časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Kurz osvětlovací techniky XXXVI – 3. oznámení

Česká společnost pro osvětlování | www.csorsostrava.cz

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, sděluje odborné veřejnosti, ­se 4. a­ 6. října 2021 uskuteční v Hotelu Dlouhé Stráně (Loučná nad Desnou) konference s mezinárodní účastí – Kurz osvětlovací techniky XXXVI se zaměřením, kromě tradičních témat, na zvyšování bezpečnosti na komunikacích a posuzování osvětlovacích soustav z hlediska jejich reálných vlivů.V tomto termínu se budou odborníci na světelnou techniku (energetici, auditoři, projektanti, architekti, hygienici, správci veřejného osvětlení, vysokoškolští pedagogové, studenti a vývojáři) intenzivně věnovat diskusím nad nosnými tematickými okruhy, rozdělenými do pěti sekcí. Cílem akce je oslovit kromě osvědčených autorů a hostů i nové tváře. To s sebou nese i otvírání aktuálních témat a nevyřešených problémů, které zajímají co nejširší okruh odborníků řešících světelnou techniku.


Nosné tematické okruhy:

Vnitřní osvětlení: oslnění způsobená LED svítidly, problematika návrhu osvětlovacích soustav od projektu po kolaudaci, parametry svítidel pro BIM, energetická hospodárnost osvětlení v budovách.

Venkovní osvětlení: zdravotní vliv venkovního osvětlení versus bezpečnost, plánování venkovního osvětlení ve městech a obcích, venkovní sportoviště versus rušivé světlo, osvětlování v zemědělství.

Veřejné osvětlení: řízení VO, viditelnost v nočním dopravním prostoru, spolupráce VO s nadstavbovými systémy, degradace materiálů vlivem světla a jiných vnějších vlivů.

Denní osvětlení a hygiena: vliv denního osvětlení na řízení osvětlovacích soustav, aplikace evropské normy pro denní osvětlení, osvětlování a jeho vliv na zdraví a hygienu, nevizuální účinky světla.

Elektro: energetická hospodárnost osvětlovacích soustav, vyu­ití světelných okruhů pro přenos dat, energetická náročnost smart prvků pou­ívaných v osvětlovacích soustavách, elektrické parametry driverů pro LED svítidla.

Tab: Sekce (S) – vnitřní osvětlení (1), denní osvětlení a hygiena (2), veřejné osvětlení (3), venkovní osvětlení (4), elektro (5)

Doprovodné akce:

Výstava osvětlovací techniky, tradiční společenský večer s bohatým programem, workshopy na aktuální témata světelné znečištění, smart veřejné osvětlení, zvýšení bezpečnosti na komunikacích a návštěva přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.


ČKAIT:

Konference je ohodnocena třemi body v rámci vzdělávacího programu v projektu celo­ivotního vzdělávání ČKAIT.

Program:

4. 10. 2021 – Hotel Dlouhé Stráně
–   11:00 a­ 18:00 registrace účastníků
–   15:00 a­ 17:00 úvodní přednášky
–   19:00 a­ 24:00 uvítací přípitek

5. 10. 2021 – Hotel Dlouhé Stráně
–   08:30 a­ 09:15 prezence
–   09:00 a­ 09:15 slavnostní zahájení
–   09:15 a­ 12:30 společné nosné přednášky, vstupy vystavovatelů
–   12:30 a­ 13:30 oběd
–   13:30 a­ 15:00 společné nosné přednášky, vstupy vystavovatelů
–   15:30 a­ 18:00 přednášky – denní světlo, veřejné osvětlení, vnitřní osvětlení
–   19:00 a­ 24:00 společenský večer

6. 10. 2021 – Hotel Dlouhé Stráně
–   09:00 až 10:30 přednášky – elektro, venkovní osvětlení
–   10:45 až 12:15 workshopy
–   12:30 až 13:30 oběd
–   13:45 až 16:00 prohlídka přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

(Program přednášek zájemci najdou od 30. 9. 2021 na www.csorsostrava.cz.)

Konferenční poplatky (bez DPH):
– účastnický poplatek: 2 500 Kč (2 250 Kč pro členy ČKAIT, ČSO a SSTS, 1 500 Kč pro studenty),
– sborník v elektronické podobě: 150 Kč,
– reklama ve sborníku: 700 Kč/A4,
– pronájem výstavní plochy: 800 Kč/m².

Další informace včetně přihlášky k elektronickému vyplnění na www.csorsostrava.cz.

Za výbor ČSO, regionální skupinu Ostrava, na kurz srdečně zvou:

odborný garant:
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: tomas.novak1@vsb.cz
tel.: 596 995 180, mobil: 602 724 207
organizační garant:
Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
mobil: 608 468 956
e-mail: sokanska@seznam.cz