Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2019 vyšlo tiskem
29. 7. 2019. V elektronické verzi na webu 29. 8. 2019.

Světelně-technická zařízení
Foxtrot řídí nové sídlo asociace barmanů
Dynamické osvětlení kaple Anděla Strážce v Sušici

Příslušenství osvětlovacích soustav
Bezpečnost, úspornost a komfort s KNX
Celosvětově první LED spínaný zdroj s rozhraním KNX od výrobce MEAN WELL
KNX – systém s budoucností
Schmachtl – konektorová instalace gesis

Aktuality

Nový pobočný spolek ČSO – region Praha Po mnoha letech existence České společnosti pro osvětlování byl v červnu tohoto roku…

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

Jubileum Juliana Borisoviče Aizenberga, šéfredaktora časopisů Light & Engineering a Svetotěchnika

Doktoru technických věd, členu Ruské akademie elektrotechnických věd, zasloužilému vynálezci Ruské federace, vedoucímu výzkumnému pracovníkovi Všeruského výzkumného ústavu světelné techniky (VNISI) je 80 let (8. 4. 2011). Julian B. Aizenberg je známý vědec v oblasti světelné techniky. Od roku 1954, po promoci v Moskevském energetickém institutu, který absolvoval s vyznamenáním, pracuje ve Všeruském výzkumném ústavu světelné techniky. Zde vedl výzkum světelné techniky a světelných přístrojů. Prof. Aizenberg je vedoucím redaktorem časopisů Svetotěchnika (od roku 1969) a Light & Engineering (od roku 1993).

Je i zakladatelem a ředitelem Moskevského domu světla – centra zaměřeného na efektivnost osvětlení a profesionální školení v oboru světelné techniky. Mnoho desítek let se rovněž věnoval činnosti v Mezinárodní komisi pro osvětlení CIE.
V roce 1963 prof. Aizenberg ve spolupráci s G. B. Buchmanem založil nový směr ve světelnětechnické vědě a technice: světelné přístroje s dutými světlovody. Organizoval a vedl výzkumně-vývojový tým, který více než 45 let představoval komplexní skupinu zaměřenou na průkopnickou činnost zaměřenou na konstrukci a použití dutých štěrbinových světlovodů.
Práce ve výzkumu, konstrukci, hromadné výrobě a široké aplikaci dutých světlovodů v průmyslu, veřejných budovách a na nádražích dosáhly mezinárodního uznání a byly publikovány ve více než 80 samostatných článcích a prezentacích. Vynález dutých světlovodů byl vyhodnocen jako jeden z nejdůležitějších vynálezů v Sovětském svazu. Firma VATRA Co. a Moskevské experimentální světelnětechnické průmyslové podniky vyrobily 52 tisíc světelných přístrojů s dutými světlovody. Prof. Aizenberg je autorem 27 patentů na světlovody v devíti zemích(v současné době 35 firem v dvanácti zemích vyrábí světelné přístroje s dutými světlovody).

J. Aizenberg vede výzkum a vývoj mnoha nových světelných instalací s dutými světlovody za hranicemi Ruska, ve spolupráci s takovými firmami jako Se´lux (Německo), Bühler-Scherler a Ingenier Buroau Signer (Švýcarsko). Jedním z inovačních a originálních ře řešení vyvinutých J. Aizenbergem a jeho týmem je soustava Heliobus v Sent-Gallenu (Švýcarsko), která zavádí a distribuuje sluneční i umělé světlo s použitím dutých světlovodů. Tato osvětlovací soustava dobře slouží ve čtyřpodlažní školní budově již více než patnáct let (v. t. Světlo, č. 1/2001, str. 8 a Světlo, č. 2/2001, str. 6). Soustava Heliobus získala zlatou medaili na výstavě zaměřené na ochranu životního prostředí v Basileji v roce 1997. Nápaditá varianta této soustavy se nachází ve švýcarské vesnici Schiers.

Vědecké a technické závěry výzkumu a vývoje ve zmíněné oblasti prof. Julian B. Aizenberg prezentoval v monografii nazvané Hollow Light Guide (Duté světlovody), vydané v roce 2009 (recenzi této knihy viz Světlo, č. 2/2010, str. 50).
Julian Aizenberg organizoval a vedl práce pracovní skupiny 3.07 a technického komitétu 3.30 CIE, zabývajícího se technikou a použitím dutých světlovodů. Činnost TC 3.30 byla završena Publikací CIE Hollow Light Guide Technology and Application (Technika a použití dutých světlovodů), Publikace CIE č. 164, 2005. Prof. Aizenberg se aktivně účastnil přípravy závěrečné zprávy TC 3.38 CIE Tubular Daylighting Guidance System (Trubicová soustava světlovodů pro denní světlo) (Technická zpráva CIE 176, 2007). Je rovněž aktivním členem národní divize č. 3 Ruského národního komitétu CIE.

Po mnoho let je mezinárodním představitelem VNISI, přednášel na kongresech CIE, mezinárodních konferencích Right-Light, LUX- -Europa, na konferenci Licht německy mluvících zemí, na konferencích Severoamerické společnosti IESNA v Baltimoru, Seattlu a San Diegu a na mnoha dalších ve Velké Britanii, Číně, Indii, v bývalém Československu, Bulharsku, Polsku, Turecku, Dánsku a jiných zemích. Prof. Aizenberg prosazoval koncept bezúdržbových světelných přístrojů a experimentálně je ověřil.

V období 1960 až 1992 věnoval veškeré své úsilí přípravě národních norem na světelné přístroje pro průmyslové a veřejné budovy. Jako člen skupiny Lumex 34. komitétu IEC sehrál svou roli při vypracovávání mezinárodních norem na světelné přístroje, včetně publikace IEC 598 a Mezinárodního světelnětechnického slovníku.

Prof. Aizenberg byl vedoucí osobností týmu, který napsal a publikoval monografii Konstrukčními základy světelných přístrojů (1996, 704 str.). Ta je využívána jako příklad systémového přístupu při vývoji a hromadné výrobě svítidel a stejně jako Světelné přístroje (J. Aizenberg, 1985), jako vysokoškolská učebnice. Julian Aizenberg je autorem 550 článků, deseti knih o světelné technice a je majitelem 65 mezinárodních a ruských patentů. Majitelem patentů na osvětlovací soustavy využívající dlouhé duté světlo- Buchmanem a V. M. Piatigorským) je v USA, Velké Britanii, Francii, Německu, Itálii, Japonsku a několika dalších zemích. Je také tvůrcem tří vydání ruské Světelnětechnické příručky (roky 1983, 1995, 2008), které se staly hlavními prameny pro mnoho expertů; bylo vydáno 68 tisíc výtisků této příručky.

Julian Aizenberg je již 42 let vedoucím redaktorem vědeckého časopisu Svetotěchnika. Pod jeho vedením se počet výtisků publikace v bývalém SSSR rozrostl na 11 500. Během let jeho úroveň a mezinárodní reputace dosáhly uznání i v CIE. Před sedmnácti lety prof. Aizenberg založil v USA anglickou verzi časopisu Svetotěchnika. Tento časopis pod názvem Light & Engineering je mezinárodní vědecká publikace s unikátním mezinárodním redakčním poradním sborem, jehož členy jsou prezident a viceprezident CIE a špičkoví odborníci USA, Japonska, Rakouska, Velké Británie, Nizozemí, Austrálie a Itálie.
Moskevský dům světla, založený jím před patnácti lety, je střediskem pro prezentaci předností hospodárného osvětlení a energetické efektivnosti osvětlovacích soustav. Je rovněž informačním centrem v oblasti světelné techniky a profesionálního vzdělávání. Julian Aizenberg byl první, který uplatnil výsledky ruského výzkumu v zahraničí. Byl vedoucím výzkumu a konzultantem několika projektů v mezinárodních firmách, včetně 3M (USA), Se´lux (Německo) a Bühler-Scherler (Švýcarsko). Profesor Julian Ajzenberg je osobností, která dosáhla mnoha úspěchů, mající řadu osobních a profesních předností a talent. Je zkušeným vedoucím a kolegou pracujícím v těsném kontaktu s lidmi, v nichž vzbuzuje tvůrčí zaujetí. Profesor Ajzenberg vždy respektuje pracovní kolektiv, je vždy přístupný a připravený poskytnout součinnost, radu a podporu. Má ohromnou pracovní morálku, velký pracovní záběr a rozsáhlé znalosti. Bezedný zdroj energie a optimismu ho nutí přicházet s novými nápady a realizovat je. Množství jeho úspěchů – akademických, obchodních, společenských – a jeho významný přínos světelnětechnické teorii a praxi byly oceněny několika medailemi a vyznamenáními. Avšak nejcennější je hluboká úcta a vděčnost mnoha ruských a zahraničních světelných techniků-kolegů a přátel.

Redakce dostává díky prof. Aizenbergovi výměnou za časopis Světlo oba již zmíněné kvalitní časopisy, což přispívá k její informovanosti o ruské a světové světelné technice.

K osmdesátým narozeninám přejeme profesoru Julianu Aizenbergovi mnoho dalších let života, pevné zdraví a nové úspěšné projekty ve prospěch světelné techniky.

Z časopisu Light & Engineering přeložil Ing. Vladimír Dvořáček
Text byl redakcí upraven a zkrácen.