časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Konferencia SVETLO 2021 – 1. oznámenie

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. | FEI STU v Bratislave |

20. až 22. októbra 2021 – online na platforme ZOOM

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť, Slovenský národný komitét CIE a Česká společnost pro osvětlování vás pozývajú na konferenciu SVETLO 2021, ktorá vzhľadom na neutíchajúcu pandemickú situáciu bude tohto roku prebiehať online formou na platforme ZOOM. Konferencie sa tak môžete zúčastniť z pohodlia vašich pracovísk alebo domácností! Ináč však konferencia bude mať všetky atribúty, ktorými definuje svoj tradičný kredit a úroveň.

Cieľom medzinárodnej konferencie je sprostredkovať najnovšie poznatky a informácie z oblasti svetelnej techniky. Odznejú pôvodné vedecké, odborné a praktické príspevky formou prednášok a posterov, ale tiež informácie z aktuálnych medzinárodných podujatí. Na konferenciu pozývame viacero významných, medzinárodne uznávaných prednášateľov zo zahraničia. Zaspomíname si na začiatky pôsobenia Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti a oslávime 30 rokov konferencie SVETLO! Neoddeliteľnou súčasťou konferencie budú firemné prezentácie. K dispozícii bude široký priestor na diskusiu. Napriek online forme konferencie pripravujeme celý rad sprievodných podujatí!

Nosné témy konferencie: 
– moderné LED technológie osvetľovania
– nové prístupy k dennému osvetleniu budov
– humanocentrické a integratívne osvetlenie
– dynamické, adaptívne asmart osvetlenie
– environmentálne dopady umelého osvetlenia
– využitie optického žiarenia na podporu živých organizmov
– germicídne žiarenie v boji proti COVID-19
– trendy zvyšovania energetickej efektívnosti osvetľovacích sústav

Na konferenciu pozývame tú najširšiu odbornú verejnosť – svetelných technikov, elektrikárov, architektov, stavbárov – a to z radov projektantov, predajcov, obchodníkov, manažérov, investorov, dodávateľov, realizátorov atď.

Konferencia SVETLO 2021 predstavuje možnosť dozvedieť sa niečo nové, stretnúť sa s kolegami v online priestore, príp. nadviazať nové kontakty. V prípade predbežného záujmu o účasť na konferencii vyplňte predbežnú prihlášku na linku uvedenom nižšie a nič vám neujde – budete dostávať aktuálne informácie o tomto pripravovanom podujatí: https://form.jotform.com/210736303035343

Výzva pre autorov príspevkov:
V rámci konferencie uverejníme pôvodné odborné a vedecké práce, praktické skúsenosti, prípadové štúdie a pod. z oblasti svetelnej techniky a z príbuzných oblastí formou prednášky, posteru a príspevku v zborníku z konferencie. O výbere príspevkov na konkrétnu formu prezentácie rozhodne programový výbor konferencie. Podrobnejšie informácie spolu so šablónou na prípravu abstraktu zašleme na vyžiadanie. Vprípade záujmu o aktívnu účasť na konferencii formou príspevku zašlite e-mail na adresu: dionyz.gasparovsky@stuba.sk.

Termín na zaslanie abstraktu v požadovanej šablóne je 20. máj 2021.

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. predseda organizačného výboru konferencie