časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Konference SVĚTLO 2007 – Tradiční setkání přátel světelné techniky

|

Letošní setkání přátel světelné techniky se nestandardně konalo v prostorách Nové auly Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Změna nastala z těchto dvou důvodů: 
  1. Organizátoři se rozhodli, že světelnětechnickou veřejnost seznámí s krásnými prostory Nové auly VŠB-TU Ostrava; konferenci totiž spolu s Českou společností pro osvětlování pořádala i Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
  2.  Na rozdíl od tradičních kurzů osvětlovací techniky tentokrát šlo o národní konferenci s mezinárodní účastí. Tato změna vedla i k vyšším požadavkům na reprezentativní prostory ve městě a kvalitní dopravní obslužnost.
S mírným zadostiučiněním lze konstatovat, že reprezentační prostory Nové auly Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě ve dnech 10. až 12. září 2007 přivítaly 220 účastníků prestižní akce s mezinárodní účastí SVĚTLO 2007. Zároveň v příjemném prostředí přilehlých prostor Nové auly své stánky rozmístilo dvacet vystavovatelů světelné techniky. Expozice byly lemovány panely s vylepenými postery. Toto prostředí, doplněné zázemím pro občerstvení, nabízelo přítomným pohodlí jak ke kuloárovým diskusím, tak k odpočinku mezi bloky přednášek. Odborný program byl totiž velmi naplněný. Sborník přednášek obsahuje úctyhodných 64 příspěvků.
 

První den

V úvodu byla prezentována dvě mimořádná témata. Přednáška prof. Ing. Josefa Tlustého, CSc., z ČVUT srovnávala dnešní pohled na osvětlování se znalostmi popsanými v prvních domácích skriptech vydaných v roce 1894. Reedici části těchto ručně psaných skript, která se věnovala právě světelné technice, obdržel každý účastník konference. Druhý příspěvek přednesl prof. Sokanský z VŠB-TUO na aktuální téma rušivého světla v ČR. Vpodvečer následovala Valná hromada České společnosti pro osvětlování, jejímž hlavním programem byla volba nové rady a předsedy společnosti. Novým předsedou České společnosti pro osvětlování byl zvolen na dobu čtyř let prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. Večerní uvítací drink byl spojen s pohoštěním a vystoupením kytaristky, která se spolu s reprodukovanou hudbou starala o příjemnou atmosféru. Zejména pro mladší účastníky byl připraven autobus, jehož konečná stanice byla ve Stodolní ulici. K velkému překvapení organizátorů se „mladí“ zájemci o zábavu na této vyhlášené ostravské ulici rekrutovali i z odborníků dříve narozených.
 

Druhý den

Oficiálního zahájení konference ve velké aule se ujali zástupci univerzity: prorektor prof. Ing. Petr Noskievič, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., a vedoucí katedry elektroenergetiky prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc. Z hostů konference vystoupili: předseda ČNK CIE dr. Ing. Marek Šmíd, přednosta ČKAIT – Oblastní kanceláře Ostrava Ing. Svatopluk Bijok a místopředseda Slovenské spoločnosti pre osvetlovanie doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. Dále následovaly společné přednášky a prezentace vystavovatelů. V odpoledních hodinách pokračovaly přednášky v sekcích. Účastníci si mohli zvolit mezi sekcemi elektrorozvody a příslušenství, hygiena osvětlování a rušivé světlo. Společenský večer v menze VŠB-TU navštívili nejen účastníci konference, ale také další přátelé světelné techniky. Bohatě prostřené stoly, jihomoravská vína a hudební produkce snadno navodily příjemnou atmosféru. Výjimečně bohatý program splnil očekávání i individuální vkus všech zúčastněných. Slavnostní atmosféra večera vytvořila také neopakovatelný rámec k jednomu životnímu jubileu. V letošním roce se odstupující předseda ČSO doc. Ing. Jiří Plch, CSc., z Brna dožil v plném pracovním nasazení svých sedmdesátin. Tombola z darů vystavovatelů a firem byla jako vždy velmi bohatá a potěšila mnoho výherců.
 

Třetí den

Zajímavý program čekal účastníky konference i ve středu. Ta byla vyhrazena sekcím vnitřního osvětlení a venkovního a veřejného osvětlení. V odpoledních hodinách byl pro zájemce připraven doprovodný program – exkurze do hornického muzea na Landeku, exkurze do planetária Johana Palisy při VŠB-TU a do firmy vyrábějící svítidla – INGE Opava.
 

Závěr

Věříme, že účastníci konference si z Ostravy odnesli nejen nové odborné znalosti, ale také zážitky ze společenských setkání. Je třeba ocenit, že odborná úroveň přednášek byla mimořádně vysoká. Této vysoké úrovni odpovídaly i jejich prezentace. Také vystavovatelé se aktivně věnovali všem zájemcům při představování svého sortimentu.
Všem, kteří odborně obohatili program konference či přispěli svou účastí, je třeba upřímně poděkovat za věrnost a stálý zájem a vyslovit přání zdaru do dalších tvůrčích aktivit. Poděkování rovněž patří všem sponzorům, kteří významně napomohli zajistit konferenci patřičnou úroveň.
 
Foto: Ing. Jana Kotková (obr. 1 až 7)
 
RNDr. Marie Juklová,
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.,
Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
 
Obr. 1. Zatímco ve velké aule probíhalo slavnostní zahájení…
Obr. 2. .... u registrace v předsálí bylo ještě dlouho plno
Obr. 3. Srovnání dnešního pohledu na osvětlování se znalostmi popsanými v prvních domácích skriptech vydaných v roce 1894 bylo tématem úvodní atraktivní přednášky profesora Tlustého z ČVUT
Obr. 4. Prezentační stánky vystavovatelů a panely s vylepenými postery v prostorách foyeru
Obr. 5. Z kuloárových jednání u kulatého stolu
Obr. 6. Sekce vnitřního osvětlení v malém přednáškovém sále
Obr. 7. Společenský večer v menze VŠB-TU – laser show
Obr. 8. Účastník, který nezaplatil vložné