Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Nejlepší studenti 2018 nalezeni Do finálového kola 8. ročníku soutěže Nejlepší student, které se konalo 20. června 2018 v…

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Více aktualit

Konference SVĚTLO 2007 – IV. oznámení


Konference SVĚTLO 2007 – IV. oznámení

Česká společnost pro osvětlování, Regionální skupina Ostrava, sděluje odborné veřejnosti, že se ve dnech 10. až 12. září 2007 uskuteční v Nové aule VŠB – Technické univerzity Ostrava mezinárodní konference – SVĚTLO 2007, která je určena pro projektanty, architekty, provozovatele osvětlovacích soustav, investory, výrobce svítidel, výrobce osvětlovací techniky, orgány hygienické služby a všechny přátele světla.

Nosná témata: Moderní a úsporné světelné zdroje, navrhování a posuzování osvětlovacích soustav, posuzování osvětlení z pohledu hygieny, osvětlování ve stavebnictví – denní osvětlení, účinky světla na lidský organismus, rušivé světlo, řízení a monitoring osvětlovacích soustav, nové trendy v rozvodech elektrické energie

Přednášky budou probíhat v sekcích: Hygiena osvětlování, elektrorozvody a příslušenství, vnitřní osvětlení, venkovní a veřejné osvětlení, rušivé světlo

Doprovodné akce: Výstava osvětlovací techniky, tradiční společenský večer s bohatým programem

Program:
10. 9. 2007

  • 15.00 až 17.30: Wojciech Žagan – Architektonické osvětlování, J. Tlustý a R. Grym – Srovnání dnešního pohledu na osvětlování se znalostmi popsanými v prvních tuzemských skriptech vydaných v roce 1894,
  • 17.30 až 18.00: valná hromada ČSO,
  • 18.00 – welcome drink,
  • 21.00 – výlet do Stodolní ulice.

11. 9. 2007

  • 8.30 až 9.30: prezence účastníků,
  • 9.30 až 12.30 – společné nosné přednášky, prezentace vystavovatelů,
  • 13.30 až 17.00 – jednání v sekcích – hygiena osvětlování, elektrorozvody a příslušenství, rušivé světlo, prezentace vystavovatelů,
  • 19.00: společenský večer.

12. 9. 2007

  • 8.30 až 12.00 – jednání v sekcích – vnitřní osvětlení, venkovní a veřejné osvětlení, prezentace vystavovatelů,
  • 13.00: exkurze (hornické muzeum, Inge Opava, planetárium)

Bližší informace na www.csorsostrava.cz

odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz
tel.: 596 995 181, mobil: 603 8 62 282

organizační garant:
Ing. Ivana Sokanská
Ing. Alena Muchová – PTD
Olešní 313, 712 00 Ostrava-Muglinov
mobil: 608 468 956, fax: 596 116 874
e-mail: sokanska@csorsostrava.cz

Seznam referátů

S

Jméno

Název příspěvku

0

Wojciech Žagan

Architektonické osvětlování

0

Josef Tlustý, Rudolf Grym

Srovnání dnešního pohledu na osvětlování se znalostmi popsanými v prvních tuzemských skriptech vydaných v roce 1894

1

Alfonz Smola

Trendy vo svetelnej technike (svetelné zdroje)

1

Karel Sokanský, Tomáš Novák

Rušivé světlo v ČR

1

Jiří Plch

Trendy v osvětlování (nové technologie)

1

Jiří Habel, Petr Žák

Problematika mezopického vidění

1

Beáta Polomová

Nasvětlování kostelů

2

Jaroslav Španko

Sakrálne objekty z hľadiska osvetlenia a elektroinštalácie

2

Josef Tlustý, Erick Mgaya, Zdeněk Muller, Tomáš Sýkora, Jan Švec

Vybrané problémy napájení moderních administrativních center

2

Bedřich Schattke

Inovované podlahové elektroinstalační systémy OBO Bettermann

2

Stanislav Rusek, Veronika Heritesová

Spolehlivost napájení VO

2

František Krasňan

Vpliv kompaktných žiariviek na sieť

2

Vladimír Trpišovský

Bezpečnostní hlediska v sítích VO

2

Karel Dvořáček

Energetické hodnocení budov podle nových evropských norem

2

Josef Neduchal

Inovace v řízení vnitřního i venkovního osvětlení Digidim Router, ECOLUM EC4

2

Radim Gřes

Rozvody VO

2

Marek Pípa

Energetické rušenie výbojových svetelných zdrojov

3

Milena Jirásková

Vliv UV na lidský organizmus

3

Jan Kaňka

Norma na denní osvětlení

3

Tomáš Maixner

Sdruženého osvětlení – ČSN 36 0020

3

Stanislav Darula, Richard Kittler

Parametrizácia denného svetla z hľadiska denných zmien a využiteľnej doby pre energetické úspory

3

Karel Chudoba

Osvětlení v hygienické praxi: Optometrické vyšetřovny

3

Zdeňka Židková

Okno a jeho psychologická úloha při osvětlování

3

J. Plch., J. Mohelníková., F. Vajkay

Model světlovodu pro osvětlení schodišťového prostoru obytného domu

3

J. Plch., J. Mohelníková., F. Vajkay

Počítačové simulace denního osvětlení v budovách

3

J. Plch., J. Mohelníková., F. Vajkay

Hodnocení světelnětechnických vlastností nástřešních kopulí světlovodů

3

Jana Lepší

Prosklené kanceláře

3

Pavel Stupka

Sdružené osvětlení v praxi

3

Petr Novotný

Výstavba nových objektů v prolukách a denní osvětlení

3

Petr Klvač

Změna v hodnocení vnějšího zastínění denního osvětlení – ČSN 730580 – 1/1. 7. 2007

3

Jiří Slezák

Měření osvětlení – chyby v protokolech a v hodnocení osvětlení

3

Adéla Kadulová

Subjektivní hodnocení osvětlení

4

Petr Žák

Nové přístupy k navrhování osvětlovacích soustav

4

Alfonz Smola

Osvetlenie a energetická certifikácia budov

4

Jaroslav Polínek

Energetická optimalizace osvětlovacích systémů s halogenidovými výbojkami

4

Jakub Wittlich

Přehled výhod, technologií a optických vlastností fluorescenčních LED diod

4

Ivo Penn

Nouzové systémy s centrální baterií – využití LED technologie

4

Josef Linda, Lukáš Hurt

Posouzení světelných vlastností svítidel

4

Dionýz Gašparovský

Príprava národnej metodiky na posudzovanie hospodárnosti osvetlenia pri energetickej certifikácii budov

4

František Krasňan

Závislosť parametrov svetelných zdrojov od teploty

4

Petr Hochsmann

Chronologický postup při návrhu osvětlovací soustavy

4

Martin Demel

Srovnávací měření

4

Tomáš Novák, Václav Kolář

Úprava světelnětechnické laboratoře na VŠB-TU

4

František Krasňan, Marek Pípa

Návrh zrkadlového goniofotometra

4

Jiří Plch

Osvětlování ve zdravotnictví

4

Pavel Staněk

Prezentace výpočtů osvětlení ve smyslu ČSN EN 12464

5

Dionýz Gašparovský

Dotazníkový prieskum verejného osvetlenia na Slovensku v nadväznosti na celoeurópske zisťovanie

5

František Krasňan

Vizuálne podmienky a oslnenie v doprave

5

Petr Baxant

Optimalizace veřejného osvětlení s využitím zpětného výpočtu křivek svítivosti

5

Jiří Plch

Metodika hodnocení osvětlování tunelů

5

Jaroslav Kotek

Osvětlení pozemních komunikací podle evropské normy

5

Alena Muchová

Snižování energetické náročnosti při rekonstrukcích soustav VO

5

Dionýz Gašparovský

Iluminácia objektov v rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia

5

Ing. Peter Janiga

Pasportizácia sústav verejného osvetlenia

5

Alfonz Smola, František Krasňan

Iluminácia Hlavného námestia v Bratislave

5

Luděk Hladký

Projekty EU pro podporu energeticky účinných osvětlovacích soustav – E-street, New GreenLight, EnLight

5

Petr Slivka

Legislativa ve VO

5

Jiří Voráček

Změny ostravské části D47 v roce předání do provozu

5

Zdislav Žwak

Měření jasů na komunikacích

6

Tomáš Maixner

Zpráva o stavu nebe nad naší republikou

6

Miroslav Kocifaj

Numerické modelovanie svetelného znečistenia v mimomestských oblastiach

6

Tomáš Graf, Zdeněk Mikulášek

První zkušenosti s měřením nočního osvětlení oblohy a návrh mediálně použitelné stupnice “světelného znečištění”

6

Tomáš Novák, František Dostál

Měření rušivého světla v areálu VŠB-TU Ostrava – pokračování

6

Květoslav Kutal

Automobilový světlomet v dopravě

6

Přemysl Šašinka

Bezpečnostní osvětlení přechodů

6

Martin Kocian

Dynamické prvky v automobilovém osvětlení

6

Jan Martoch

Aplikace LED diod v automobilovém osvětlení

Sekce (S) – první den (0), nosné (1), elektro (2), hygiena (3), vnitřní osvětlení (4), venkovní osvětlení (5), rušivé světlo (6)

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde