časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Konektorové řešení elektroinstalace – gesis

|

Jiří Slavík, Schmachtl CZ s. r. o.
 
Propojení svítidel konektorovým systémem gesis nabízí firma Wieland již více než 25 let! Firma byla založena v roce 1910 a nyní je jedním z předních světových výrobců elektrokomponent, včetně zmíněného konektorového systému gesis. Je jedničkou ve výrobě konektorové instalace. Konektorový systém gesis se používá jako standardní systém po celém světě.
 
Současná doba klade zvýšené požadavky na kvalitu, unifikaci, bezpečnost, flexibilitu a rychlost elektroinstalace, rostou i požadavky na produktivitu práce. Použití konektorového systému gesis zkracuje dobu montáže elektroinstalace až o 70 %, zaručuje bezpečnost instalace ve ztížených pracovních podmínkách a rovněž funguje jako spolehlivý systém pro snadnou a rychlou údržbu zařízení.
 

Spolupráce s předními výrobci svítidel v České republice

Výrobci svítidel v České republice, jako je např. společnost Trevos a společnost Elkovo Čepelík, zařadili konektory gesis do svého standardního výrobního programu. Každý z vybraných výrobců tak rozšířil svůj sortiment o svítidla, jejichž montáž spoří čas a poskytuje flexibilitu zapojení. Svým inovačním přístupem se tudíž řadí mezi výrobce, kteří jsou schopni konkurovat zahraničním gigantům používajícím standard gesis po celém světě. Napájecí kabeláž je tak možné připravit v zahraničí před vlastní dodávkou svítidel, což výrazně napomáhá uplatnění českého výrobku na cizích trzích.
 

Výrobce svítidel TREVOS a. s.

se zaměřuje především na prachotěsná svítidla s vyšším stupněm ochrany (IP65). Společnost Trevos nejčastěji používá konektory gesisIP+ (IP68), jejichž vysoké krytí nesnižuje stupeň ochrany svítidla. Panelové konektory gesisIP+ jsou vyráběny ve třech základních provedeních: o průměru M25, M20 a M16. To zaručuje výrobci jednoduchou montáž konektoru do svítidla. Klasickou vývodku na kabel umístěnou na svítidle lze velmi snadno vyměnit za konektor gesisIP+. Poté je možné svítidlo jednoduše připojit pomocí konektoru. Novinkou v oblasti „konektorových svítidel“ je svítidlo řady T5, které je možné lineárně spojit konektorovou propojkou Wieland-gesis bez použití propojovací kabeláže. Díky tomu, že společnost Trevos rozšířila svoji výrobní řadu svítidel o svítidla „konektorová“, přiblížila opět svoje produkty zákazníkům v zahraničí.
 

Z rozhovoru pana Slavíka, zástupce firmy Schmachtl, a pánů Františka a Lukáše Vyhlídkových (TREVOS a. s.)

S: Proč používáte konektorový systém gesis?
V: Jedním důvodem je stále větší zájem ze strany zákazníka. Dalším důvodem je to, že se prachotěsná svítidla musí při montáži kompletně sestavovat, což je časově náročnější. Svítidlo osazené konektorem tento proces eliminuje. V neposlední řadě je stále větší problém s lidskou kapacitou montážních firem, připojení svítidla pomocí konektoru šetří montážní čas, který lze využít efektivněji.
 
S: Kam směřuje váš export?
V: Šedesát procent „konektorových svítidel“ směřuje do Francie, Německa, Rakouska, Finska a Polska. Zbylých 40 % zůstává v tuzemsku.
 
S: Jaké typy svítidel převážně vybavujete konektory gesis?
V: Většinou svítidla prachotěsná, ale máme momentálně novinky v oblasti zářivkových svítidel T5, T8, kde používáme konektory gesisMINI (1. Prima T5, T8 – novinka, 2. Profi T5,T8, 3. ST T5,T8 S 1F nebo 3F.)
 
S: Jaký typ použití svítidel s konektory je v tuzemsku nejrozšířenější?
V: Převážná většina svítidel se používá v nafukovacích tenisových halách, výtahových šachtách a obchodních centrech. Například při jejich instalaci v tenisové hale již nemusí správce kurtu řešit každoroční problém s odborným zapojením-rozpojením svítidel, ale může toto zajistit vlastními silami.
 
S: Jaké jsou konstrukční požadavky na osazení konektoru do svítidla?
B: Žádné speciální požadavky na konstrukci nejsou, konektory lze velmi jednoduše osadit na svítidlo.
 

ELKOVO ČEPELÍK, s. r. o.

Společnost Elkovo Čepelík používá konektory gesis převážně pro vestavná svítidla se stupněm ochrany IP20. Hlavní devizou této firmy je flexibilita výroby. Jestliže je ze strany zákazníka zájem např. o speciální perforaci ochranného krytu svítidla, nebo o atypická svítidla všeobecně, je to přesně to, na co se zaměřuje tato firma. Zároveň je schopna osadit veškerá svítidla konektory, což je stále častější požadavek ze strany zákazníka.
 

Z rozhovoru pana Slavíka s Bc. Slavomírem Čepelíkem a zástupcem firmy Elkovo Čepelík, panem Platilem

S: Proč používáte konektorový systém gesis?
P: Stále větší zájem ze strany zákazníka.
 
S: Kam směřuje váš export?
V: Převážně na západ Evropy, ale také do Skandinávie, Nizozemí apod.
 
S: V kterých případech nejčastěji konektorovou instalaci používáte?
P: Velmi často je požadavek na „konektorové“ svítidlo do čistých podhledů. Farmaceutický průmysl, laboratoře apod., kde je kladen důraz na čistotu prostředí. Svítidlo je dodáno s konektorem včetně zdroje a zabaleno v ochranné fólii, což zaručí maximální čistotu produktu.
 
S: A výhody řešení?
P: Největší výhody svítidel s konektory vidím v jejich variabilitě, která přispěla k uzavření kontraktu na dodávku asi 3 000 svítidel pro operátora GSM. Jeho požadavek byl takto směrován, protože personálně roste, a každá změna pracovního místa je tak snadno řešitelná pomocí snadného „přepojení svítidel“.
 
S: Jaké jsou výrobní požadavky na použití konektoru?
L: Do svítidla se vyrazí příslušná perforace obdélníkového tvaru a svítidlo je připraveno k osazení konektorem.
 

Výhody v praxi

Použitím konektorového systému se zkrátí doba montáže až o 70 %! To v praxi znamená méně odborných pracovníků potřebných k zapojení svítidel, tzn. snížení nákladů. Spojení konektorů neklade žádné požadavky na odbornost pracovníka.
 
Systém gesis je vyráběn v různých barvách a s kódováním, které snižuje možnost jeho chybného zapojení. Jsou-li kabely požadovaných délek osazeny konektory přímo výrobcem, je toto zapojení strojově vyzkoušeno; tím se zamezuje vznik požáru iniciovaného jiskřením na kontaktních částech. Koncepce celého systému gesis spočívá ve variabilitě jeho prefabrikovaných komponent, které usnadňují a urychlují propojení od rozváděče ke koncovým prvkům, kterými mohou být nejenom svítidla, ale také podlahové krabice, zásuvky, vypínače a další spotřebiče. Kompletní elektroinstalaci tak lze připravit a vyzkoušet před dodáním koncových zařízení. Zkracuje se rovněž doba nutná k uskladnění svítidel na stavbě. Další výhodou systému je snadná údržba svítidel připojených pomocí konektoru, protože svítidlo lze pod napětím za provozu odpojit, okamžitě nahradit jiným a poškozené opravit v klidu na příslušném pracovišti. Flexibilita elektroinstalace, jednoduché přidání či odebrání koncových prvků jsou další výhody systému gesis.
 
Obr. 1. T5 svítidlo Trevos s konektorem gesis-MINI 5 pol
Obr. 2. Trevos – lineární propojení svítidel T5 pomocí gesisMINI
Obr. 3. Svítidlo Trevos Prima s konektory RST 20i3 v krytí IP68
Obr. 4. Trevos Profi, řada svítidel připojitelných pomocí konektoru gesis RST v krytí IP 68
Obr. 5. Elkovo Čepelik – detail T konektoru GST 18i3