časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Konektorová instalace gesis

|

Konektorové propojení svítidel systémem gesis nabízí firma Wieland již více než 35 let a elektroinstalace s použitím tohoto systému je nejrozšířenější na světě. Firma byla založena v roce 1910, a slaví tento rok tudíž 101 let své existence. Sortiment produktů společnosti Wieland zahrnuje více než 20 000 druhů komponent z oboru automatizace a elektrotechniky.

Současná doba klade zvýšené požadavky na kvalitu, unifikaci, bezpečnost, flexibilitu a rychlost realizace elektroinstalace. Při použití konektorů, které nahrazují standardní svorkovnici svítidla, tak lze ušetřit až 70 % nákladů potřebných na zapojení a oživení zařízení. Další výhodou použití konektorů, které rovněž fungují jako spolehlivý systém pro snadnou a rychlou údržbu zařízení, je zaručená bezpečnost instalace ve ztížených pracovních podmínkách.

Novinky společnosti Wieland – systém gesisLINECT (obr. 1)

Na jaře loňského roku představila společnost Wieland nový typ konektoru, který nese název Linect. Jde o konektor, který umožňuje ve chvilce a bez použití nástrojů udělat ze standardního vestavného svítidla svítidlo konektorové. Popišme princip systému Linect. Do těla svítidla se připraví montážní otvory. Uvnitř se svítidlo zapojí na speciální svorkovnici, takže navenek vypadá jako standardní. Toto řešení umožňuje klasické zapojení, tzn. rozebrání svítidla a připojení na svorkovnici. Je-li ale požadováno připojení svítidla konektorem, do připravených otvorů se jednoduše nasadí konektor gesisLINECT, který se elektricky propojí se svorkovnicí uvnitř svítidla. Po zacvaknutí konektoru je svítidlo připraveno k propojení pomocí uceleného systému gesis v požadovaném rastru.

Systém Linect má mnoho výhod. Jednou z nich je např. to, že výrobce svítidel redukuje počet typů svítidel, protože je Konektorová instalace gesis Jiří Slavík, Schmachtl CZ s. r. o. není nutné dělit na svítidla konektorová a bez konektoru. Vyrábí „pouze“ jeden typ, který je univerzální a lze s ním pracovat jako ze standardním svítidlem nebo ho připojit prostřednictvím konektoru.

Systém Linect má barevné a mechanické kódování. To usnadňuje rozdělení kabeláže na např. zálohovanou a stálou síť 230 V. Různobarevné provedení konektorů neumožní vzájemně je propojit a uživateli nedovolí např. otočit fázi nebo špatně zapojit svítidlo. Oddělení řízení a silového napájení svítidla konektory je samozřejmostí.          

Gesis AC/DC SOLAR-Special (IP68) (obr. 2)

Konektorová instalace se používá taktéž pro DC stranu fotovoltaických systémů. V loňském roce společnost Wieland představila speciální řadu konektorů nazvanou gesis AC Solar pro velmi snadné propojení na AC straně, která zkracuje dobu montáže, zaručuje přehlednou instalaci a rovněž se využívá pro snadnou údržbu fotovoltaických systémů. Tyto konektory jsou použitelné až do 25 A/5 kW.

Přípojná místa AH Meyer s konektory gesis (obr. 3, obr. 4)

Konektorový systém gesis našel využití u výrobců tzv. přípojných míst, která dnes nemo hou chybět v žádné kanceláři. Zvláště pracoviště, kde se předem počítá s možností alternativního rozmístění nábytku, vizuálně oddělená pracoviště ve velkoplošných kancelářích, jednotlivé stoly s možností připojit laptop nebo lokální svítidlo k osvětlení pracoviště, zkrátka všude tam, kde je nutná snadná a rychlá dostupnost připojení silových a datových rozvodů, je možné použít přípojné zásuvkové krabice, jejichž vstupy jsou osazeny konektory gesis.

Výhody systému gesis v praxi

Použitím konektorového systému se zkrátí doba montáže až o 70 %! To v praxi znamená méně odborných pracovníků potřebných k zapojení svítidel, tzn. snížení nákladů. Spojení konektorů neklade žádné požadavky na odbornost pracovníka.  

Systém gesis je vyráběn v různých barvách a s kódováním, které omezuje možnost jeho chybného zapojení. Jsouli kabely požadovaných délek osazeny konektory přímo výrobcem, je toto zapojení strojově vyzkoušeno; tím se zamezuje vznik požáru iniciovaného jiskřením na kontaktních částech.

Koncepce celého systému gesis spočívá ve variabilitě jeho prefabrikovaných komponent, které usnadňují a urychlují propojení od rozváděče ke koncovým prvkům, jimiž mohou být nejenom svítidla, ale také podlahové krabice, zásuvky, vypínače a další spotřebiče. Kompletní elektroinstalaci tak lze připravit a vyzkoušet před dodáním koncových zařízení. Zkracuje se rovněž doba nutná k uskladnění svítidel na stavbě. Další výhodou systému je snadná údržba svítidel připojených pomocí konektoru, protože svítidlo lze pod napětím za provozu odpojit, okamžitě nahradit jiným a poškozené opravit v klidu na příslušném pracovišti. Flexibilita elektroinstalace, snadné přidání či odebrání koncových prvků jsou další výhody systému gesis.   

Jiří Slavík, Schmachtl CZ s. r. o.

 

Obr. 1. Zapojení konektoru gesis Linect
Obr. 2. Konektory pro fotovoltaické systémy
Obr. 3. Přípojné místo s detailem připojení pomocí konektoru gesis
Obr. 4. Zabudované přípojné místo