časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Kvantita a kvalita osvětlení

|

 
 

Kvantita a kvalita osvětlení

Mgr. J. Civín, Ing. T. Maixner,
Siteco Lighting, s. r. o.

S rozvojem světelné techniky přestává být problémem dosažení požadovaných kvantitativních parametrů osvětlení. Vývoj svítidel se proto stále více soustřeďuje na snazší dosažení kvalitativních požadavků kladených na osvětlení. A nejde jen o kvalitu osvětlení. Konstrukce moderních svítidel je neustále zdokonalována také z pohledu zjednodušení montáže a údržby.

Obr. 1.

Obr. 1. Porovnání jasu svítidla s leštěnou parabolickou mřížkou se svítidlem pracujícím na principu techniky ELDACON®

S pronikáním výpočetní techniky do kanceláří vyvstal nový úkol pro světelnou techniku: účinně zabránit oslnění odrazem od plochy obrazovky. Nebo lépe – zabránit zobrazení svítidel na monitoru. Cesty byly různé. Od hledání vhodné pozice počítače, použití nepřímého osvětlení až po instalování svítidel s leštěnými parabolickými mřížkami. S vývojem monitorů – ploché obrazovky LCD – pozbyl problém odrazu částečně na významu. Avšak i nadále jsou pracoviště, kde je žádoucí omezit oslnění odrazem od lesklých pracovních předmětů nebo pracovní plochy, která je lesklá z pracovních nebo estetických důvodů. A je zbytečné připomínat, že omezení přímého oslnění je základním úkolem projektanta.

Technika ELDACON®

Nové způsoby řešení popsané problematiky oslnění přináší progresivní technika ELDACON®. Jejím přičiněním ztrácí pojem oslnění svůj význam – v podstatě přestává existovat. Na obr. 1 jsou porovnány jasy svítidla s „klasickou„ leštěnou parabolickou mřížkou s jasy svítidla využívajícího princip ELDACON®. Není třeba dalších slov.

Obr. 2. Princip techniky ELDACON®
Obr. 3. Svítidlo Orbiter využívající techniku ELDACON®

Obr. 2.
Obr. 3.

Opticky činnou část tvoří nosná deska svítidla z plochého světlovodu tloušťky 16 mm, vyrobeného z polymetylmetakrylátu (PMMA). Tajemství je ukryto v tenké, dvoumilimetrové vrstvě s neobyčejně přesně tvarovanými mikroskopickými hranoly a opticky vysoce jakostním pojidle. Paprsek světla se v desce PMMA láme podle principu úplného vnitřního lomu. Po jeho dopadu na optickou mikroprizmatickou plochu je přesně směrován do prostoru mimo svítidlo (obr. 2).

Popsaný princip umožňuje cílené a neoslňující směrování světla. ELDACON® výrazně zlepšuje zrakovou pohodu, a to nejen na pracovištích s monitory či lesklými pracovními plochami nebo předměty. Zrakovou pohodu zlepšuje naprosto všude. Důsledkem je větší spokojenost pracovníků – zraková pohoda je podmínkou pro psychickou pohodu. A s tím souvisí lepší pracovní výkony, menší únava, nižší nemocnost atd. Vyšší investice se tak velmi rychle vrátí.

Obr. 4. Svítidlo Lumos využívající techniku ELDACON®
Obr. 7. Svítidlo Siluette

Obr. 4.
Obr. 7.

Svítidla s uvedenou progresivní konstrukcí se nevyrábějí pouze jako svítidla pro celkové osvětlení. Čtenářem předpokládaný sortiment přisazených, závěsných nebo zápustných svítidel doplňují prostředky pro místní osvětlení: stolní a stojanová svítidla. Svítidla jsou navržena s nejrůznějšími vyzařovacími charakteristikami – přímá, nepřímá atd.

Orbiter, navržený na vysoké výtvarné úrovni, je jedním z řady svítidel využívajících optiku ELDACON® (obr. 3). Je to extrémně nízké svítidlo (výška hlavní části pouhých 18 mm – to je právě tloušťka základní desky a mikroprizmatické plochy), ve kterém jsou vždy dvě zářivky řady T5 o příkonu 54 nebo 80 W. Elektronický předřadník je samozřejmostí, volitelně s možností stmívání či začlenění do systému DALI. Vyzařovací charakteristika svítidla je převážně nepřímá, účinnost 72 až 78 % (světelný tok do dolního poloprostoru je přibližně 18 %). Těleso svítidla je vyrobeno z tlakového hliníkového odlitku s vysoce odolným práškově lakovaným povrchem. Zákazník může volit mezi bílým a šedým provedením. Není vyloučena ani úprava podle přání zákazníka.

Neméně zajímavé je i svítidlo Lumos (obr. 4). Jeho elektrické i optické vlastnosti jsou podobné jako u předešlého typu. Liší se, kromě vzhledu, snad jen výškou základní části. Ta je 29 mm.

Obr. 5.

Obr. 5. Svítidlo Quadrature® využívající techniku ELDACON®

Jiným příkladem techniky ELDACON® je reprezentativní svítidlo Quadrature® (obr. 5, obr. 6). V nepřeberných variantách dokáže bezezbytku splnit i ty nejnáročnější požadavky. Vyrábí se jako vestavné, přisazené, závěsné i v provedení pro lištový rozvod. Opět platí, že využívá všechny výhody progresivního systému ELDACON®. Především poskytuje naprostou volnost v rozmístění svítidel (je vyloučeno přímé oslnění i oslnění odrazem) a výhodu malé výšky. Konstrukční výška vestavných svítidel je 50 mm. Quadrature® tedy umožňuje konstrukci podhledu co nejnižší, a tedy minimální zmenšení světlé výšky prostoru. To má význam ve starších objektech s relativně malou světlou výškou. V nově projektovaných budovách nebo v prostorách dostatečně vysokých, je nízké svítidlo výhodné zase proto, že uvolňuje prostor pro jiná zařízení – např. vzduchotechniku. Výška přisazených a závěsných svítidel je ještě menší – pouhých 37 mm.

Siluette

Svítidlo elegantního vzhledu a s příznačným názvem Siluette se svými parametry řadí mezi špičkové produkty (obr. 7, obr. 8). S oslněním „pracuje„ trochu jinak než svítidla s optikou ELDACON®. Přestože oslnění minimalizuje, přece nedosahuje tak výrazných výsledků. Avšak i s ním lze dosáhnout příznivých hodnot UGR. Siluette je vyráběno se třemi různými provedeními difuzoru. Projektant může zvolit čirý difuzor s prizmatickou optikou, se kterým je možné dosáhnout hodnot UGR 16 až 19 v příčném i podélném směru. Čirý difuzor je tedy vhodný pro osvětlovací soustavy s nejvyššími požadavky na vidění. Opálový nebo matný difuzor poskytuje měkké světlo. Přitom i s nimi lze dosáhnout příznivě nízkého oslnění.

Oslnění tedy Siluette zvládá na výbornou, byť za optikou ELDACON® přeci jen zůstává trochu pozadu. Avšak má připravený jiný trumf. Tím je jeho maximální odolnost proti nepříznivým vlivům okolí a odolnost proti znečištění.

Obr. 6.

Obr. 6. Svítidlo Quadrature® využívající techniku ELDACON®

Před vniknutím prachu je svítidlo Siluette téměř dokonale chráněno krytím IP50. Jeho optické vlastnosti se nezhoršují vlivem znečištění. Svítidlo se udržuje v čistotě občasným setřením jeho vnějšího povrchu vlhkou textilií; díky zmíněnému krytí postačí stírající osobu pouze poučit (vyhl. 50/1978). Vnitřní plochy difuzoru je doporučeno čistit v intervalu tří let, kdy činitel znečištění svítidla dosahuje hodnoty okolo 0,84 (pro prostředí z hlediska znečištění průměrné). Protože lze difuzor svítidla sejmout bez použití nástrojů, je tak značně usnadněno čištění (i výměna světelných zdrojů). To je ostatně jeden z trendů společnosti Siteco, uplatňovaný nejen u interiérových svítidel: provádět údržbu „holýma rukama„.

Při vývoji Siluette byly použity nejmodernější konstrukční postupy a ve výrobě nejpokrokovější technologické procesy. Vysoce úsporné světelné zdroje – lineární zářivky T5 – jsou napájeny neméně úspornými elektronickými předřadníky. Tak je zajištěna nízká energetická náročnost svítidla, a tedy přijatelné provozní náklady související s jeho provozem. Svítidlo Siluette je z pohledu požadavků uvedených v úvodu tohoto článku optimálně vyváženým výrobkem.

Těleso svítidla je z ocelového plechu povrchově chráněného práškovým lakováním s vysokou odolností. Umístění světelných zdrojů, tvar těla i optické vlastnosti difuzoru byly optimalizovány výpočty a mnoha fotometrickými měřeními tak, aby výsledná vyzařovací charakteristika byla co možná ideální pro náročné osvětlování a současně bylo dosaženo příznivých jasů svítidla.

Optické vlastnosti je možné upravit vkládaným hliníkovým reflektorem pro přímé osvětlení pracovní plochy. Vlivem zakřivení difuzoru je mírně přisvětlen strop. Svítidlo lze nainstalovat jako přisazené nebo závěsné. Další možností je použití lištových rozvodů.

Obr. 8.

Obr. 8. Svítidlo Siluette

Příznivé vlastnosti svítidla Siluette násobí široká výkonová řada – je vyráběno pro celou škálu lineárních zářivek T5 (příkony 14 až 80 W). Samozřejmostí jsou variace s jedním nebo dvěma zdroji. Ale tím možnosti kombinací nekončí. Díky použitým elektronickým předřadníkům Multipower-HFG je možné jedním svítidlem osadit různé zdroje. Jsou možné kombinace 14 nebo 24 W, 28 nebo 54 W, a dokonce trojkombinace 35, 49 nebo 80 W! Důsledkem je možnost kombinovat svítidla s různým světelným tokem a přitom shodné délky. Toho lze využít zejména na koncích (ne)souvislých řad svítidel, kde zákonitě klesá osvětlenost. Svítidlo s vyšším světelným tokem na konci rovnoměrnost osvětlení vylepší a přitom bude řada vzhledově jednotná. Další výhoda – při změně využití prostoru s rozdílnými požadavky na osvětlení není bezpodmínečně nutná rekonstrukce. Například změna běžné učebny v kreslírnu či laboratoř. Nebo naopak. Mnohdy postačí záměna dosavadních zdrojů za výkonnější (nebo obráceně – za méně výkonné).

Další informace o produktech společnosti Siteco zájemci naleznout na internetových stránkách www.siteco.cz nebo www.siteco.com

Foto: archiv Siteco