturitní den ohajovali před zkušební komisí svítidlo, které na dané téma navrhli a ve školní dílně realizovali:

 • Pavla Cahová, stropní svítidlo do reprezentativního interiéru,
 • Filip Kubeš, závěsné svítidlo do interiéru,
 • Johana Gabrielová, stolní dekorativní svítidlo do interiéru,
 • Barbora Haklová, nástěnné svítidlo do bytového interiéru,
 • Eliška Parátová, nástěnné svítidlo do bytového interiéru,
 • Tomáš Válka, závěsné svítidlo pro osvětlení veřejných prostor.

Se čtyřmi z nich seznámíme čtenáře podrobněji.

1. Stropní svítidlo určené do reprezentativních prostor

Pavla Cahová
Studentka měla navrhnout a realizovat svítidlo s využitím hladkých nebo broušených skleněných ověsů, tzv. perlí, ze sortimentu podniku Preciosa – Lustry, a. s. Ve svítidle měly být použity halogenové žárovky, popř. diody LED. Horní nosný, ale současně i dekorativní prvek tvoří čtyřhranná esovitě prohnutá trubka. V ní jsou vyvrtány otvory. Střídavě jsou do nich upevněny ověsové šrouby se zavěšenými lanky a navlečenými ověsy a plastové objímky s diodami LED. Těch je v celém svítidle čtrnáct. Celá tato sestava je ke stropu připevněna pomocí krytu, ve kterém je závěs, svorkovnice a toroidní transformátor 20 V·A. Na obou koncích esovitě prohnuté trubky jsou otočně upevněny držáky se zavěšeným, také esovitě prohnutým pískovaným sklem (povrchová úprava Optiwhite, tloušťka 5 mm). Formu na sklo si studentka vyrobila sama. Sklo bylo ohnuto ve firmě TGK, s. r. o. Veškeré kovové části svítidla jsou poniklovány. Tuto povrchovou úpravu provedla firma Preciosa – Lustry, a. s., v Kamenickém Šenově. Svítidlu byla udělena čestná cena.

Obr. 1.

Obr. 1. Stropní svítidlo určené do reprezentativních prostor (autorka: Pavla Cahová)

Parametry:
jmenovité napětí: 230 V/50 Hz/12 V
světelný zdroj: čtrnáct bíle svítících diod LED
šířka: 750 mm
výška: 450 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): svítidlo I. třídy,

 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP20,

 • podle účelu: dekorativní ozdobné.

Svítidlo patří do vyšší cenové kategorie; jeho výrobní cena se podle odhadu studentky pohybuje kolem 10 000 až 12 000 korun.

2. Závěsné svítidlo s kovanými prvky do interiéru

Filip Kubeš
Student po celou dobu studia tíhnul ke kování a kovářské práci. Proto byl vybrán, aby se na počátku čtvrtého ročníku zúčastnil tradiční výměnné stáže v SUPŠ v Turnově, v oddělení uměleckého kovářství a zámečnictví. Při navrhování i realizaci své práce získané znalosti a dovednosti plně využil. Snažil se skloubit průzračnou čirost skla s těžkým a temným kovaným železem.

Obr. 2.

Obr. 2. Závěsné svítidlo s kovanými prvky do bytového interiéru (autor: Filip Kubeš)

Nejdříve si musel připravit obě skla (povrchová úprava Optiwhite, tloušťka 5 mm). Ta nechal zatepla ohnout přes ocelovou trubku o průměru 190 mm. Při této technologické operaci mu vyšla vstříc firma TGK s. r. o. Celá nosná konstrukce svítidla je vykována z kruhové oceli o průměru 15 mm. Stropní kryt je stočen z ocelového plechu tloušťky 2 mm, ke kterému jsou přinýtovány kované oblouky. Pro výrobu průvleků si musel žák sám vyrobit vhodné zápustky, sekáče i kalibrovací trny. Svítidlo je zavěšeno na dvou trubkách o průměru 13 mm, jež jsou proporčně podobná kovanému materiálu. Obě „lehnutá“ skla jsou do kovaných oblouků upevněna šrouby M6 s vykovanými hlavami. Aby keramické objímky nenarušovaly celkový vzhled svítidla, jsou na ně nasazeny překované ocelové trubky. Veškeré kovové díly jsou černěny olejem nad plamenem a proti korozi chráněny voskováním včelím voskem.

Funkčnost tohoto velmi netradičního svítidla prověřila praxe. Po celý maturitní den osvětlovalo obhajoby všech školních oddělení.

Parametry:
jmenovité napětí: 230 V
světelný zdroj: dvě kompaktní zářivky 11 W
výška: 590 mm
šířka: 700 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): svítidlo I. třídy,

 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP20,

 • podle účelu: dekorativní účelové.

Studentem odhadnutá cena 9 000 korun řadí svítidlo, u kterého se rozhodně nepředpokládá sériová výroba, do vyšší cenové kategorie.

3. Stolní dekorativní svítidlo do bytového interiéru

Johana Gabrielová
V tomto případě měla studentka navrhnout a zrealizovat světelný objekt, který by byl svým tvarem, barevností i funkčností vhodný do současného interiéru. Zvolila proto hutní sklo (povrchová úprava Ornela) foukané na sklářské píšťale. I barvy, které si vybrala, odpovídají fantaskním tvarům, vzniklým nejen díky její bujné fantazii, ale také šikovnosti místních mistrů sklářů. Baculaté, housenkovité tvary z barevného skla oživily křišťálově čiré skleněné čočky, vlepené do horních pasáží objektů. Svítidlo z opálového přejímaného skla je doplněno mosaznými kuželovými nálepy, povrchově upravenými hnědou probrušovanou patinou. Protože jsou skleněné čočky i kovové hroty lepeny UV lepidlem, bylo nutné zvolit takový světelný zdroj, který by vyzařoval co nejméně tepla. Proto byly použity kompaktní zářivky. Základna každého svítidla je tvořena rotačně tlačeným ocelovým krytem. Na něj je připevněna objímka a vodič prochází plastovou průchodkou.

Obr. 3.

Obr. 3. Stolní dekorativní svítidlo do bytového interiéru (autorka: Johana Gabrielová)

Podobu veselých bizarních „potvůrek„ barevně i tvarově získala svítidla přesně podle představy studentky. Seznámit se s nimi mohli návštěvníci výstavy Sklo a světlo – 150 let sklářské školy v Kamenickém Šenově ve výstavních prostorách Design centra ČR v Praze.

Parametry:
jmenovité napětí: 230 V
světelný zdroj: kompaktní zářivka 11 W/E27
průměr stínidla: 160 mm
výška svítidla (přibližně): 300 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): svítidlo II. třídy,

 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP20,

 • podle účelu: dekorativní ozdobné

Každý vytvořený tvar svítidla je volně foukaným originálem. Výrobní cena jednoho kusu se podle odhadu studentky pohybuje okolo 6 000 až 9 000 korun a svítidlo řadí opět do vyšší cenové kategorie.

4. Dekorativní nástěnné svítidlo do bytového interiéru

Barbora Haklová
V rámci tohoto zadání mělo vzniknout svítidlo, kde by se opticky snoubily světelné efekty hutně zpracovaného skla s pocity a vjemy záměrně ostrého umělého světla. Studentka se proto při navrhování inspirovala nejen svěží jarní přírodou (zelená barva listů), ale také jarním sluníčkem ostrým až pichlavým pro oči. Zvolila technologii hutního barveného skla, nalévaného do čtyřhranné formy, kterou v dílně sama vyrobila. Devět takto vzniklých skleněných desek (svraštělých jako nově se rodící listy) nalepila UV lepidlem na základní tabulové sklo o rozměrech 450 × 420 mm. Pro vylepšení optických vlastností do některých ještě vybrousila tvar čočky.

Obr. 4.

Obr. 4. Dekorativní nástěnné svítidlo do interiéru (autorka: Barbora Haklová)

Základní kovová část nástěnného svítidla je tvořena rotačně tlačeným ocelovým krytem, do nějž studentka umístila toroidní transformátor 20 V·A. Do čelní stěny krytu vyvrtala otvory. V nich jsou osazeny plastové objímky s diodami LED a čtyři šrouby M6, určené k zavěšení skla. Zadní stěna je uzavřena robustním ocelovým plechem tloušťky 3 mm. Ten nejen tvoří kryt elektroinstalace, ale je využíván k zavěšení celého, poměrně hmotného svítidla na stěnu místnosti. Veškeré kovové díly jsou nastříkány stříbrnou rychleschnoucí barvou. Tento odstín maximálně potlačuje hmotnost kovové konstrukce a dává vyniknout skleněným dílům.

Rozsvícené svítidlo z dálky připomíná obraz s hrozny vinné révy.

Parametry:
jmenovité napětí: 230 V
zdroj: 34 bíle svítících diod LED
výška: 420 mm
šířka: 450 mm
hloubka: 110 mm

Zařazení podle ČSN EN 60598:

 • podle ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 0600): svítidlo I. třídy,
 • podle ochrany před vniknutím cizích těles, prachu a vody (ČSN 34 0330): krytí IP20,
 • podle účelu: dekorativní ozdobné.

Výrobní cena svítidla se podle odhadu studentky pohybuje okolo 8 000 korun.

„Studenti své maturitní práce realizovali ve školní dílně. Některé technologické postupy, například ohýbání a hutní tvarování skla, galvanické pokovování, případně vybavování svítidel diodami LED by byly ve školních podmínkách nerealizovatelné. Děkuji proto touto cestou za pomoc a spolupráci paní Ing. Haně Sůvové z TGK s. r. o. a pánům Jaroslavu Bejvlovi, vedoucímu design studia, a Janu Hajnému, oběma z firmy Preciosa, a. s.,„ řekl na závěr Václav Zeman, odborný učitel oddělení designu světelných objektů v SUPŠS Kamenický Šenov.

Redakce časopisu přeje odcházejícím studentům dobré uplatnění v práci i životě a panu učiteli šikovné maturanty 2007.

Foto: Lukáš Pelech, absolvent SUPŠS Kamenický Šenov a nynější student FAMU v Praze (1, 2 , 4), Ing. Jana Kotková (3)