časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Konektorové řešení elektroinstalace – Wieland gesis

|

Jiří Slavík, Schmachtl CZ s. r. o.
 
Konektorové propojení zařízení pomocí systému gesis nabízí firma Wieland již více než 25 let! Firma byla založena v roce 1910 a nyní je jedním z předních světových výrobců elektrokomponent, včetně zmíněného konektorového systému gesis. Je jedničkou nejenom ve výrobě konektorové instalace, ale taktéž systému řízení technických zařízení budov za použití sběrnic EIB/KNX, LON, Radio Control, Ethernet/PC. Konektorový systém gesis se používá jako standardní systém po celém světě, což zaručuje jeho kompatibilitu a je značnou výhodou pro výrobce se zaměřením na export svých zařízení (svítidla, řídicí jednotky apod.).
 
Současná doba klade zvýšené požadavky na kvalitu, unifikaci, bezpečnost, flexibilitu a rychlost elektroinstalace, rostou i požadavky na produktivitu práce. Použití konektorového systému gesis zkracuje dobu montáže elektroinstalace až o 70 %, zaručuje bezpečnost instalace ve ztížených pracovních podmínkách a rovněž funguje jako spolehlivý systém pro snadnou a rychlou údržbu zařízení.
 

Produktové řady systému gesis

 
V následujících řádcích budou velmi stručně shrnuty vybrané produktové skupiny společnosti Wieland, jež nesou společný název gesis.
 

GST 18

Nejpoužívanější produktovou řadou konektorového systému gesis je skupina GST. Velmi často ji využívají výrobci svítidel pro její příznivou cenu a praktické připojení svítidla. Řada GST je taktéž velmi vhodná pro připojení vypínačů, zásuvek apod.
 

BST

Tento dvou- a třípólový systém je určen pro ovládací a signálové slaboproudé vedení. Zelené konektory jsou normou stanoveny k řízení pomocí sběrnice EIB. Černé konektory se využívají pro LON aplikace a řídicí signály k řídicím jednotkám, např. k ovládání topení apod. Modrá varianta se používá pro analogové řízení pomocí sběrnice DALI. Předností je jejich velmi snadné připojení a kompaktní rozměry.
 

gesisNRG – systém plochého vodiče

Systém plochého vodiče je v oblasti elektroinstalací převratný. Jeho základem je plochý vodič pro silnoproudé napájení zařízení (5 × 2,5 mm) v kombinaci s ovládací stíněnou dvoulinkou (2 × 1,5 mm), to vše v jednom kabelu. Pro větší proudové zatížení je možné použít plochý vodič do průřezu až 5 × 16 mm (63 A), jehož signálové vodiče jsou odděleny. Pomocí techniky propichování lze „odbočný“ konektor umístit po celé délce kabelu přesně tam, kde je to zapotřebí. Další výhodou je možnost v budoucnu posouvat odbočnými konektory v ose plochého vodiče bez nutnosti vyměnit kabeláž. Tento sytém je hojně využíván díky své flexibilitě. Páteřní elektrický rozvod pro hotely, administrativní budovy je dalším důkazem využitelnosti systému gesisNRG.
 

gesisMINI – trend současné konektorové instalace

Dalšími zástupci výrobního programu společnosti Wieland jsou konektory gesisMINI. Tyto konektory jsou pro své kompaktní rozměry často používány pro „regálové“ osvětlení do prodejen, obytných přívěsů apod. Rovněž jsou často voleny pro zářivková svítidla řady T5.
 

RST gesisIP+ – konektory s krytím IP68

S tímto systémem, určeným primárně pro exteriéry, je možné realizovat konektorovou instalaci v krytí až IP68. Proto je uvedený systém hojně využíván při budování elektroinstalace na parkovištích nákupních center, v agresivním prostředí chemického průmyslu, k připojení svítidel ve sklenících, výrobních halách, nafukovacích tenisových halách nebo i pro vánoční osvětlení měst. Konektory této kvality byly zkušebnou uznány taktéž do výbušného prostředí, takže mají certifikát Ex.
 

Výhody systému gesis v praxi

 
Použitím konektorového systému se zkrátí doba montáže až o 70 %! To v praxi znamená méně odborných pracovníků
potřebných k zapojování svítidel, což vede ke snížení nákladů. Spojení konektorů neklade žádné požadavky na odbornost
pracovníka.
 
Systém gesis je vyráběn v různých barvách a s kódováním, které omezuje možnost jeho chybného zapojení. Jsou-li kabely požadovaných délek osazeny konektory přímo výrobcem, je toto zapojení strojově vyzkoušeno; tím se zamezuje vznik požáru iniciovaného jiskřením na kontaktních částech.
 
Koncepce celého systému gesis spočívá ve variabilitě jeho prefabrikovaných komponent, které usnadňují a urychlují propojení od rozváděče ke koncovým prvkům, jimiž mohou být nejenom svítidla, ale také podlahové krabice, zásuvky, vypínače a další spotřebiče. Kompletní elektroinstalaci tak lze připravit a vyzkoušet před dodáním koncových zařízení. Zkracuje se rovněž doba nutná k uskladnění svítidel na stavbě. Další výhodou systému je snadná údržba svítidel připojených pomocí konektoru, protože svítidlo lze pod napětím za provozu odpojit, okamžitě nahradit jiným a poškozené opravit v klidu na příslušném pracovišti. Flexibilita elektroinstalace, snadné přidání či odebrání koncových prvků jsou další přednosti systému gesis.
 

Použití

 
Zmíněné konektory gesis se používají především v těchto instalacích:
 • nákupní centra,
 • administrativní budovy,
 • letiště,
 • sportoviště,
 • nafukovací haly,
 • průmyslová svítidla,
 • vánoční osvětlení,
 • reklama,
 • zábavní parky a atrakce,
 • staveništní osvětlení,
 • dopravní značení,
 • výrobní haly,
 • garáže,
 • stadiony,
 • lodě,
 • venkovní instalace.
Obr. 1. Konektory gesisGST 18 pro připojení svítidel, zásuvek apod.
Obr. 2. Konektory gesisBST pro ovládací a signálové vedení
Obr. 3. Konektory gesisEST pro připojení rozvodu 230 V společně s řídicím signálem
Obr. 4. Konektory gesisNRG ke snadnému připojení na plochý vodič
Obr. 5. Konektory gesisMINI pro „malé“ prostory
Obr. 6. Konektory gesisRST s krytím až IP68