časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

K čtenářské anketě časopisu SVĚTLO

číslo 1/2002

K čtenářské anketě časopisu SVĚTLO

Dotazníky a vědomostní kviz vyplnilo téměř 5 % stálých odběratelů časopisu, což je v dnešní hektické době možné považovat za dobrou odezvu. Velmi dobré jsou také odborné znalosti všech účastníků ankety. Všichni dosáhli požadovaných 50 % úspěšných odpovědí a většina dotazovaných dokonce dosáhla sedmi a více bodů. Zároveň se zdá, podle osobních rozhovorů s některými účastníky, že mnohé od vyplnění ankety odradil právě vědomostní kviz, a to i přes naše záruky, že výsledky budou sloužit pouze vydavatelství a redakci k dalšímu zlepšování obsahu časopisu.

Na výstavě Pragointerier – new design se u stánku FCC PUBLIC přihlásilo dalších několik desítek zájemců o časopis, kteří na místě vyplnili anketu a pokusili se o správné odpovědi na otázky vědomostního kvizu. Jejich odpovědi většinou nebyly nejlepší a jejich spontánní názory na časopis nebyly zahrnuty do vyhodnocení.

Výsledky ankety jsou zřejmé z přiložených grafů, které nepotřebují zvláštní komentář.

Doplňující vysvětlení vyžaduje snad jen položka „jinou“ v grafu Zájem o doplnění dalších rubrik. Uveďme zde souhrn námětů sestupně podle jejich počtu:

  • aktuální polemika, diskuse,
  • více realizací, komentované realizace, rozbory, včetně zahraničních,
  • úspěšné i neúspěšné realizace, soutěž o nejhorší návrhy a realizace,
  • věda a výzkum v oblasti světla,
  • technicko-právní problematika světelné a osvětlovací techniky,
  • rady pro projektanty osvětlení,
  • laserová technika.

Redakce časopisu SVĚTLO děkuje všem za jejich podněty, které budou podle možnosti využity při vyhledávání vhodných autorů a pramenů pro příspěvky v nejbližších vydáních.

jný

Seznam vylosovaných výherců věcných cen

(výherci jsou uvedeni v abecedním pořadí: jméno výherce (firma), věcná cena, firma, která cenu věnovala, adresa internetové stránky)

Doležal Petr, Ing. (TsB), Brno,
(sterilbox 986/T, Beghelli – Elplast a. s., www.beghelli.cz)
Gutová Michaela (TANOS – GUT), Jablonec n. Nisou
(venkovní nástěnné svítidlo Zvonek, typ 41301.01, Elektrosvit Svatobořice a. s., www.elsvit.cz)
Hoisová Martina, Zvolen (Slovensko)
(kompaktní zářivka, kapesní svítilna Mini halogen, euro calculator, OSRAM s. r. o., www.osram.cz)
Košťálková Jana (Italský úřad pro zahr. obchod), Praha 1
(petrolejová lampa, Thorn lighting, s. r. o., www.thornlight.cz)
Muchová Alena, Ing. (Ing. Alena Muchová – PDT), Ostrava
(sterilbox, 986/T, Beghelli – Elplast a. s., www.beghelli.cz)
Müller Vlastimil (Müller – Elektro), Olomouc
(přípravek na čištění optiky přehrávačů CD SBC AC 300, kompaktní zářivka, Philips Česká republika, s. r. o., www.philips.cz)
Niesig Petr, Ing. (ELKOVO Čepelík), Turnov
(koupelnové nástěnné svítidlo Striplite WH/CH, EKVA, s. r. o., www.ekva.cz)
Smíšek Michal (BASF, s. r. o.), Praha 5
(petrolejová lampa, Thorn lighting, s. r. o., www.thornlight.cz)
Vítek Jiří (MEDIN – Kosinovi), Praha 4
(kompaktní zářivka, kapesní svítilna Mini halogen, euro calculator, OSRAM s. r. o., www.osram.cz)
Wybitul Evžen, Havířov
(přípravek na čištění optiky přehrávačů CD SBC AC 300, kompaktní zářivka, Philips Česká republika, s. r. o., www.philips.cz)

Seznam vylosovaných výherců předplatného časopisu Světlo na rok 2002

Fencl Jiří, Praha 4
Filip Jaromír (FILIP), Praha 7 – Troja
Chod Jiří, doc. Ing., CSc. (ČVUT – FEL), Praha 6
Králová Anna, Praha 3
Ludvíková Alice (KHS České Budějovice), České Budějovice
Macek Josef (Agentura AVA), Praha 11
Šedivka Vilém (Projektová kancelář), Praha 3
Ritter Jaroslav, ak. arch., Mladá Boleslav
Štipák Miroslav (Štipák), Velké Meziříčí
Šamšová Jelena, ak. arch. (MUMP – OPP), Praha 1

Graf 1.

a – jinou, b – kalendáře veletrhů, výstav a jiných odbor. akcí, c – soutěže o nejlepší realizace, projekty, znalosti atd., d – základy světelné techniky a osvětlování, e – rady pro osvětlování různých prostorů zaměřené na čtenáře bez světelnětechnického zaměření

Graf 2.

a – příslušenství SZ, S a OS, b – software pro světelnou techniku, c – měření a zkušebnictví, d – inženýring a poradenství, e – světelné zdroje (SZ), f – svítidla (S) a světelné přístroje, g – osvětlování, osvětlovací soustavy (OS)

Graf 3. a – reklama a marketing, b – znalecké (soudní) posudky, c – služby (údržba, opravy, recykl. použ.), d – výroba a montáž, e – nákup a prodej, f – technicko-ekonomické poradenství, g – projektování a navrhování

Graf 4.

a – trh, obchod, podnikání, b – činnost odborných organizací, c – technicko-ekonomická hlediska, d – veletrhy a výstavy, e – z odborného tisku, f – světelnětechnické materiály, g – pro osvěžení paměti, h – názory a zkušenosti, i – provoz a údržba osvětlení, j – aktuality, k – účinky a užití optického záření, l – měření a výpočty, m – světelnětechnická zařízení, n – normy, předpisy a doporučení, o – světelné zdroje, p – svítidla, světelné přístroje

Graf 5. Graf 6.
Graf 7. Graf 8.