Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Tradiční podzimní akce pro odborníky - seminář Interiéry 2017 Šestý ročník odborného semináře INTERIÉRY 2017 se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 na…

Více aktualit

Konference SPIE Europe

Po dvou letech se do Prahy vrátilo sympozium mezinárodní organizace evropské části SPIE o optice a optoelektronice. Podobně jako v dubnu 2007, se i letos konalo na stejném místě, v Kongresovém centru v Praze, a opět v dubnových dnech 20. až 23. dubna 2009.
 
SPIE (Society of Photographic Instrumentation Engineers), založená v USA v roce 1955, se již dávno nevěnuje jen fotografii a příslušným přístrojům, ale v současné době se prezentuje jako mezinárodní společnost přispívající k pokroku v interdisciplinárním vědeckém přístupu k světlu a jeho použití. Přehled o její různorodé činnosti je na jejích webových stránkách www.spie.org.
 
Předsedové letošní pražské konference, kteří jsou významnými světovými odborníky (prof. Pavel Tománek z VUT Brno, prof. Alan Michette z King‘s College London, prof. Bahaa Saleh z Bostonské univerzity, jeden z autorů slavné knihy Základy fotoniky přeložené i do češtiny, a prof. Jan Peřina z Univerzity Palackého v Olomouci jako čestný předseda), pozvali účastníky z celého světa do Prahy k výměně zkušeností dosažených v nedávné době v oboru optiky a optoelektroniky. Důraz byl kladen zejména na čerstvé pokroky v tomto odvětví počínaje optikou rentgenového záření, přes výrobu ve fotonice k nadějně vznikajícím nanotechnologiím.
 
Informace o výsledcích byly přednášeny a diskutovalo se o nich v celkem v deseti sekcích. Každá z těchto sekcí byla vlastně samostatnou tematickou konferencí:
  1. Metamaterials (Metamateriály).
  2. Nonlinear Optics and Applications (Nelineární optika a její aplikace).
  3. Photon Counting Applications (Aplikace v oboru měření fotonů).
  4. Quantum Optics and Quantum Information Transfer and Processing (Kvantová optika a přenos a zpracování kvantové informace).
  5. Optical Sensors (Optické senzory).
  6. Photonic Crystal Fibres (Vlákna z fotonických krystalů).
  7. Holography: Advances in Classical Holography and Modern Trends (Holografie: pokroky v klasické holografii a její moderní trendy).
  8. Harnessing Relativistic Plasma Waves as Novel Radiation Sources from Terahertz X-rays and Beyond (Využití relativistických plazmatických vln a nové zdroje záření od terahertzů k rentgenovému záření a dále).
  9. EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space (Optika v oboru EUV a rentgenové záření: součinnost mezi laboratoří a prostorem).
  10. Damage to VUV, EUV, and X-ray Optics (Poškození vlivem VUV, EUV a rentgenového záření).
Čtenáře tohoto časopisu by asi nejvíce zajímala v pořadí třetí sekce, která se zabývala zajímavými způsoby využití různých detektorů záření, a pátá sekce, pojednávající mimo jiné také o optických senzorech.
 
Na konferenci bylo 403 účastníků ze 47 států celého světa, kteří přednesli celkem 459 příspěvků. Mimo vědecký program se konaly ještě dva workshopy, jichž se zúčastnilo dalších asi 60 lidí. Konferenci doprovodila výstava výrobků několika světových firem.
 
Ing. Miroslav Jedlička, CSc.,
Česká a Slovenská společnost pro fotoniku