časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Kurz osvětlovací techniky XXV – II. oznámení

|


Kurz osvětlovací techniky XXV – II. oznámení

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, sděluje odborné veřejnosti, že se ve dnech 16. až 18. října 2006 v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou uskuteční již tradiční mezinárodní konference – XXV. kurz osvětlovací techniky „Téměř vše o světle„.

Kurz je určen pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory, výrobce svítidel, výrobce komponent pro světelnou techniku, orgány hygienické služby a všechny přátele světla.

Hlavní odborné téma: Energetické úspory v oblasti osvětlení, aplikace nových výrobků a metod pro osvětlování, hygienické a stavební předpisy (zákony, vyhlášky) v oblasti denního a umělého osvětlení, účinky světla na lidský organismus, rušivé světlo.

Přednášky budou probíhat v sekcích: Hygiena osvětlování, elektrorozvody a příslušenství, vnitřní osvětlení, venkovní a veřejné osvětlení, rušivé světlo.

Doprovodné akce: Výstava osvětlovací techniky, exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, papírny na výrobu ručního papíru a Lázní Velké Losiny, společenský večer.

Program:

16. 10. 2006

  • 15.00 až 18.00: úvodní přednášky,
  • Illnerová Helena: Seřizování biologických hodin v nás osvětlením,
  • Horáková Šárka: Život se světelným technikem.

17. 10. 2006

  • 08.30 až 09.30: prezence účastníků,
  • jednání v sekcích,
  • prezentace vystavovatelů,
  • 19.00: společenský večer.

18. 10. 2006

  • 09.00 až 12.00: jednání v sekcích,
  • prezentace vystavovatelů,
  • 13.00: exkurze.

Přihláška je na www.csorsostrava.cz

odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz
RNDr. Marie Juklová
KHS Moravskoslezského kraje
tel.: 595 138 158, fax: 595 138 109

organizační garant:
Ing. Alena Muchová
tel.: 596 244 854, fax: 596 240 311
pro nové (neregistrované) zájemce:
adresu, na kterou chcete obdržet přihlášku, zasílejte na: e-mail: ptdov@iol.cz

Seznam referátů

Jméno

Název přednášky

Illnerová Helena

Seřizování biologických hodin v nás osvětlením

Horáková Šárka 

Život se světelným technikem

Bárta Jaroslav

Nové normy pro parametry kvality elektrické energie

Baxant Petr

Měření rušivého světla pomocí digitální fotografie

Beneš Petr

Systémy řízení osvětlení THORN

Burant Jiří

Souběhy silových a datových vedení v systémech strukturované kabeláže

Darula Stanislav

Výpočet svetelnej účinnosti pri podmienkach jasnej oblohy

Demel Martin, Janečka Břetislav

Porovnávací měření UO Ostrava 2006

Doktor R., Habel Jiří

Využití diod LED s optickými kabely v osvětlovací technice (ČVUT)

Dvořáček Vladimír

Novinky ve světelných zdrojích

Foltýn G., Baxant Petr

Legislativní podklady pro osvětlování a jejich databázové zpracování pro expertní systém

Gráf Tomáš

Astronomické metody měření jasu oblohy

Gřes Radim

Rozvody veřejného osvětlení

Gřondil Lukáš

Svítidlo očima konstruktéra (INGE)

Habel Jiří

Oslnění – důležité hledisko návrhu osvětlení

Heinz D. Jaeger, Jiruška Jan, Penn Ivo

Nové trendy v systémech nouzového osvětlení

Hladký Luděk

Výpočetní metody pro hodnocení rušivého světla

Hochsmann Petr

Využitelnost expertního systému ve světelné technice (INGE)

Holub Pavel, Janečka Pavel

Osvětlování lyžařských sjezdovek v praxi

Horáková Šárka

Život se světelným technikem

Hurt Lukáš

Možnosti optimalizace umělého osvětlení

Chmelíková Jitka a kol.

Posuzování oslnění pracovišť

Chudoba Karel

Stanovení činností a zařazení podle referenčních čísel dle ČSN EN 12 464-1

Kunc Josef

KNX/EIB – komplexní systém řízení osvětlení a dalších funkcí budov podle souboru norem ČSN EN 50090

Kocifaj Miroslav

Fyzikálne principy rozptylu svetla v atmosfére a ich aplikácia na podmienky dennej a nočnej oblohy

Kotek Jaroslav

Osvětlení pozemních komunikací z hlediska norem

Krasňan František

Oslnění v dopravě nebo Nové dimenze nasvětlování

Kutal Květoslav

Příklady měření jasů na komunikacích

Lepší Jana

Údržba osvětlovacích soustav v praxi

Macháček Václav

Vyhláška ERÚ č. 51/2006 stanovující podmínky pro připojení zařízení k elektrizační soustavě

Maixner Tomáš

Rušivé účinky odraženého světla

Málek Jan, Habel Jiří

Popis charakteristik odrazů povrchů vybraných materiálů

Marek Martin

Systémy centrálního nouzového osvětlení

Mohelníková Jitka, Plšek J.

Posuzování oslnění pracovišť

Mohelníková Jitka, Vakay František

Světlovody v nových dimenzích

Muchová Alena, Zatloukalová Petra

Generel VO v Ostravě

Novák Tomáš

Světelné zdroje – srdce osvětlovacích soustav

Novák Tomáš

Měření světelných parametrů pod noční oblohou

Novomeský Ján

Svet je farebný

Novotný Jiří

Osvětlování venkovních pracovních prostorů podle norem EU

Novotný Petr

Projektování světelného prostředí

Penn Ivo

Subjektivní hodnocení vlivu osvětlení na člověka

Pipa Marek

Fotometrická měření spektrofotometry

Plch Jiří

Jasová kamera a její aplikovatelnost při analýze RU

Plch Jiří

Parametrická analýza svítidel

Plch Jiří, Žídková Zdeňka, Juklová Marie

Činitel denní osvětlenosti a co dál?

Podmanický M.

Nové trendy v letištních návěstidlech

Polínek Jaroslav

Řízení jednotlivých světelných bodů v systémech VO

Rusek Stanislav

Spolehlivost kabelových vedení

Rybár Peter

Nové predpisy pre osvetlenie v Slovenskej republike

Satinský Alexej

Elektrické zařízení veřejného osvětlení

Smola Alfonz

Historie, současnost a budoucnost světelných zdrojů

Sněhota Pavel, Habel Jiří

Komplexní hodnocení vlivu jasů a kolorit předmětů v zorném poli

Sokanský Karel

Jasové poměry na noční obloze

Staněk Pavel

Možnosti prezentace výpočtu osvětlení

Stupka Pavel

Možné způsoby stanovování udržovacího činitele

Suchánek Petr

Hodnocení tubusových světlovodů z hlediska zajištění požadovaných hodnot činitele denní osvětlenosti v budovách

Syrový Karel

Návrh osvětlovacích soustav MSK vědecké knihovny v Ostravě

Syrový Karel

Modelování světelného pole denního osvětlení od standardizovaných typů obloh

Šefčíková Margita

Využitie radiozitnej metódy pre vonkajšiu ilumináciu reformátorského kostola Vieska

Tabišová Sandra

LED svítidlo na osvětlení komunikací

Tlustý J., Doležal J., Sýkora T., Švec J., Mgaya E. V.

Optimalizace napájecích systémů osvětlovacích soustav tunelů

Vacek Jan

Systém DOD (Dimming On Demand) a jeho využití

Vik Michal, Viková Martina

Spektrofotometrická měření v osvětlovací technice

Žák Petr

Nový přístup k návrhu osvětlení

Žídková Zdeňka

Stanovení psychické zátěže a kategorizace prací, řešení u bezokenních pracovišť