časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Kurz osvětlovací techniky XXVII – 3. oznámení

|

Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Ostrava, sděluje odborné veřejnosti, že se 29. září až 1. října 2009 uskuteční v hotelu Dlouhé Stráně (Kouty nad Desnou) národní konference s mezinárodní účastí – Kurz osvětlovací techniky XXVII, která je určena pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory, výrobce svítidel, výrobce komponent pro světelnou techniku, orgány hygienické služby a všechny přátele světla.
 
Přednášky budou probíhat v sekcích:
Hygiena, elektro, vnitřní osvětlení, venkovní osvětlení a veřejné osvětlení.
 
Doprovodné akce: Výstava osvětlovací techniky, společenský večer.
 
Konference je hodnocena třemi body v rámci vzdělávacího programu v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a zařazena v akci celoživotního vzdělávání k započítání do kreditního systému podle vyhl. 423/2004 Sb. ve znění změny 321/2008 Sb. (HYGIENA).
 
 

Program:

29. 9. 2009
  • 15.00 až 17.30: Černý Jiří – Napájecí a řídicí obvody svítidel osazených světelnými diodami, Markytán Aleš – Trendy ve vývoji OSRAM LEDs, Dolejš Ondřej – WAGO-I/O SYSTEM pro řízení osvětlení (DALI)
  • 17.30 až 18.30: valná hromada ČSO, Regionální skupina Ostrava
  • 18.30 až 19.00: výbor ČSO
  • 19.00: welcome drink 
30. 9. 2009
  • 8.30 až 9.30: prezence účastníků
  • 9.30 až 14.30 – společné nosné přednášky, prezentace vystavovatelů
  • 14.45 až 18.00 – jednání v sekcích hygiena, elektro, venkovní osvětlení, prezentace vystavovatelů
  • 19.00: společenský večer
1. 10. 2009
  • 9.00 až 12.00 – jednání v sekcích vnitřní osvětlení, veřejné osvětlení
  • 13.00: exkurze (elektrárna Dlouhé Stráně, ruční papírna Velké Losiny)
 
Bližší informace včetně přihlášky na www.csorsostrava.cz
 
odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
tel.: 596 995 181, mobil: 603 862 282
 
organizační garant:
Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
mobil: 608 468 956, fax: 596 116 874
 
Seznam referátů – první den (0), nosné (1), elektro (2), hygiena (3), venkovní osvětlení (4), vnitřní osvětlení (5), veřejné osvětlení (6)
Sekce/Jméno/Název příspěvku
0 Černý Jiří Napájecí a řídicí obvody svítidel osazených světelnými diodami
0 Markytán Aleš Trendy ve vývoji OSRAM LEDs
0 Dolejš Ondřej WAGO-I/O SYSTEM pro řízení osvětlení (DALI)
1 Sokanský Karel, Novák Tomáš Zpráva o stavu legislativy v oblasti rušivého světla
1 Jirásková Milena UV záření a jeho rizika pro kůži
1 Smola Alfonz Nová legislatíva a metodika energetickej certifikácie budov
1 Tlustý Josef Moderní prostředky pro eliminaci rušivých vlivů v elektrických světelných obvodech
1 Žák Petr Trendy ve veřejném osvětlení
2 Glajcar Roman Centrální nouzový bateriový systém INOTEC 24V
2 Beňa Ĺubomír Legislatíva a pripravované zmeny v oblasti energetickej certifikácie budov
2 Nezval Josef Ukázka spolupráce DALI řídicího systému osvětlení s CUE řidicím systémem AV techniky
v konferenčním sále FN Ostrava
2 Kunc Josef Jednoduché ovládání osvětlení s vysokými úsporami energie je předností systémové instalace KNX
2 Bílek Pavel Komfortní ovládání svítidel DALI
2 Dudek Jan Simulace zkratových poměrů v sítích nn
2 Novák Michal Komfortní ovládání svítidel DALI
2 Kusák Drahomír Regulační a monitorovací systém AISYS, řízení regulace osvětlení
2 Vaňuš Jan Hlasové ovládání osvětlení
3 Holan Richard Poranění oka v pracovním procesu
3 Chudoba Karel Kolaudace osvětlení
3 Kocifaj Miroslav Osvetlovanie svetlovodmi: Od modelu k návrhu realizácie
3 Krasňan Marek Možnosti úspor elektrickej energie použitím svetlovodov
3 Lepší Jana Servírka, číšník, barman, kuchař ve světle NV 361/2007
3 Plch Jiří, Mohelníková Jitka Hodnocení osvětlení skladovací haly se světlovody
3 Motyčková Pavla Novinky v legislativě týkající se ochrany zdraví při práci
3 Staněk Pavel Porovnání výpočtu denního osvětlení s měřením
3 Penn Ivo, Kadulová Adéla Validita subjektivního hodnocení přirozeného osvětlení
3 Stupka Pavel Rozdílné pohledy stanovení udržovacího činitele
3 Pelech Marcel Různé výklady Vyhlášky 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
3 Syrový Karel Diskuse k hygienickým požadavkům na návrh osvětlovací soustavy
3 Haflantová Markéta Aplikace světlovodů Lightway
4 Baxant Petr Aplikační možnosti jasové analýzy v oblasti světelné techniky
4 Darula Stanislav Jas okien v noci
4 Novák Tomáš, Ullmann Ivo Osvětlování venkovních pracovních prostor v kombinaci s kamerovými systémy
4 Mišák Stanislav Napájení venkovního osvětlení z hybridních systémů obnovitelných zdrojů
4 Gráf Tomáš Statistická analýza kontinuálního měření osvětlenosti oblohy v areálu VŠB-TU Ostrava
4 Smola Alfonz Iluminácia historického centra Bratislavy
4 Plch Jiří, Kubela Dušan Energetické úspory v OS s halogenidovými výbojkami
4 Urbanová Kasanová Karin Světlo v exteriéru
4 Hladký Luděk Umělé osvětlení z pohledu rostlin
4 Černoch Jakub Optické prvky svítidel LED
4 Kocifaj Miroslav O dôvodoch premenlivosti úrovne rušivého svetla
4 Kotek Jaroslav Umělé osvětlení a závojový jas oblohy
5 Gašparovský Dionýz, Smola Alfonz, Janiga Peter Možnosti úspor energie v zmysle komplexnej metódy na energetickú certifikáciu osvetlenia s kvantifikáciou vybraných ukazovateľov
5 Habel Jiří, Žák Petr Energetická náročnost osvětlovacích soustav v budovách
5 Novotný Jiří Nařízení komise (ES) č. 244/2009 o světelných zdrojích pro domácnost
5 Hochsmann Petr Odlišnosti v požadavcích na parametry svítidel v Evropě
5 Markytán Aleš Osram High Power LEDs v aplikaci Downlight
5 Plch Jiří Parametrické posuzování vlastností světelných diod
5 Mácha Marek Vplyv vstupných parametrov na svetelnotechnické vlastnosti svietidiel
5 Penn Ivo, Kadulová Adéla Subjektivní posouzení systémů NO
5 Hochsmann Petr Aplikace nových optických systémů v zářivkových svítidlech
5 Škoda Jan Jasová analýza OLED displejů
5 Bláha Zdeněk Osvětlení stupňovité posluchárny na VŠB-TU Ostrava
5 Káňa Aleš Downlight na bázi LED: kombinace energetické účinnosti a dlouhé životnosti
5 Gašparovský Dionýz, Smola Alfonz, Janiga Peter, Erkin Emre Nedostatky metodiky na energetickú certifikáciu osvetlenia v budovách a možnosti ich riešenia
5 Gašparovský Dionýz Nový softvér LiteCalc 3.0 pre výpočet spotreby energie na osvetlenie rýchlou metódo. (Typhoon)
5 Habel Jiří, Bálský Marek Nejistoty měření křivek svítivosti na goniofotometru
6 Smola Alfonz Koncepcia iluminácie a verejného osvetlenia Bratislavy
6 Maixner Tomáš Speciální problémy veřejného osvětlení v současnosti
6 Polínek Jaroslav Provozní náklady ve veřejném osvětlení
6 Quadrát Bedřich Investiční rozhodování v oblasti VO
6 Plch Jiří, Markytán Aleš Světelné diody a jejich použitelnost ve VO
6 Skála Jiří Svítidla LED – mýty a skutečnost
6 Gašparovský Dionýz, Bagačka Radovan Výpočet parametrov verejného osvetlenia pomocou počítača – aktuálne prístupy pri algoritmizácii výpočtového jadra
6 Gřes Radim Zásady projektování veřejného osvětlení
6 Maixner Tomáš Environmentalismus ve veřejném osvětlení
6 Zatloukalová Petra VO v Ostravě – máme za sebou 10 let a jedeme dál
6 Muchová Alena Nasvětlení Slezskoostravské radnice
6 Tesař Jiří Příprava technických prostředků pro osvětlování přechodů