časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Kdo je zodpovědný za svítidlo po náhradě klasických zářivek LED trubicemi?

|

V současné době se lze stále častěji setkat se snahou využít světelné diody (LED) k osvětlení jak v průmyslovém prostředí, na veřejných místech, v automobilovém průmyslu, tak i v domácnostech. V souvislosti s tím se objevují otázky týkající se náhrady lineárních zářivek trubicovými LED zdroji a myšlenky, že jejich výměnu zvládne každý běžný uživatel. Z hlediska splnění požadavků na bezpečnost výrobků nastávají určitá rizika, která si ne každý plně uvědomuje a jimiž se zabývá tento článek. 

LED trubice T8 se velmi často objevují na našem i evropském trhu. Jak by vypadal technický náhled na výrobek, ve kterém tyto zdroje nahrazují původní zářivky? Evropské kontrolní orgány budou vzniklou situaci řešit podle existujících předpisů, a tedy v těchto případech musí výrobce svítidel dokládat patřičnou dokumentaci podle platných direktiv. Je zde tudíž skrytě přesunuta zodpovědnost za tento výrobek na montážní firmu, která výměnu provedla.

Výrobci svítidel vynakládají nemalé prostředky na měření základních parametrů jejich svítidla, jako jsou křivky svítivosti (rozložení světla), z nichž informace následně čerpá projektant, který navrhuje patřičný počet svítidel do místností, kanceláří, škol tak, aby byla splněna základní podmínka, tj. správné osvětlení pracovního místa v dané místnosti.

Nahrazením zářivek v již existujícím svítidle trubicemi LED nastanou změny i v hlavních charakteristikách svítidel, jež jsou výrobcem popsány ve jeho originální technické dokumentaci.

Je důležité, aby si subjekty (montážní firmy) plně uvědomovaly skutečnost, že bude-li originální svítidlo modifikováno – nově přeinstalováno, uvádějí na trh nový výrobek. Musí tedy zajistit posouzení rizik výrobku z hlediska bezpečnosti, značení, návodu k použití apod.

Problémem se zabývá více pracovních skupin v celé EU a snaží se najít kompromis, popř. upozornit na vznikající problémy. Jednou z těchto skupin je i LVD ADCO (Low Voltage Directiva Administrative Cooperation), která hledala možnosti, jak aplikovat direktivu 2006/95/ /EC (bezpečnost výrobků nízkého napětí) na svítidlo, ve kterém byla nahrazena zářivka LED trubicí. Uvedená skupina vydala v únoru 2011 předběžné stanovisko. Podle názoru této skupiny je obtížné jedním dokumentem zapracovat posouzení shody již existujícího svítidla do předpisů, které se vztahují na LED světelné zdroje.

Všeobecně by shoda s platnými předpisy pro LED světelné zdroje měla být provedena prostřednictvím norem týkajících se všeobecné bezpečnosti světelných zdrojů, včetně fotobiologické bezpečnosti: EN 60968:1990, EN 62031:2008, EN 62471:2008, i podle norem elektromagnetické kompatibility (EMC): EN 61000-3-2:2006, EN 55015:2006, EN 61547:1995. K tomu by mělo být svítidlo řešeno ještě podle řady norem EN 60598-1 pro všeobecné požadavky a zkoušky.

Technické detaily, jako jsou otázky vyplývající z výměny zdroje světla, řeší i pracovní skupina CELMA (Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union), která se snažila odpovědět na některé otázky:

  • Bude zamezen vznik nepříznivých změn z hlediska teplotních parametrů u originálního svítidla po zásahu do jeho konstrukce, do které bude nainstalována LED trubice?
  • Bude zachován index oslnění (Unified Glare Rating) po reinstalaci?
  • Jsou objímky pro zářivky uzpůsobeny pro novou instalaci LED světelných zdrojů? 
Všechny dotazy mohou být zodpovězeny kladně, jestliže bude LED světelný zdroj vyhovovat požadavkům norem, které zde již byly uvedeny. Posledním bodem pro řešení zodpovědnosti po výměně světelných zdrojů jsou garance.

Montážní firma musí následně převzít plnou budoucí zodpovědnost za svítidlo s ohledem na jeho bezpečnost, EMC, fotometrické vlastnosti a také zodpovědnost týkající se životního prostředí atd. Tyto zodpovědnosti musí zůstat na subjektu, který zasáhne do základních vlastností svítidla, a to dokonce i přesto, že je elektrické svítidlo následně vráceno do původního stavu (vyjmutí LED trubice a dodatečná změna v instalaci).


Jak ukazují skutečnosti uvedené v článku, i moderní trend používání LED svítidel s sebou nese rizika, která je třeba znát a při použití zmiňovaných svítidel se
jimi zabývat, aby byly dodrženy požadavky na bezpečnost výrobků. Díky mnohaleté praxi s posuzováním svítidel je Elektrotechnický zkušební ústav kompetentní osobou, na kterou se mohou výrobci a dovozci svítidel obrátit s žádostí o pomoc při uvádění výrobků na trh EU. Zatím je tato oblast stále ve vývoji a není zcela jisté, zda se ještě neobjeví další otázky a nejasnosti, které bude třeba prodiskutovat a vyřešit s mezinárodními komisemi.

 

František Jandura, manažer produktů pro světelnou techniku,
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.