časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Konektorové řešení elektroinstalace – gesis

Jiří Slavík, Schmachtl CZ s. r. o.
 
Propojení svítidel pomocí konektorového systému „gesis“ nabízí firma Wieland již více než 25 let! Byla založena v roce 1910 a nyní je jedním z předních světových výrobců elektrokomponent, včetně konektorového systému gesis. Je jedničkou ve výrobě konektorové instalace. Konektorový systém gesis se používá jako standard po celém světě.
 
Současná doba klade zvýšené požadavky na kvalitu, unifikaci, bezpečnost, flexibilitu a rychlost elektroinstalace, rostou i požadavky na produktivitu práce. Použití konektorového systému gesis zkracuje dobu montáže elektroinstalace až o 70 %, zaručuje bezpečnost instalace ve ztížených pracovních podmínkách a rovněž funguje jako spolehlivý systém pro snadnou a rychlou údržbu zařízení.
 

Spolupráce s předními výrobci svítidel v České republice

Přední výrobci svítidel v České republice, jako jsou např. společnosti Modus, spol. s r. o., a Elektro-Lumen, s. r. o., zařadili konektory gesis do svého standardního výrobního programu. Každý z vybraných výrobců tak rozšířil svůj sortiment o svítidla, jejichž montáž spoří čas a poskytuje flexibilitu zapojení. Svým inovačním přístupem se tak řadí mezi výrobce, kteří jsou schopni konkurovat zahraničním gigantům používajícím standard gesis po celém světě. Napájecí kabeláž se tak dá připravit v zahraničí před vlastní dodávkou svítidel, což výrazně napomáhá uplatnění českého výrobku na cizích trzích.
 

Modus, spol. s r. o.

Společnost Modus v uplynulém roce vyvinula nové svítidlo řady T5, typ TE/3K, jež je možné připojit konektorem gesisMINI v elektrickém kryti IP20. Tímto „konektorovým svítidlem“, umožňujícím lineární propojení bez použití propojovací kabeláže, společnost Modus splnila další požadavky náročného zákazníka a rovněž zvýšila svůj obrat v tomto segmentu trhu.
 

Z rozhovoru p. Slavika zástupce fy Schmachtl a p. Ing. Bedřicha (Modus)

S: Proč používáte konektorový systém gesis?
B: Znamená to pro nás více poptávek ze strany zákazníka a konkurenceschopnost na zahraničních trzích.
S: Kam směřuje váš export?
B: Nejvíce exportujeme na západní trhy.
S: Jaké typy svítidel převážně vybavujete konektory gesis?
B: Většinou svítidla podhledová.
S: Jaké má toto řešení výhody?
B: Zkrácení doby montáže a variabilita zapojení.
S: Jaké jsou konstrukční požadavky na osazení konektoru do svítidla?
B: Veškerá podhledová svítidla společnosti Modus mají připravenou perforaci, takže je velmi snadné po jednoduchém vyloupnutí záslepky osadit svítidlo konektorem.
 

Elektro-Lumen, s. r. o.

Společnost Elektro Lumen z Hranic na Moravě používá konektory gesisIP+, jejichž elektrické krytí IP68 zaručuje připojení prachotěsných výbojkových a venkovních svítidel bez degradace standardního elektrického krytí exteriérových svítidel IP65. Jejich použití si našlo zákazníky např. v Rusku a v těchto náročných podmínkách zaručuje bezpečné a spolehlivé zapojení. Další výraznou výhodou je údržba výbojkových svítidel např. Metis a Triton. Svítidlo lze snadno a pod napětím odpojit a okamžitě nahradit záložním svítidlem. Tím se nenaruší pracovní činnost ve výrobě s nepřetržitým provozem, jako je např. automobilový průmysl apod. Cílem společnosti Elektro-Lumen není vyrábět nejlevnější svítidla na trhu, ale svítidla, která budou uspokojovat nejnáročnější požadavky zákazníka.
 

Z rozhovoru p. Slavíka se zástupcem fy Elektro Lumen p. Jurajem Lazíkem

S: Proč používáte konektorový systém gesis?
L: Pro zkvalitnění komplexní dodávky svítidel. Konektor umožňuje připojit svítidlo bez nutnosti jeho rozebrání.
S: V kterých případech nejčastěji konektorovou instalace používáte?
L: Ve výrobních a logistických halách s požadavkem na vysoké elektrické krytí, např. ve. výrobnách polystyrenu, ve sklářském průmyslu s vysokou okolní teplotou.
S: A výhody řešení?
L: Bezproblémová kompletace svítidla na zemi a snadné připojení z plošiny ve výšce. Zákazník nemusí připojovat svítidlo s použitím svorkovnice uvnitř svítidla, ale připojí je jednoduchým zasunutím konektoru. Tím nenaruší např. těsnění svítidla, a výrobce tak nemusí řešit reklamace způsobené špatnou kompletací svítidla. Všechny konektory gesis mají vlastní kódování zapojení, což zaručuje správné a bezpečné rozfázování a propojení světelných okruhů.
S: Jaké jsou výrobní požadavky na použití konektoru?
L: Standardní vývodka se nahradí konektorem o průměru M16, M20 nebo M25 a svítidlo je připraveno na konektorovou montáž. Naše konektorová svítidla si své zákazníky našla převážně na tuzemském trhu a na Slovensku.
 

Výhody v praxi

Použitím konektorového systému se zkrátí doba montáže až o 70 %! To v praxi znamená méně odborných pracovníků na zapojení svítidel = snížení nákladů. Spojení konektorů neklade žádné nároky na odbornost pracovníka.
 
gesis je vyráběn v různých barvách a s kódováním, které snižuje možnost jeho chybného zapojení. Pokud jsou kabely požadovaných délek osazeny konektory přímo výrobcem, je toto zapojení strojově vyzkoušeno; tím se zamezuje vzniku požáru iniciovaného jiskřením na kontaktních částech.
 
Koncepce celého systému gesis spočívá ve variabilitě jeho prefabrikovaných komponent, které usnadňují a urychlují propojení od rozváděče ke koncovým prvkům, kterými mohou být nejenom svítidla, ale taktéž podlahové krabice, zásuvky, vypínače a další spotřebiče. Kompletní elektroinstalaci tak lze připravit a vyzkoušet před dodáním koncových zařízení. Zkracuje se taktéž doba nutná k uskladnění svítidel na stavbě. Další výhodou systému je snadná údržba svítidel připojených pomocí konektoru, protože svítidlo lze pod napětím za provozu odpojit, okamžitě nahradit jiným a poškozené opravit v klidu na příslušném pracovišti. Flexibilita elektroinstalace, jednoduché přidání či odebrání koncových prvků jsou další výhody systému gesis.
 
Obr. 1. Linearni svitidlo MODUS KS 236
Obr. 2. Svítidlo MODUS T5 s konektorem gesisMINI
Obr. 3. Svítidlo MODUS T5 s konektorem gesisMIN
Obr. 4. Svítidlo Elektro-Lumen Metis 54 + gesis
Obr. 5. Konektor gesisIP+ s krytím IP 68
Obr. 6. Výrobní hala – svítidla zapojená pomocí konektorů gesis