časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Kurz osvětlovací techniky XXXVI – 2. oznámení

Česká společnost pro osvětlování, z.s. | www.csorsostrava.cz

Stále pevně věříme, že epidemiologická situace umožní uspořádat tradiční konferenci na téma Předávání a zprostředkování informací o možnostech světelné techniky široké veřejnosti.

Cílem akce je oslovení kromě osvědčených autorů a hostů i nových tváří. To s sebou nese i otvírání aktuálních témat a nevyřešených problémů, které zajímají odborníky věnující se světelné technice. V současné době je potřebná zejména implementace nových poznatků a technologií, které kromě snižování energetické náročnosti osvětlovacích soustav a zvyšování kvality samotného osvětlení povedou i k zohlednění fyziologických požadavků.

 

Místo konání: hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou, 788 12
Termín: 4. 10. až 6. 10. 2021
V tomto termínu se budou odborníci na světelnou techniku (energetici, auditoři, projektanti, architekti, hygienici, správci veřejného osvětlení, VŠ pedagogové, studenti a vývojáři) v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou intenzivně věnovat diskusím nad následujícími nosnými tematickými okruhy.

Nosné tematické okruhy:
Vnitřní osvětlení:
– oslnění způsobená LED svítidly,
– problematika návrhu osvětlovacích soustav od projektu po kolaudaci,
– parametry svítidel pro BIM,
– energetická hospodárnost osvětlení v budovách.

Venkovní osvětlení:
– zdravotní vliv venkovního osvětlení versus bezpečnost,
– plánování venkovního osvětlení ve městech a obcích,
– venkovní sportoviště versus rušivé světlo,
– osvětlování v zemědělství.

Veřejné osvětlení:
– řízení VO,
– viditelnost v nočním dopravním prostoru,
– spolupráce VO s nadstavbovými systémy,
– degradace materiálů vlivem světla a jiných vnějších vlivů.

Denní osvětlení a hygiena:
– vliv denního osvětlení na řízení osvětlovacích soustav,
– aplikace evropské normy pro denní osvětlení,
– osvětlování a jeho vliv na zdraví a hygienu,
– nevizuální účinky světla.

Elektro:
– energetická hospodárnost osvětlovacích soustav,
– využití světelných okruhů pro přenos dat,
– energetická náročnost smart prvků používaných v osvětlovacích soustavách,
– elektrické parametry driverů pro LED svítidla.

Doprovodný program:
– výstava osvětlovací techniky,
– workshopy na aktuální témata,
– tradiční společenský večer s bohatým programem (možná přijde i Jiří Krhut, https://krhut.cz/),
– exkurze: přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně včetně horní nádrže, papírna na výrobu ručního papíru a Lázně Velké Losiny.

Časový harmonogram realizace:
– odevzdání příspěvků: do 21. 9. 2021,
– tvorba sborníků: do 27. 9. 2021.

Předpokládaný počet účastníků: okolo 150 účastníků z České republiky a Slovenska.

Cena vložného: – účastnický poplatek: 2 500 Kč bez DPH,
– poplatek za sborník v elektronické podobě: 150 Kč bez DPH.

Organizátoři:
Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava,
– Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
– Česká společnost pro osvětlování,
– Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.

Partneři: ČKAIT, PTD Muchová, s. r. o.
Hlavní mediální partner: časopis SVĚTLO (FCC Public s. r. o.)

Odborný garant: doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: tomas.novak1@vsb.cz, tel.: 596 995 880, mobil: 602 724 207

Organizační garant: Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
tel.: 608 468 956 e-mail: sokanska@seznam.cz