Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

V českých zemích se svítí již 170 let 15. září 1847, tedy přesně před 170 lety se pražské ulice poprvé ozářily plameny z více…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Nejvyšší dřevěná stavba na světě zahájí konferenci Požární bezpečnost staveb 2017 Přípravy 2. ročníku konference odborného portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2017,…

Více aktualit

Konference SVĚTLO 2007 – Tradiční setkání přátel světelné techniky

Letošní setkání přátel světelné techniky se nestandardně konalo v prostorách Nové auly Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Změna nastala z těchto dvou důvodů: 
  1. Organizátoři se rozhodli, že světelnětechnickou veřejnost seznámí s krásnými prostory Nové auly VŠB-TU Ostrava; konferenci totiž spolu s Českou společností pro osvětlování pořádala i Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
  2.  Na rozdíl od tradičních kurzů osvětlovací techniky tentokrát šlo o národní konferenci s mezinárodní účastí. Tato změna vedla i k vyšším požadavkům na reprezentativní prostory ve městě a kvalitní dopravní obslužnost.
S mírným zadostiučiněním lze konstatovat, že reprezentační prostory Nové auly Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě ve dnech 10. až 12. září 2007 přivítaly 220 účastníků prestižní akce s mezinárodní účastí SVĚTLO 2007. Zároveň v příjemném prostředí přilehlých prostor Nové auly své stánky rozmístilo dvacet vystavovatelů světelné techniky. Expozice byly lemovány panely s vylepenými postery. Toto prostředí, doplněné zázemím pro občerstvení, nabízelo přítomným pohodlí jak ke kuloárovým diskusím, tak k odpočinku mezi bloky přednášek. Odborný program byl totiž velmi naplněný. Sborník přednášek obsahuje úctyhodných 64 příspěvků.
 

První den

V úvodu byla prezentována dvě mimořádná témata. Přednáška prof. Ing. Josefa Tlustého, CSc., z ČVUT srovnávala dnešní pohled na osvětlování se znalostmi popsanými v prvních domácích skriptech vydaných v roce 1894. Reedici části těchto ručně psaných skript, která se věnovala právě světelné technice, obdržel každý účastník konference. Druhý příspěvek přednesl prof. Sokanský z VŠB-TUO na aktuální téma rušivého světla v ČR. Vpodvečer následovala Valná hromada České společnosti pro osvětlování, jejímž hlavním programem byla volba nové rady a předsedy společnosti. Novým předsedou České společnosti pro osvětlování byl zvolen na dobu čtyř let prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Večerní uvítací drink byl spojen s pohoštěním a vystoupením kytaristky, která se spolu s reprodukovanou hudbou starala o příjemnou atmosféru. Zejména pro mladší účastníky byl připraven autobus, jehož konečná stanice byla ve Stodolní ulici. K velkému překvapení organizátorů se „mladí“ zájemci o zábavu na této vyhlášené ostravské ulici rekrutovali i z odborníků dříve narozených.
 

Druhý den

Oficiálního zahájení konference ve velké aule se ujali zástupci univerzity: prorektor prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., a vedoucí katedry elektroenergetiky prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. Z hostů konference vystoupili: předseda ČNK CIE dr. Ing. Marek Šmíd, přednosta ČKAIT – Oblastní kanceláře Ostrava Ing. Svatopluk Bijok a místopředseda Slovenské spoločnosti pre osvetlovanie doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. Dále následovaly společné přednášky a prezentace vystavovatelů. V odpoledních hodinách pokračovaly přednášky v sekcích. Účastníci si mohli zvolit mezi sekcemi elektrorozvody a příslušenství, hygiena osvětlování a rušivé světlo. Společenský večer v menze VŠB-TU navštívili nejen účastníci konference, ale také další přátelé světelné techniky. Bohatě prostřené stoly, jihomoravská vína a hudební produkce snadno navodily příjemnou atmosféru. Výjimečně bohatý program splnil očekávání i individuální vkus všech zúčastněných. Slavnostní atmosféra večera vytvořila také neopakovatelný rámec k jednomu životnímu jubileu. V letošním roce se odstupující předseda ČSO doc. Ing. Jiří Plch, CSc., z Brna dožil v plném pracovním nasazení svých sedmdesátin. Tombola z darů vystavovatelů a firem byla jako vždy velmi bohatá a potěšila mnoho výherců.
 

Třetí den

Zajímavý program čekal účastníky konference i ve středu. Ta byla vyhrazena sekcím vnitřního osvětlení a venkovního a veřejného osvětlení. V odpoledních hodinách byl pro zájemce připraven doprovodný program – exkurze do hornického muzea na Landeku, exkurze do planetária Johana Palisy při VŠB-TU a do firmy vyrábějící svítidla – INGE Opava.
 

Závěr

Věříme, že účastníci konference si z Ostravy odnesli nejen nové odborné znalosti, ale také zážitky ze společenských setkání. Je třeba ocenit, že odborná úroveň přednášek byla mimořádně vysoká. Této vysoké úrovni odpovídaly i jejich prezentace. Také vystavovatelé se aktivně věnovali všem zájemcům při představování svého sortimentu.
Všem, kteří odborně obohatili program konference či přispěli svou účastí, je třeba upřímně poděkovat za věrnost a stálý zájem a vyslovit přání zdaru do dalších tvůrčích aktivit. Poděkování rovněž patří všem sponzorům, kteří významně napomohli zajistit konferenci patřičnou úroveň.
 
Foto: Ing. Jana Kotková (obr. 1 až 7)
 
RNDr. Marie Juklová,
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.,
Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
 
Obr. 1. Zatímco ve velké aule probíhalo slavnostní zahájení…
Obr. 2. .... u registrace v předsálí bylo ještě dlouho plno
Obr. 3. Srovnání dnešního pohledu na osvětlování se znalostmi popsanými v prvních domácích skriptech vydaných v roce 1894 bylo tématem úvodní atraktivní přednášky profesora Tlustého z ČVUT
Obr. 4. Prezentační stánky vystavovatelů a panely s vylepenými postery v prostorách foyeru
Obr. 5. Z kuloárových jednání u kulatého stolu
Obr. 6. Sekce vnitřního osvětlení v malém přednáškovém sále
Obr. 7. Společenský večer v menze VŠB-TU – laser show
Obr. 8. Účastník, který nezaplatil vložné