Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo tiskem
9. 6. 2017. V elektronické verzi na webu bude 10. 7. 2017.

Světelné zdroje
Terminologie LED světelných zdrojů 

Denní světlo
Denní osvětlení velkých obytných místností
Svetelnotechnické posudzovanie líniových stavieb

Aktuality

Finálové kolo soutěže EBEC přivede do Brna 120 nejlepších inženýrů z celé Evropy Co vše je možné stihnout navrhnout, smontovat a následně odprezentovat během dvou dní? To…

Co si akce „Světlo v praxi“ klade za cíle V České republice se prvním rokem koná akce v oblasti světelné techniky, která chce…

25. ročník elektrotechnické výstavy v Hradci Králové pořádá ve dnech 30. a 31. srpna 2017 společnost Sonepar Česká republika v prostorách…

Startuje hlasování veřejnosti o vítězích 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe V Praze byly 20. 6. 2017 slavnostně představeny nominované projekty 9. ročníku prestižní…

Více aktualit

Krátké zprávy

Světlo 3/01

Kurz osvětlovací techniky XX.
(30. 10. až 31. 10. 2001)

1. oznámení
Jubilejní kurs, který nese název Projektování vnitřního a venkovního osvětlení, se tentokrát koná na dvou místech. V úterý 30. října 2001 začíná tradičně v areálu VŠB TU v 09:00 h společným programem s vybranými stěžejními přednáškami. Ve 12:00 h se účastníci autobusy přesunou do malebného střediska RS Důl Paskov na Morávce v Beskydech. Od 14:00 h se zájemci zúčastní programu ve dvou sekcích (Projektování vnitřního osvětlení a Projektování venkovního osvětlení), který bude pokračovat ve středu dopoledne. Součástí semináře bude i výstava světelné techniky, která bude zahájena v úterý ve 14:00 h a bude ji možné zhlédnout i ve středu. Kromě příspěvků přednesených špičkovými domácími i zahraničními odborníky a výstavy moderní světelné techniky účastníkům středisko dolu Paskov nabízí množství atrakcí, jako jsou pěší túry po Beskydech, volejbal, tenis, sauna, masáže atd. Tradiční bude i večerní program. Zájemci, kteří se nezúčastňujete našich seminářů pravidelně, ozvěte se na adresu:

prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB TU FEI Ostrava
17. listopadu č. 15
708 33 Ostrava-Poruba
tel.: 069/699 51 81
fax: 069/691 95 97
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz

Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Ostravaprof. Ing. Karel Sokanský

Zpráva z plenárního zasedání CEN/TC 169 v Reykjavíku

Česká republika je právoplatným členem Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a spoluprací s touto institucí je pověřen Český normalizační institut (ČSNI).

CEN je tvořen řadou komisí, z nichž komise TC 169 se nazývá Světlo a osvětlení. Tato komise se skládá z devatenácti pracovních skupin podle zaměření, jako např. skupina pro osvětlování vnitřních prostorů, skupina pro osvětlování silničních komunikací atd.

ČSNI koordinuje svou činnost na základě doporučení technických normalizačních komisí (TNK), v nichž pracují odborníci-dobrovolníci. Předsedou TNK 76 v oblasti Osvětlení je Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor tohoto časopisu.

Dvanácté zasedání CEN/TC 169 se konalo 21. a 22. června 2001 v Reykjavíku. Zasedání se uskutečnilo při příležitosti pořádání konference LUX EUROPE 2001. Pracovním programem zasedání bylo projednávání nových norem, které budou platit v zemích Evropské unie, a diskuse k nim. Šlo např. o normy Light and Lighting – Lighting of indoor work places – EN 12464 (Světlo a osvětlení – Osvětlení vnitřních pracovních prostorů), která je v současné době k dispozici pro oficiální schvalování, Light and Lighting Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part 1. Measurement and file format – pr EN 13032-1 (Světlo a osvětlování – Měření a vyhodnocování fotometrických veličin zdrojů u svítidel část 1 – Měření a formát souborů), která je v revizi pro oficiální hlasování, a mnoho dalších.

Česká republika se prostřednictvím TNK na činnosti TC 169 podílí např. hlasováním o některých rezolucích, které se vyjadřují k jednotlivým návrhům norem, popř. písemně zaslanými připomínkami a zúčastňuje se oficiálního hlasování. Na základě přímé účasti byly vzneseny dotazy na možnost revize už vydaných norem z důvodu chyb, které se v nich vyskytují, jako např. připomínky k normě o nouzovém osvětlení. Rovněž byly vzneseny dotazy k dennímu osvětlení atd.

Další zasedání komise TC 169 se bude konat v roce 2002 v Kodani. Předběžně bylo dohodnuto, že zasedání komise v roce 2003 by se mohlo uskutečnit v Praze. Česká republika se tak stává právoplatným a užitečným členem při tvorbě a schvalování evropských norem v oblasti osvětlování.prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Stali jsme se členy asociace Lux Europa

Ve dnech 18. až 20. června 2001 se konala devátá evropská konference o osvětlování pod názvem LUX EUROPA 2001. Konference se uskutečnila v hlavním městě Islandu Reykjavíku. V rámci této konference se konalo zasedání asociace Lux Europa.

Na pořadu zasedání asociace bylo kromě běžné agendy, související s činností této asociace, a zajištění průběhu konference také přijetí České republiky za člena rady. Naše republika se stala řádným členem vedle Belgie, Chorvatska, Francie, Německa, Maďarska, Islandu, Itálie, Nizozemí, Rumunska, Ruska, Španělska, Švýcarska, Turecka a Velké Británie.

Cílem asociace Lux Europa je zprostředkovat technické informace z oblasti světelné techniky a prohlubovat vědecké i kulturní poznatky mezi členy asociace. Dalšími úkoly je vytvářet diskusní fórum při zprostředkovávání informací a také napomáhat při výměně odborných publikací mezi členy asociace z CIE i dalších institucí. Každé čtyři roky pořádá asociace konferenci, která se – jak již bylo řečeno – konala v Reykjavíku. Konference se letos zúčastnilo 250 účastníků ze 30 zemí. Sborník je k dispozici u autora tohoto článku.

Účast v této prestižní asociaci napomůže získat množství informací v oblasti světelné techniky na poli Evropské unie a snad bude i tím užitečná při vstupu ČR do Evropské unie.