Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

Více aktualit

Konferencia SVETLO LIGHT 2003

číslo 4/2003

Konferencia SVETLO LIGHT 2003

V dňoch 8. až 10. októbra tohto roku bol v Slovenskej republike sviatok svetelnej techniky. V krásnom prostredí Liptova, v hoteli Máj v Liptovskom Jáne, sa konala štrnásta medzinárodná konferencia SVETLO LIGHT 2003 ako spoločná konferencia Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti a České společnosti pro osvětlování. Spoluorganizátormi konferencie boli aj Sekcia výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Dom techniky ZSVTS Bratislava.

Na konferencii sa stretlo takmer 200 odborníkov, prevažne z firiem zaoberajúcich sa svetelnou technikou. Na škodu veci bola pomerne nízka účasť projektantov. Naproti tomu je potešujúce, že sa jej zúčastnili aj slovenskí architekti. S troškou nadsadenia možno konštatovať, že na konferencii bol každý, kto vo svetelnej technike v SR niečo znamená alebo chce niečo znamenať.

Obr. 1.

Základným cieľom tohoto podujatia bolo predstaviť a analyzovať najnovšie trendy rozvoja svetelnej techniky v Slovenskej republike i v zahraničí, s osobitným akcentom na pripravovaný vstup do Európskej únie. Konferencia chcela ukázať široké možnosti využitia nových a perspektívnych svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacích sústav, ako aj rozvodných, ovládacích, konštrukčných systémov a designu. Diskutované boli fyziologické a ekonomické aspekty osvetľovania, zásady osvetľovania vo všetkých typoch interiérov i exteriérov, aplikácie v poľnohospodárstve, efektové osvetlenie, svetelná reklama a dopravná svetelná signalizácia. Boli riešené aktuálne ekologické problémy najmä pri likvidácii a recyklácii svetelnotechnického odpadu, ako aj otázky normalizácie, certifikácie a súvisiacej legislatívy kompatibilnej s Európskou úniou.

Na zmieňovanej akcii prijali spoluprácu aj Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Konala sa pod záštitou ministra hospodárstva Slovenskej republiky.

Konferenciu odborne pripravil Medzinárodný programový výbor s viacerými významnými odborníkmi zo špičkových zahraničných technických univerzít.

Organizačný výbor a Dom Techniky ZSVTS Bratislava zabezpečili bezchybné fungovanie všetkých prostriedkov a náležitostí súvisiacich s jej priebehom.

Vystúpilo tu 68 prednášateľov zo SR, ČR, Maďarska, Nemecka, Talianska, Fínska, Francúzska, Slovinska a Holandska s najnovšími poznatkami zo svetelnej techniky v 48 prednáškach. Súčasťou konferencie bola aj posterová sekcia s osemnásti odbornými postermi.

Na úvod konferencie vystúpili významní hostia a jej partneri. Prednáškový blok zahájila prednáška prof. Smolu z FEI STU Bratislava na tému Súčasnosť svetelnej techniky. Z množstva kvalitných ústredných prednášok, ktoré počas konferencie odzneli, možno spomenúť napr. prednášku p. Johanna Trendy využitia elektroniky v modernom osvetlení, High Light – Světlo pro člověka (doc. Plch), Vlivy přepětí a podpětí na parametry vysokotlakých sodíkových výbojek (prof. Sokanský), Osvetlenie a návrh dopravnej signalizácie v Ontáriu (Dzamba), Biele svetlo vo verejnom osvetlení (Schwarcz), Uličné osvetlenie vysokovýkonnými LED diódami (Walkling), Osvetlenie pracovných priestorov z pohľadu nových noriem a predpisov (prof. Smola), Analýza jasů povrchu vzorků půdy (prof. Habel).

Ďalej na konferencii bolo možné vypočuť tieto prednášky:

Evropské normy pro osvětlení v soustavě ČSN (Novotný, SVĚTLO), Rekonštrukcia chýbajúcich meraných údajov v pravidelných záznamoch databáz dennej osvetlenosti (Darula, Kittler, Harry Kambezidis), Svetlo a obchodná pasáž (Andráš), Hygiena svetla (Rybár), Osvetľovacie systémy s optickými vodičmi (Šimčisko, Kováč), Výhledy osvětlování interiérů prostřednictvím světlovodů (Bernard, Kadlecová, Fiala), Energetické úspory v budovách při použití světlovodů (Plch, Mohelníková), Iluminácia objektov veľkej a malej architektúry (Novomeský), Moderné divadelné (scénické) osvetlenie – riadiace systémy (Böröcz), Praktické aplikácie DALI kompatibilných systémov (Heinrich), Moderné riadenie osvetlenia pre priemyselné haly s použitím úsporných svietidiel s vysokotlakovými sodíkovými výbojkami (Jančuška), Aplikace regulace a telemanagementu ve veřejném osvětlení (Polínek), Osvětlení silničních tunelů (Kotek), Svetelnotechnický prieskum pracovísk s monitormi (Markytán), Potenciál úspor energie vo verejnom osvetlení (Gašparovský), Špecifické problémy vonkajšieho osvetlenia (Anselmi), Hodnotenie oslnenia v doprave (Krasňan, Šimončičová), Přístupy ke správě a údržbě veřejného osvětlení (Luxa), Posudzovanie zhody výrobkov svetelnej techniky podľa harmonizovaných predpisov a noriem EÚ v SR (Novotný, SK), Náčrt riešenia celoplošného zberu, triedenia, likvidácie a recyklácie odpadu zo svetelných zdrojov na Slovensku (Hrdlík, Radúch), Možnosti obnovení světelnětechnických parametrů u repasovaných svítidel (Novák, Sokanský), Praktické použití digitální fotografie pro účely hodnocení osvětlení (Baxant), Osvetlenie rastlín (Kačík), Provozní bezpečnost a spolehlivost osvětlovacích soustav (Štourač), Některé z možností ovládání osvětlení v budovách se systémovou instalací EIB (Kunc), Počítačový návrh reflektorov pre akcentačné svietidlá (Kropáč, Šimončičová), Úsporné a kvalitatívne riešenie osvetľovacích sústav VO v Košiciach (Šefčíková, Karchňák, Vaškovič).

Odborný program konferencie umocnilo najmä pekné tatranské prostredie, dobré počasie, ako aj zaujímavý spoločenský večer, kde sa stretli asi všetci účastníci konferencie.

Záverom možno konštatovať, že konferencia SVETLO LIGHT 2003 bola skutočným vyvrcholením snahy vedenia Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti v tvorbe odborného svetelnotechnického programu. Treba vyzdvihnúť aj význam konferencie z hľadiska zjednotenia záujmov slovenskej svetelnotechnickej odbornej komunity. Mimoriadne cenná je skutočnosť, že sa na konferencii dohodli zástupcovia maďarskej, poľskej, českej a slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti o organizovaní spoločných svetelnotechnických konferencií. Nultý (skúšobný) ročník by sa mal uskutočniť v Brne, prvý ročník v Maďarsku, snáď symbolicky vo Višegrade.

prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
predseda Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti