Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2018 vyšlo tiskem
5. 2. 2018. V elektronické verzi na webu bude 5. 3. 2018.

Architekturní a scénické osvětlení
Mexické světlo
Světelný design v kostce Část 34
Světelnětechnická dokumentace – část 2
Schémata pro scénické osvětlení

Svítidla a světelné přístroje
LED svítidla NITEKO – zaručená životnost a teple bílé světlo nejen pro veřejné osvětlení

Aktuality

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Autu roku 2018 v ČR, Škodě Karoq, svítí na cestu světla z Varroc Lighting Systems Stejně jako v roce 2016, tak i pro tento rok získala společnost Varroc Lighting Systems…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Více aktualit

Konference SVĚTLO 2007 – IV. oznámení


Konference SVĚTLO 2007 – IV. oznámení

Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Ostrava, sděluje odborné veřejnosti, že se ve dnech 10. až 12. září 2007 uskuteční v Nové aule VŠB – Technické univerzity Ostrava mezinárodní konference – SVĚTLO 2007, která je určena pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory, výrobce svítidel, výrobce osvětlovací techniky, orgány hygienické služby a všechny přátele světla.

Nosná témata: Moderní a úsporné světelné zdroje, navrhování a posuzování osvětlovacích soustav, posuzování osvětlení z pohledu hygieny, osvětlování ve stavebnictví – denní osvětlení, účinky světla na lidský organismus, rušivé světlo, řízení a monitoring osvětlovacích soustav, nové trendy v rozvodech elektrické energie

Přednášky budou probíhat v sekcích: Hygiena osvětlování, elektrorozvody a příslušenství, vnitřní osvětlení, venkovní a veřejné osvětlení, rušivé světlo

Doprovodné akce: Výstava osvětlovací techniky, tradiční společenský večer s bohatým programem

Program:
10. 9. 2007

  • 15.00 až 17.30: Wojciech Žagan – Architektonické osvětlování, J. Tlustý a R. Grym – Srovnání dnešního pohledu na osvětlování se znalostmi popsanými v prvních tuzemských skriptech vydaných v roce 1894,
  • 17.30 až 18.00: valná hromada ČSO,
  • 18.00 – welcome drink,
  • 21.00 – výlet do Stodolní ulice.

11. 9. 2007

  • 8.30 až 9.30: prezence účastníků,
  • 9.30 až 12.30 – společné nosné přednášky, prezentace vystavovatelů,
  • 13.30 až 17.00 – jednání v sekcích – hygiena osvětlování, elektrorozvody a příslušenství, rušivé světlo, prezentace vystavovatelů,
  • 19.00: společenský večer.

12. 9. 2007

  • 8.30 až 12.00 – jednání v sekcích – vnitřní osvětlení, venkovní a veřejné osvětlení, prezentace vystavovatelů,
  • 13.00: exkurze (hornické muzeum, Inge Opava, planetárium)

Bližší informace na www.csorsostrava.cz

odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz
tel.: 596 995 181, mobil: 603 8 62 282

organizační garant:
Ing. Ivana Sokanská
Ing. Alena Muchová – PTD
Olešní 313, 712 00 Ostrava-Muglinov
mobil: 608 468 956, fax: 596 116 874
e-mail: sokanska@csorsostrava.cz

Seznam referátů

S

Jméno

Název příspěvku

0

Wojciech Žagan

Architektonické osvětlování

0

Josef Tlustý, Rudolf Grym

Srovnání dnešního pohledu na osvětlování se znalostmi popsanými v prvních tuzemských skriptech vydaných v roce 1894

1

Alfonz Smola

Trendy vo svetelnej technike (svetelné zdroje)

1

Karel Sokanský, Tomáš Novák

Rušivé světlo v ČR

1

Jiří Plch

Trendy v osvětlování (nové technologie)

1

Jiří Habel, Petr Žák

Problematika mezopického vidění

1

Beáta Polomová

Nasvětlování kostelů

2

Jaroslav Španko

Sakrálne objekty z hľadiska osvetlenia a elektroinštalácie

2

Josef Tlustý, Erick Mgaya, Zdeněk Muller, Tomáš Sýkora, Jan Švec

Vybrané problémy napájení moderních administrativních center

2

Bedřich Schattke

Inovované podlahové elektroinstalační systémy OBO Bettermann

2

Stanislav Rusek, Veronika Heritesová

Spolehlivost napájení VO

2

František Krasňan

Vpliv kompaktných žiariviek na sieť

2

Vladimír Trpišovský

Bezpečnostní hlediska v sítích VO

2

Karel Dvořáček

Energetické hodnocení budov podle nových evropských norem

2

Josef Neduchal

Inovace v řízení vnitřního i venkovního osvětlení Digidim Router, ECOLUM EC4

2

Radim Gřes

Rozvody VO

2

Marek Pípa

Energetické rušenie výbojových svetelných zdrojov

3

Milena Jirásková

Vliv UV na lidský organizmus

3

Jan Kaňka

Norma na denní osvětlení

3

Tomáš Maixner

Sdruženého osvětlení – ČSN 36 0020

3

Stanislav Darula, Richard Kittler

Parametrizácia denného svetla z hľadiska denných zmien a využiteľnej doby pre energetické úspory

3

Karel Chudoba

Osvětlení v hygienické praxi: Optometrické vyšetřovny

3

Zdeňka Židková

Okno a jeho psychologická úloha při osvětlování

3

J. Plch., J. Mohelníková., F. Vajkay

Model světlovodu pro osvětlení schodišťového prostoru obytného domu

3

J. Plch., J. Mohelníková., F. Vajkay

Počítačové simulace denního osvětlení v budovách

3

J. Plch., J. Mohelníková., F. Vajkay

Hodnocení světelnětechnických vlastností nástřešních kopulí světlovodů

3

Jana Lepší

Prosklené kanceláře

3

Pavel Stupka

Sdružené osvětlení v praxi

3

Petr Novotný

Výstavba nových objektů v prolukách a denní osvětlení

3

Petr Klvač

Změna v hodnocení vnějšího zastínění denního osvětlení – ČSN 730580 – 1/1. 7. 2007

3

Jiří Slezák

Měření osvětlení – chyby v protokolech a v hodnocení osvětlení

3

Adéla Kadulová

Subjektivní hodnocení osvětlení

4

Petr Žák

Nové přístupy k navrhování osvětlovacích soustav

4

Alfonz Smola

Osvetlenie a energetická certifikácia budov

4

Jaroslav Polínek

Energetická optimalizace osvětlovacích systémů s halogenidovými výbojkami

4

Jakub Wittlich

Přehled výhod, technologií a optických vlastností fluorescenčních LED diod

4

Ivo Penn

Nouzové systémy s centrální baterií – využití LED technologie

4

Josef Linda, Lukáš Hurt

Posouzení světelných vlastností svítidel

4

Dionýz Gašparovský

Príprava národnej metodiky na posudzovanie hospodárnosti osvetlenia pri energetickej certifikácii budov

4

František Krasňan

Závislosť parametrov svetelných zdrojov od teploty

4

Petr Hochsmann

Chronologický postup při návrhu osvětlovací soustavy

4

Martin Demel

Srovnávací měření

4

Tomáš Novák, Václav Kolář

Úprava světelnětechnické laboratoře na VŠB-TU

4

František Krasňan, Marek Pípa

Návrh zrkadlového goniofotometra

4

Jiří Plch

Osvětlování ve zdravotnictví

4

Pavel Staněk

Prezentace výpočtů osvětlení ve smyslu ČSN EN 12464

5

Dionýz Gašparovský

Dotazníkový prieskum verejného osvetlenia na Slovensku v nadväznosti na celoeurópske zisťovanie

5

František Krasňan

Vizuálne podmienky a oslnenie v doprave

5

Petr Baxant

Optimalizace veřejného osvětlení s využitím zpětného výpočtu křivek svítivosti

5

Jiří Plch

Metodika hodnocení osvětlování tunelů

5

Jaroslav Kotek

Osvětlení pozemních komunikací podle evropské normy

5

Alena Muchová

Snižování energetické náročnosti při rekonstrukcích soustav VO

5

Dionýz Gašparovský

Iluminácia objektov v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia

5

Ing. Peter Janiga

Pasportizácia sústav verejného osvetlenia

5

Alfonz Smola, František Krasňan

Iluminácia Hlavného námestia v Bratislave

5

Luděk Hladký

Projekty EU pro podporu energeticky účinných osvětlovacích soustav – E-street, New GreenLight, EnLight

5

Petr Slivka

Legislativa ve VO

5

Jiří Voráček

Změny ostravské části D47 v roce předání do provozu

5

Zdislav Žwak

Měření jasů na komunikacích

6

Tomáš Maixner

Zpráva o stavu nebe nad naší republikou

6

Miroslav Kocifaj

Numerické modelovanie svetelného znečistenia v mimomestských oblastiach

6

Tomáš Graf, Zdeněk Mikulášek

První zkušenosti s měřením nočního osvětlení oblohy a návrh mediálně použitelné stupnice “světelného znečištění”

6

Tomáš Novák, František Dostál

Měření rušivého světla v areálu VŠB-TU Ostrava – pokračování

6

Květoslav Kutal

Automobilový světlomet v dopravě

6

Přemysl Šašinka

Bezpečnostní osvětlení přechodů

6

Martin Kocian

Dynamické prvky v automobilovém osvětlení

6

Jan Martoch

Aplikace LED diod v automobilovém osvětlení

Sekce (S) – první den (0), nosné (1), elektro (2), hygiena (3), vnitřní osvětlení (4), venkovní osvětlení (5), rušivé světlo (6)

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde