časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Konferencia SVETLO 2005


Konferencia SVETLO 2005

Pýtame sa ...
prof. Ing. Alfonza Smolu, PhD., predsedu Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti.

Otázka:
Na predchádzajúcich spoločných svetelnotechnických konferenciách ČR a SR sa dohodlo, že v roku 2005 sa uskutoční prvá spoločná konferencia svetelnotechnických spoločností ČR, SR, Poľska a Maďarska vo Višegráde v Maďarsku. Prenikli správy, že sa táto konferencia nebude konať. Je v tejto oblasti niečo nové?

Odpoveď:
Naši maďarskí kolegovia nám oznámili, že z dôvodu konania 10. európskeho svetelnotechnického kongresu v septembri v Berlíne nie sú schopní organizovať višegrádsku konferenciu. Navrhli ju presunúť na ďalší rok.

Z uvedeného dôvodu (po diskusii s našimi členmi) sme sa rozhodli, že budeme pokračovať v našej pôvodnej tradícii a zorganizujeme spoločnú medzinárodnú konferenciu svetelnotechnických spoločností SR a ČR. Uskutočnili sa už dve zasadnutia prípravného výboru, na ktorých sa rozhodlo, že sa táto konferencia pod názvom SVETLO 2005 bude konať 19. až 21. 10. 2005 v hoteli GRAND v Jasnej pod Chopkom. Na príprave konferencie sa budú podieľať aj naši kolegovia z Českej republiky. Rátame so širokou účasťou českých odborníkov a firiem na tomto našom podujatí. Už teraz sa teším na spoločné stretnutie v krásnom prostredí Nízkych Tatier.