časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Kurz osvětlovací techniky XXXVI – 1. oznámení

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava | www.csorsostrava.cz

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická univerzita Ostrava Vás zvou (pevně věří, že jim epidemiologická situace umožní akci uspořádat) na tradiční vzdělávací konferenci Kurz osvětlovací techniky XXXVI se zaměřením na výměnu a zprostředkování informací o možnostech světelné techniky. Konference je určena pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory, výrobce světelné techniky, výrobce komponent pro světelnou techniku, orgány hygienické služby, vysokoškolské pedagogy, studenty, vývojáře a všechny přátele světla. Cílem akce je oslovení, kromě osvědčených autorů a hostů, též nových tváří. To s sebou nese i otvírání aktuálních témat a nevyřešených problémů, které zajímají odborníky věnující se světelné technice. V současné době je potřebná zejména implementace nových poznatků a technologií, které mimo snižování energetické náročnosti osvětlovacích soustav a zvyšování kvality osvětlení povedou i k zohlednění fyziologických požadavků.

Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, 788 12 Kouty nad Desnou.
Termín konání: 4. až 6. října 2021.

Časový harmonogram realizace:
– zahájení přípravných prací: leden 2021,
– odevzdání příspěvků: do 21. září 2021,
– tvorba sborníků: do 27. září 2021.

Předpokládaný počet účastníků: okolo 150 z České republiky a Slovenska.

Nosné tematické okruhy:
Vnitřní osvětlení:
– oslnění způsobená LED svítidly,
– problematika návrhu osvětlovacích soustav od projektu po kolaudaci,
– parametry svítidel pro BIM,
– energetická hospodárnost osvětlení v budovách.

Venkovní osvětlení:
– zdravotní vliv venkovního osvětlení versus bezpečnost,
– plánování venkovního osvětlení ve městech a obcích,
– venkovní sportoviště versus rušivé světlo,
– osvětlování v zemědělství.

Veřejné osvětlení:
– řízení VO,
– viditelnost v nočním dopravním prostoru,
– spolupráce VO s nadstavbovými systémy,
– degradace materiálů vlivem světla a jiných vnějších vlivů.

Denní osvětlení a hygiena:
– vliv denního osvětlení na řízení osvětlovacích soustav,
– aplikace evropské normy pro denní osvětlení,
– osvětlování a jeho vliv na zdraví a hygienu,
– nevizuální účinky světla.

Elektro:
– energetická hospodárnost osvětlovacích soustav,
– využití světelných okruhů pro přenos dat,
– energetická náročnost smart prvků používaných v osvětlovacích soustavách,
– elektrické parametry driverů pro LED svítidla.

Doprovodný program:
– výstava osvětlovací techniky,
– tradiční společenský večer s bohatým programem,
– workshopy na aktuální témata,
– exkurze: přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně včetně horní nádrže, papírna na výrobu ručního papíru a Lázně Velké Losiny

Cena vložného:
– účastnický poplatek: 2 500 Kč bez DPH,
– sborník v elektronické podobě: 150 Kč bez DPH.

Organizátoři:
– Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava,
– Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
– Česká společnost pro osvětlování,
– Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.

Partneři: ČKAIT, PTD Muchová, s. r. o., časopis SVĚTLO (FCC Public s. r. o.).

Odborný garant: doc. Tomáš Novák, Ph.D. VŠB – Technická univerzita Ostrava, e-mail: tomas.novak1@vsb.cz, tel: 596 995 880, mobil: 602 724 207

Organizační garant: Ing. Ivana Sokanská, Bráfova 4, 702 00 Ostrava, tel.: 608 468 956
– pro nové (neregistrované) zájemce: adresu, na kterou chcete obdržet přihlášku, zasílejte na: e-mail: sokanska@seznam.cz

Další infromace: www.csorsostrava.cz