časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Kurs osvětlovací techniky XXIV – II. oznámení

|


Kurs osvětlovací techniky XXIV – II. oznámení

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, sděluje odborné veřejnosti, že se ve dnech 10. až 12. října 2005 v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou uskuteční tradiční již XXIV. kurs osvětlovací techniky.

Kurs je určen pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory, výrobce svítidel a komponent pro světelnou techniku, orgány hygienické služby a všechny přátele světla.

 • Základní tematické okruhy: Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů.

 • Vedlejší tematické okruhy: Osvětlování v prostředí nově zaváděných norem a předpisů – aplikace nových norem pro osvětlování do českého národního prostředí, hygienické a stavební předpisy (zákony, vyhlášky) v oblasti denního a umělého osvětlení.

 • Doprovodná akce: Výstava a prezentace firem z oboru.

Tradičně bude součástí kursu společenský večer s bohatým programem.

Program:

10. 10. 2005

 • 14.00 až 18.00: úvodní přednáška o navrhování a posuzování denního osvětlení, (Ing. Jan Kaňka, Ph.D.).

11. 10. 2005

 • 08.30 až 09.30: prezence účastníků,
 • jednání v sekcích: hygiena osvětlování, elektrorozvody a příslušenství, vnitřní osvětlení, venkovní a veřejné osvětlení,
 • prezentace vystavovatelů,
 • 20.00 – společenský večer.

12. 10. 2005

 • 09.00 až 13.00: jednání v sekcích,
 • prezentace vystavovatelů,
 • 13.00 – doprovodný program.

Seznam referátů

Jméno

Název přednášky

Bárta Jaroslav

Navrhování a instalace přepěťových ochran v sítích nn a vn distribučního rozvodu

Baxant Petr

Chyby při měření kolísání napětí v osvětlovací soustavě

Baxant Petr

Měření úhlů pomocí digitální fotografie

Burant Jiří

Souběhy datových a silových vedení v úložných systémech

Demel Martin

Vyhodnocení mezilaboratorního porovnávacího měření umělého osvětlení v roce 2005

Drápela Jiří

Systematická analýza odolnosti světelných zdrojů na kolísání napětí a jejich využití v systémech pro návrh osvětlovacích soustav

Dvořáček Vladimír

Technická zpráva – výklad CIE 92, údržba vnitřních osvětlovacích soustav

Faltus Ivo, Krejčí Jan

Spínací a jistící prvky v sítích nn

Franek Lukasz

Iluminace budovy ČS, Opava

Gašparovský Dionýz

Nejnovější situace v oblasti veřejného osvětlení na Slovensku po zavedení normy STN EN 13201 a po liberalizaci trhnu s elektrickou energií

Gřes Radim

Rozvody veřejného osvětlení

Habel Jiří, Doktor Radek

Moderní a úsporné způsoby vnějšího a vnitřního osvětlení automobilu

Habel Jiří, Šilhán Jan

Stanovení kulové osvětlenosti tokovou metodou

Habel Jiří, Žák Petr

Perspektivy světelné techniky

Haluzík Evžen

Dimenzování vodičů v rozvodech nn

Hejduk Vladimír

Nová generace v osvětlování pomocí LED

Hrnčíř Bohumil

Aktuální stav systému zpětného odběru výbojek a zářivek

Chudoba Karel

Posuzování osvětlení ve stravovacích službách

Janečka Pavel

Osvětlování sportovišť

Janíček Ivo

Osvětlení centra Ostravy svítidly Bega

Jiruška Jan

Moderní systémy nouzového osvětlení

Juklová Marie, Höchsmann Petr

Světelnětechnická zpráva

Kaňka Jan

Navrhování a posuzování denního osvětlení

Kocián Martin

Nové trendy v oblasti světelných zdrojů a svítidel v automobilovém průmyslu

Kotek Jaroslav

Normy na veřejné osvětlení – komentář

Kotek Jaroslav, Šarounová Lenka

Kdy spínat veřejné osvětlení

Krasňan František

Příspěvek k hodnocení oslnění podle STN EN 12464-1

Křívová Marie, Žídková Zdeňka

Návrh, realizace a hodnocení osvětlení hypermarketů

Kunc Josef

Řízení osvětlení systémovou technikou EIB/KNX

Kutal Květoslav

Hodnocení oslnění venkovních prostor

Hladký Luděk

Principy vyzařování světla z LED zářičů

Maixner Tomáš

Rušivé světlo

Maixner Tomáš

Optimální osvětlovací soustavy VO

Muchová Alena

Nasvětlení kostela sv. Kateřiny, Ostrava – Hrabová

Niesig Petr

Křivky svítivosti – vyhodnocení mezilaboratorního porovnávacího měření

Novák Tomáš, Juklová Marie

Výuka osvětlování pro hygieniky

Novotný Jiří

ČSN EN 12464-2 – venkovní pracovní prostory

Novotný Pavel

Osvětlení fotbalového stadionu SPARTA PRAHA

Novotný Petr

Systémy řízení umělého osvětlení v závislosti na denním osvětlení

Pavel Sněhota

Trendy v oblasti digitální evidence zařízení VO

Pelech Marcel

Aktuální problémy legislativy denního osvětlení

Pípa Marek

Aplikace automatizace ve světelnětechnických měřeních

Plch Jiří

Světlovody – účinnosti, oslnění

Plch Jiří, Sokanský Karel

Možnosti léčby syndromu SAD

Polínek Jaroslav

Možnosti energetické optimalizace stávajících zářivkových osvětlovacích systémů

Slezák Jiří

ČSN 360011-1 až 3

Smola Alfons

Současné trendy ve světelných zdrojích

Sokanský Karel, Höchsmann Petr

Komunikace uživatele s expertním systémem při návrhu osvětlovací soustavy

Staněk Petr

ČSN EN 12464-1 –Národní příloha normy

Staněk Petr

Možnosti prezentace výsledků výpočtů oslnění

Stanislav Rusek

Vstupní hodnoty pro spolehlivostní výpočty nn kabelových sítí

Stupka Pavel, Lepší Jana

Zkušenosti z terénu při uplatňování nových norem

Šefčíková Margita

Využití optických vláken pro osvětlovací účely

Tlustý Josef, Doležal Jaroslav, Sýkora Tomáš, Švec Jan

Problematika energetického rušení ve světelných rozvodech

Vik Michal

Kolorita povrchů

Voráček Jiří

Zkušenosti s realizací VO při stavbě dálnice D47

Vrbík Petr

UV, solária, norma

Vyrtych Ladislav

Zářivková svítidla pro prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 2,22, zóna 1,21

Wittlich Jakub

Dynamické osvětlení interiérů

Zatloukalová Petra

Správa veřejného osvětlení města Ostravy

Žák Petr

Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel

Odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
ul. 17. listopadu 15
708 33 Ostrava-Poruba
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz
tel.: 596 995 181, mobil: 603 862 282
RNDr. Marie Juklová
KHS Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
tel.: 595 138 128, fax: 595 138 109
e-mail: marie.juklova@khsova.cz

Organizační garant:
Ing. Alena Muchová – PTD
Ostrava–Muglinov
tel.: 596 244 854, fax: 596 240 311
Adresu, na kterou chcete obdržet přihlášku, zasílejte na e-mail: ptdov@iol.cz

-jk-