Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

Konferencia SVETLO LIGHT 2005


Konferencia SVETLO LIGHT 2005

prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.,
predseda Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti

V dňoch 19. až 21. októbra mali na Slovensku sviatok všetci priaznivci svetelnej techniky. V nádhernom prostredí Demänovskej doliny v Jasnej v hoteli Grand, za asistencie prekrásneho jesenného počasia sa konala šestnásta medzinárodná konferencia SVETLO LIGHT 2005, spoločná konferencia Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti a Českej společnosti pro osvětlování. Spoluorganizátormi konferencie boli aj Sekcia výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky SOPK, Slovenská technická univerzita v Bratislave, firma TYPHOON, ako aj Maďarská spoločnosť pre osvetľovanie a Poľská spoločnosť pre osvetľovanie.

Obr. 1.

Na konferencii sa zišlo viac ako 200 účastníkov, prevažne z firiem zaoberajúcich sa svetelnou technikou. Po prvýkrát sme na konferencii zaznamenali aj hojnejšiu účasť projektantov. Je potešujúce, že tu boli aj slovenskí architekti.

Konferencia bola určená pre čo najširšiu odbornú verejnosť. Široká účasť investorov, projektantov, architektov, prevádzkovateľov, výrobcov a dodávateľov, ako aj užívateľov svetelnej techniky bola významným kladom konferencie. V nádhernom prostredí Nízkych Tatier bol zabezpečený atraktívny odborný program pre všetkých účastníkov i pozvaných hostí. Novinkou bol aj program pre sprevádzajúce osoby.

Organizačný výbor a pracovníci firmy Typhoon pripravili bezchybné fungovanie všetkých prostriedkov a náležitostí súvisiacich s priebehom akcie. Generálnym partnerom konferencie sa stali firmy SIEMENS a OSRAM. Hlavní partneri konferencie boli firmy AMI, DNA, PHILIPS, SITECO, SLOS, SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE. Partnermi konferencie boli firmy AKTÉ, BELUX, BRILUX, GE LIGHTING, ELV PRODUKT, HAGARD HAL, IMPULZ LIGHT, KOVMAST, LIGHTECH, Q 99, OSVO COMP, ORGECO, SMART LIGHT. Mediálnymi partnermi konferencie sa stali časopisy SVĚTLO, ELEKTROTECHNIKA A ENERGETIKA a TZB HAUSTECHNIK.

Na konferencii vystúpilo viac ako 70 prednášateľov zo SR, ČR, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Talianska, Francúzska, Holandska a Kanady s najnovšími poznatkami zo svetelnej techniky. Súčasťou konferencie bola aj posterová sekcia.

Obr. 2.

V predvečer konferencie bola na programe odborná prednáška slovenských a českých pedagógov. Na téma Osvetlenie pracovných priestorov podľa STN EN 12464 vystúpili prof. Sokanský, prof. Smola a Ing. Krasňan. Prvý spoločenský večer otvorila akcia nazvaná Hry so svetlom. Zaujímavé optické klamy, predvedené prof. Smolom, vystriedala exhibícia firmy Q 99 s efektovým scénickým osvetlením. Zaujala aj ochutnávka kvalitných vín zo Svatoboříc.

Na úvod konferencie vystúpili významní hostia a partneri konferencie. Prednáškový blok zahájil príspevok prof. Wouta van Bommela, prezidenta CIE Medzinárodnej komisie pre osvetľovanie Osvetlenie a naše zdravie, pohoda a produktivita.

Účasť tohto významného predstaviteľa CIE významne ovplyvnila úroveň konferencie.

Z množstva kvalitných prednášok, ktoré počas konferencie odzneli, možno spomenúť napr. prednášku p. Schwarcza Ekonomická životnosť svietidiel „stredného veku„ pre verejné osvetlenie, prednášku prof. Kováča Súčasné trendy vývoja svetelných zdrojov na báze LED a OLED, prednášku p. Taborského tiež zameranú na progresívne riešenia LED, prednášku p. Heinricha Súčasnosť a trend vývoja vysokoúčinných LED.

Obr. 3.

Kultúrny program druhého spoločenského večera bol bohatý. Vyvrcholením bolo vyhlásenie výsledkov súťaže Tatralux o najlepší svetelnotechnický projekt.

O úrovni konferencie svedčia mnohé pozitívne vyjadrenia účastníkov už počas konania konferencie, ale aj písomné ohlasy najmä zahraničných účastníkov, v ktorých oceňujú jej úroveň a tešia sa na stretnutie na ďalšej konferencii. Dovoľujem si vysloviť presvedčenie, že konferencia účastníkov vzájomne vedecky, odborne i ľudsky obohatila, stala sa prostriedkom mnohých inšpirácií pre ďalšiu zmysluplnú prácu v rôznych oblastiach svetelnej techniky a v neposlednom rade aj miestom pre nadviazanie spolupráce a priateľských kontaktov.

Záverom možno konštatovať, že konferencia SVETLO LIGHT 2005 bola skutočným vyvrcholením snahy vedenia Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti v tvorbe odborného svetelnotechnického programu.