Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2016 vyšlo v tištěné podobě 19. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici ihned.

Normy, předpisy a doporučení
Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy) z hlediska stavební světelné techniky

Světelnětechnická zařízení
PROLICHT CZECH – dodavatel osvětlení pro nové kanceláře SAP
Posviťte si v práci na práci
Moderní a úsporné LED osvětlení bazénové haly

Aktuality

THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION v novém formátu a termínu Výstava divadelní a jevištní techniky THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION se nebude konat…

Doprovodný program SIGNALu ovládne Maotik, DJ Maceo a The Cupcake Collective i Containall V obří nafukovací kupoli SIGNAL Dome, která se v rámci SIGNAL festivalu už podruhé objeví…

Festival Lunchmeat začal v klášteře, vyvrcholí v říjnu na Bubenské Hlavní večer festivalu Lunchmeat letos představí více než 20 mezinárodních projektů,…

Dalších 7 lákadel, které na vás čekají na MSV 2016 V úterý jsme pro vám představili sedmičku zajímavých expozic, které se na výstavišti…

Více aktualit

Konference SPIE Europe

Po dvou letech se do Prahy vrátilo sympozium mezinárodní organizace evropské části SPIE o optice a optoelektronice. Podobně jako v dubnu 2007, se i letos konalo na stejném místě, v Kongresovém centru v Praze, a opět v dubnových dnech 20. až 23. dubna 2009.
 
SPIE (Society of Photographic Instrumentation Engineers), založená v USA v roce 1955, se již dávno nevěnuje jen fotografii a příslušným přístrojům, ale v současné době se prezentuje jako mezinárodní společnost přispívající k pokroku v interdisciplinárním vědeckém přístupu k světlu a jeho použití. Přehled o její různorodé činnosti je na jejích webových stránkách www.spie.org.
 
Předsedové letošní pražské konference, kteří jsou významnými světovými odborníky (prof. Pavel Tománek z VUT Brno, prof. Alan Michette z King‘s College London, prof. Bahaa Saleh z Bostonské univerzity, jeden z autorů slavné knihy Základy fotoniky přeložené i do češtiny, a prof. Jan Peřina z Univerzity Palackého v Olomouci jako čestný předseda), pozvali účastníky z celého světa do Prahy k výměně zkušeností dosažených v nedávné době v oboru optiky a optoelektroniky. Důraz byl kladen zejména na čerstvé pokroky v tomto odvětví počínaje optikou rentgenového záření, přes výrobu ve fotonice k nadějně vznikajícím nanotechnologiím.
 
Informace o výsledcích byly přednášeny a diskutovalo se o nich v celkem v deseti sekcích. Každá z těchto sekcí byla vlastně samostatnou tematickou konferencí:
  1. Metamaterials (Metamateriály).
  2. Nonlinear Optics and Applications (Nelineární optika a její aplikace).
  3. Photon Counting Applications (Aplikace v oboru měření fotonů).
  4. Quantum Optics and Quantum Information Transfer and Processing (Kvantová optika a přenos a zpracování kvantové informace).
  5. Optical Sensors (Optické senzory).
  6. Photonic Crystal Fibres (Vlákna z fotonických krystalů).
  7. Holography: Advances in Classical Holography and Modern Trends (Holografie: pokroky v klasické holografii a její moderní trendy).
  8. Harnessing Relativistic Plasma Waves as Novel Radiation Sources from Terahertz X-rays and Beyond (Využití relativistických plazmatických vln a nové zdroje záření od terahertzů k rentgenovému záření a dále).
  9. EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space (Optika v oboru EUV a rentgenové záření: součinnost mezi laboratoří a prostorem).
  10. Damage to VUV, EUV, and X-ray Optics (Poškození vlivem VUV, EUV a rentgenového záření).
Čtenáře tohoto časopisu by asi nejvíce zajímala v pořadí třetí sekce, která se zabývala zajímavými způsoby využití různých detektorů záření, a pátá sekce, pojednávající mimo jiné také o optických senzorech.
 
Na konferenci bylo 403 účastníků ze 47 států celého světa, kteří přednesli celkem 459 příspěvků. Mimo vědecký program se konaly ještě dva workshopy, jichž se zúčastnilo dalších asi 60 lidí. Konferenci doprovodila výstava výrobků několika světových firem.
 
Ing. Miroslav Jedlička, CSc.,
Česká a Slovenská společnost pro fotoniku