Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Za purpurovou mlhou: Světelná instalace na záhřebském mostě, která je spouštěna projíždějícím vlakem Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), nejvýznamnější světový výrobce…

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Více aktualit

Kurs osvětlovací techniky XXII ve dnech 23. až 24. září

číslo 3/2003

Kurs osvětlovací techniky XXII ve dnech 23. až 24. září

Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, sděluje odborné veřejnosti, že se ve dnech 23. až 24. září 2003 v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou uskuteční tradiční XXII. kurs osvětlovací techniky.

  • Základní tematické okruhy: osvětlování kanceláří, zdravotnických a školních zařízení.

  • Vedlejší tematické okruhy: požadavky na osvětlování, výpočetní metody pro návrh osvětlení, světelné zdroje a svítidla, měření osvětlení vnitřních prostorů, vyhodnocování jasových poměrů, nové trendy ve světelné technice.

  • Doprovodná akce: výstava a prezentace výrobců a prodejců osvětlovací a měřicí techniky.

Součástí kursu bude tradiční společenský večer s bohatým programem.
  • Seznam referátů: 1. Vladimír Dvořáček: Moderní světelné zdroje pro osvětlení interiérů, 2. Jiří Habel, Jan Málek: Vjem barev jako důležitý ukazatel kvality osvětlení, 3. Jiří Habel, Pavel Sněhota, Jan Kuře: Degradace výstavních exponátů umělým světlem, 4. Jiří Habel, Ondřej Šafář: Možnosti určování adaptačního jasu, 5. Jiří Habel, Jan Šilhán: Subjektivní hodnocení osvětlovacích soustav, 6. Tomáš Maixner: Volba svítidla z hlediska minimalizace rušivého světla, 7. Pavel Staněk: Praktický příklad návrhu sdruženého osvětlení, 8. Jaroslav Suchánek: Praxe osvětlení mateřských škol, 9. Alena Muchová: Poznatky z měření umělého osvětlení v učebnách, 10. Margita Šefčíková: Osvetľovacie sústavy v zdravotníckych prevádzkach, 11. Tomáš Novák, Marie Juklová: Osvětlení tělocvičen pro výuku tělesné výchovy minimální varianta?, 12. Jaroslav Kotek: Novinky kolem rušivého světla, 13. Petr Baxant: Databázové zpracování souborů provozních měření a souborů digitálních fotografií, 14. Jiří Plch, Aleš Markytán: Vyhodnocení jasových poměrů v digitálním systému, 15. Jiří Plch, František Štourač: Provozní bezpečnost a spolehlivost OS, 16. Jiří Plch, Jitka Mohelníková: Vliv prosklení na světelné poměry v učebnách, 17. Pavel Staněk: Praktický příklad návrhu sdruženého osvětlení, 18. Jaroslav Suchánek: Praxe osvětlení mateřských škol, 19. Alena Muchová: Poznatky z měření umělého osvětlení v učebnách, 20. Jiří Slezák: Faktory ovlivňující měření osvětlení, 21. Karel Sokanský, Petr Höchsmann: Statistické vyhodnocování porovnávacích měření osvětlení, 22. Karel Sokanský: Možnosti využití expertních systémů při návrhu osvětlovací soustavy, 23. Pavla Motyčková: Novelizace právních předpisů v oblasti ochrany zdraví při práci, 24. Petr Vrbík: Osvětlení skladových prostor, 25. Jana Nová, Josef Linda: Poznatky z praxe měření osvětlení, 26. Pavel Stupka: Informace o změnách v hygienické službě, 27. Petr Suchánek, Karel Syrový: Modelování světelného pole přímé složky denního osvětlení od základních typů obloh, 28. Ján Novomestský: Osvetľovanie kostolov v praxi, 29. Martina Viková: Inteligentní textilie – senzory UV záření, 30. Michal Vik: Vliv spektrální distribuce světelné energie na barevný vjem objektu – metamerie osvětlení, 31. Stanislav Darula: Zmeny denného svetla verzus požiadavky noriem, 32. Petr Rybár: Systémy denného osvetlenia v pracovnom a obytnom prostredí, 33. Martin Kotas: Luxmate – nová dimenze osvětlení, 34. Jiří Novotný: Evropské normy pro osvětlení, 35. Dionýz Gašparovský: Výpočet difúzorov pre interiérové svietidlá pomocou tabuľkových procesorov, 36. Ján Veselovský, Miroslav Kropáč, Jarmila Šimončičová: Počítačový návrh reflektorov pre akcentačné svietidlá, 37. František Krasňan: Hodnotenie oslnenia v interiéroch pomocou najnovších výpočtových postupov, 38. Alfonz Smola: Meranie hygienických parametrov osvetlenia.

Zájemci o tuto odbornou akci se mohou obrátit na uvedené kontaktní adresy, kde mohou získat další informace:

Odborný garant: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava, ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, e-mail: karel.sokansky@vsb.cz, mobil: +420 603 862 282

Organizační garant: RNDr. Marie Juklová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 7, 708 92 Ostrava 1, e-mail: marie.juklova@znova.cz, tel.: +420 596 200 111, fax: +420 596 118 661

-jk-