Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Za purpurovou mlhou: Světelná instalace na záhřebském mostě, která je spouštěna projíždějícím vlakem Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), nejvýznamnější světový výrobce…

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Více aktualit

Konektorové řešení elektroinstalace – Wieland gesis

Jiří Slavík, Schmachtl CZ s. r. o.
 
Konektorové propojení zařízení pomocí systému gesis nabízí firma Wieland již více než 25 let! Firma byla založena v roce 1910 a nyní je jedním z předních světových výrobců elektrokomponent, včetně zmíněného konektorového systému gesis. Je jedničkou nejenom ve výrobě konektorové instalace, ale taktéž systému řízení budov prostřednictvím sběrnic EIB/KNX, LON, Radio Control, Ethernet/PC. Konektorový systém gesis se používá jako standardní systém po celém světě, což zaručuje jeho kompatibilitu a je značnou výhodou pro tuzemské výrobce se zaměřením na export svých zařízení (svítidla, řídicí jednotky apod.).
 
Současná doba klade zvýšené požadavky na kvalitu, unifikaci, bezpečnost, flexibilitu a rychlost elektroinstalace, rostou i požadavky na produktivitu práce. Použití konektorového systému gesis zkracuje dobu montáže elektroinstalace až o 70 %, zaručuje bezpečnost instalace ve ztížených pracovních podmínkách a rovněž funguje jako spolehlivý systém pro snadnou a rychlou údržbu zařízení.
 

Produktové řady systému gesis

 
V následujících řádcích budou stručně shrnuty informace o vybraných skupinách produktů společnosti Wieland, jež nesou společný název gesis.
 

GST 18

Nejpoužívanější konektory systému gesis jsou prvky z tzv. řady GST, které velice často volí výrobci svítidel pro jejich příznivou cenu a praktické připojení svítidla. Konektory této řady se taktéž často používají k připojení vypínačů, zásuvek apod. Realizace projektu, kde je pomocí systému GST např. připojeno přibližně 1 700 podlahových krabic pro jejich snadné přemístění či odpojení s celou rastrovou deskou ve zdvojené podlaze, jen ukazuje další možnosti využití uvedeného systému (obr. 1).
 

BST

Tento dvou- a třípólový systém je určen pro ovládací a signálové slaboproudé vedení. Konektory v zelené barvě jsou podle normy vyhovující pro řízení prostřednictvím sběrnice EIB. Černé konektory jsou určeny pro aplikace decentralizovaného sběrnicového systému LON a řídicí signály k řídicím jednotkám, např. ovládání topení apod. Konektory modré barvy se používají pro analogové řízení s využitím sběrnice DALI. Výhodou je velmi snadné připojení a kompaktní rozměry (obr. 2).
 

EST

Jedno zasunutí konektoru – dvojí propojení. Kombinované konektory EST umožňují připojit 230 V společně s řídicím signálem, a to vše pomocí jednoho konektoru. Převážně jsou používány pro připojení řídicích jednotek s elektronikou. Například svítidla jsou spínána 230 V, ale stmívána prostřednictvím ovládacích signálů (analogově, digitálně). Každá z těchto úloh potřebuje rozdílný konektor. Systém EST sdružuje tyto funkce do jednoho přívodního vodiče – jednoho konektoru (obr. 3).
 

gesisNRG – systém plochého vodiče

Systém plochého vodiče může být bezpochyby nazván revolucí v oblasti elektroinstalací. Je založen na plochém vodiči pro silnoproudé napájení zařízení (5× 2,5 mm) v kombinaci s ovládací stíněnou dvoulinkou (2× 1,5 mm), a to vše v jednom kabelu. Pro větší proudové zatížení je možné použít plochý vodič až do průřezu 5× 16 mm (63 A), jehož signálové vodiče jsou odděleny. Pomocí techniky propichování lze umístit „odbočný“ konektor po celé délce kabelu přesně v místě, kde je třeba. Další výhodou je, že v budoucnu je možné posouvat odbočnými konektory v ose plochého vodiče, a to bez nutnosti měnit kabeláže. Tento sytém je hojně využíván díky své absolutní flexibilitě jako např. páteřní rozvod pro svítidla, kde je zapotřebí snadná výměna, popř. změna dispozice (obr. 4).
 

gesisMINI – trend současné konektorové instalace

Další řadou výrobního programu společnosti Wieland jsou konektory gesisMINI. Tyto konektory jsou pro své kompaktní rozměry často používány pro „regálové“ osvětlení do prodejen, obytných přívěsů apod. Konektory gesisMINI uživatelé taktéž mnohdy volí pro zářivková svítidla řady T5. Použití – jako např. propojení řídicího systému DALI – je dalším důkazem o výhodách flexibilního spojení pomocí konektorů gesisMINI (obr. 5).
 

RST gesisIP+ – konektory s krytím IP68

S tímto systémem, určeným primárně pro exteriéry, je možné realizovat konektorovou instalaci v krytí až IP68. Proto je uvedený systém hojně využíván při realizacích elektroinstalace na parkovištích nákupních center, v agresivním prostředí chemického průmyslu, pro připojení svítidel ve sklenících, výrobních halách, tenisových nafukovacích halách nebo např. pro vánoční osvětlení měst celé České republiky. Kvalita zmíněných konektorů byla zkušebnou uznána jako vhodná i do výbušného prostředí; takže mají certifikát Ex (obr. 6).
 

Výhody systému gesis v praxi

 
Použitím konektorového systému se zkrátí doba montáže až o 70 %! To v praxi znamená méně odborných pracovníků potřebných k zapojení svítidel, tzn. snížení nákladů. Spojení konektorů neklade žádné požadavky na odbornost pracovníka.
 
Systém gesis je vyráběn v různých barvách a s kódováním, které omezuje možnost jeho chybného zapojení. Jsou-li kabely požadovaných délek osazeny konektory přímo výrobcem, je toto zapojení strojově vyzkoušeno; tím se zamezuje vznik požáru iniciovaného jiskřením na kontaktních částech.
 
Koncepce celého systému gesis spočívá ve variabilitě jeho prefabrikovaných komponent, které usnadňují a urychlují propojení od rozváděče ke koncovým prvkům, kterými mohou být nejenom svítidla, ale také podlahové krabice, zásuvky, vypínače a další spotřebiče. Kompletní elektroinstalaci tak lze připravit a vyzkoušet před dodáním koncových zařízení. Zkracuje se rovněž doba nutná k uskladnění svítidel na stavbě. Další výhodou systému je snadná údržba svítidel připojených pomocí konektoru, protože svítidlo lze pod napětím za provozu odpojit, okamžitě nahradit jiným a poškozené opravit v klidu na příslušném pracovišti. Flexibilita elektroinstalace, jednoduché přidání či odebrání koncových prvků jsou další výhody systému gesis.
 
Obr. 1. Konektory gesisGST 18 pro připojení svítidel, zásuvek atd.
Obr. 2. Konektory gesisBST pro ovládací a signálové vedení
Obr. 3. Konektrory gesisEST pro připojení 230 V společně s řídicím signálem
Obr. 4. Konektory gesisNRG ke snadnému připojení na plochý vodič
Obr. 5. Konektory gesisMINI pro „malé“ prostory
Obr. 6. Konektory gesisRST s krytím až IP68