časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem
6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Jednotný systém WAGO pro řízení osvětlení

Na výstavě Světlo v architektuře představila společnost Aprolux s. r. o. možnosti jednotného systému řízení osvětlení založeného na produktech společnosti Wago.
 

Realizované řízení osvětlení

 
Společnost Aprolux vybavila na výstavě stánek svítidly přímo řízenými systémem WAGO-I/O-SYSTEM 750. Mezi vystavená svítidla patřila především RGB LED svítidla s čipy na společném chladiči (obr. 1), minimalistické svítidlo z velkoplošného optického křišťálu s příkonem 28/54 W v jedno- nebo dvouzdrojovém provedení (obr. 2), poziční LED svítidla (obr. 3) a rovněž stavebnice muránského skla (ustálený název pro výrobky skláren z okolí Benátek (It)) doplněná sadami optiky pro osvětlování od světla koncentrovaného po rozptýlené (obr. 5). Systém řízení Wago demonstroval možnosti řízení osvětlení od základního vypínání a zapínání přes analogovou a digitální regulaci po využití k řízení osvětlovací techniky s protokolem DMX. V nejjednodušší úloze zapínání a vypínání jednotlivých světelných okruhů byl použit nový šestnáctikanálový modul binárních vstupů a výstupů šetřící místo v rozvaděči. I přes pokrok v regulaci nebylo ve stánku opomenuto analogové řízení pomocí signálů 0 až 10 V (popř. 1 až 10 V), které v tomto případě řešilo úlohu plynulého stmívání RGB LED a zářivkového svítidla
při nízkých úrovních výkonu. Jako modernější způsob řízení byl předveden systém DALI (Digital Addressable Lighting Interface), s jehož pomocí byla řízena žárovková a zářivková svítidla. Tento osvědčený systém, umožňující řídit až 64 svítidel pomocí dvoudrátového ovládacího vedení s určenou adresou každého svítidla, má v současné době přednost s ohledem na snadnou změnu přiřazení ovládání skupinám svítidel; proto je velmi často používán k řízení osvětlení kancelářských prostor. Vytváření až šestnácti scén a jejich snadné vyvolání pomocí tlačítka či z vizualizačního panelu nebo PC, je samozřejmostí. Jednotlivá svítidla se systémem DALI byla svítidla mezi sebou propojena komunikační linkou a zapojena přímo do řídicího systému Wago prostřednictvím modulu DALI Master. Prezentovaný systém ukázal využití oboustranné komunikace s předřadníky ke zjišťování stavu osvětlení (stav svítidel,
úroveň výkonu). Další možnost – propojení se systémem DMX – byla využita k ovládání LED ovladačem (driverem) DMX.
 
Byly předvedeny tři způsoby ovládání svítidel. Prvním z nich bylo klasické ovládání tlačítky, která byla přímo připojena do binárních vstupů řídicího systému Wago. Vyhodnocením stisku tlačítka byla vybrána a provedena funkce zapnout nebo vypnout, stmívání jednotlivých svítidel či centrální stav zapnuto/vypnuto (ZAP/VYP). Uživavateli byl nabídnut stejný princip ovládání pro různé techniky stmívání (0 až 10 V, DALI apod.). Druhým způsobem bylo použití bezdrátového ovládání Enocean, které jako jediné umožňuje bezbateriový provoz tlačítek (obr. 6). Jak funguje? V principu se přeměňuje mechanická energie na elektrickou, která dostačuje k odvysílání informace do prostoru. V řídicím systému Wago je použit přijímací modul Enocean, který zachytí informaci a převede ji do podoby pro další zpracování. Chování takového tlačítka je z pohledu obsluhy stejné jako chování tlačítka „drátového“ (zapnout/vypnout, stmívání, centrální funkce). Na jeden přijímací modul Enocean může být připojeno až 100 tlačítek, dosah systému v otevřeném prostoru je až 300 m (v budovách rádius 30 m). Posledním prezentovaným způsobem ovládání svítidel byl vizualizační panel, kde kromě ovládání jednotlivých okruhů (ZAP/VYP, stmívání, centrální funkce) byl zobrazen i celkový stav svítidel, u stmívatelných i nastavená úroveň (0 až 100 %) s možností přímo zadávat úrovně osvětlení. Zobrazovací panel informoval o aktuální a celkové spotřebě, o proudu a napětí v jednotlivých fázích. Tyto hodnoty byly čteny přímo z modulu v řídicím systému určeném k měření v třífázových soustavách. Panel a řídicí systém komunikovaly prostřednictvím sběrnice Ethernet, která usnadňuje místní i vzdálenou správu. Do systému bylo zapojeno i čidlo intenzity osvětlení a senzor teploty Pt1000. Oba analogové signály z těchto čidel byly přímo zavedeny do modulu I/O řídicího sytému. Díky modularitě řídicího systému Wago byla zadaná úloha realizována pouze s nutnými moduly I/O; a v budoucnu umožní další rozšíření v demonstrační aplikaci v předváděcím prostoru společnosti Aprolux.
 

Charakteristika řídicího systému Wago

 
WAGO-I/O-SYSTEM je od svého uvedení na trh v roce 1995 koncipován jako modulární systém, který umožňuje libovolně kombinovat binární, analogové a speciální moduly I/O (obr. 7).
 
Volně programovatelné procesorové stanice umožňují vykonávat různé úlohy, např. řízení osvětlení, žaluzií, teploty v místnostech apod., podle požadavků uživatele. Dále podle potřeby komunikují s nadřazenými systémy BMS (Building Management System) či mezi sebou po standardizovaných sběrnicích (BacNet, KNX/IP, Lon, Ethernet). Řídicí programy jsou přenosné mezi jednotlivými typy procesorů. Proto je přechod z BacNet na KNX/IP, se stejnými moduly I/O, nejen možný, ale i snadný.
 
WAGO-I/O-SYSTEM obsahuje moduly I/O s různými napěťovými úrovněmi (5, 24, 42, 48, 60, 110, 120 až 250 V). Analogové moduly jsou k dispozici pro připojení unifikovaných signálů (0/4 až 20 mA, ±10 V DC, 0 až 10 V AC/DC, 0 až 1 A (5 A), třífázový modul pro měření proudu, napětí, výkonu atd.), ale také pro přímé připojení odporových čidel teploty (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 apod.) a pro všechny typy termočlánků. Navíc je možné ke stanici připojit moduly se speciálními funkcemi (EIB, RS-232, RS-485, MP-Bus, DALI, Enocean, Bluetooth atd.). Každý modul je vybaven indikací stavu sepnutí diodami LED (zelená) pro každý kanál, u analogových proudových smyček je to indikace přetížení, rozpojení, zkrat (červená LED).
 
V rozsáhlejších instalacích se uplatňují systémové skříně s konektory Winsta, které jsou vhodné pro kompletní řešení požadované úlohy řízení osvělení. Systémové skříně jsou i ve variantách pro řízení žaluzií, vytápění, chlazení a ventilaci (obr. 8).
 
Variabilita na straně hardwaru i softwaru umožňuje zkrátit doby potřebné k realizaci (projektová činnost, programování, uvedení do provozu). Procesorové stanice s Ethernetem obsahují již v základu webový server, jehož prostřednictvím je možné nejen vizualizovat hodnoty z daného prostoru (světlo svítí/nesvítí, intenzita), ale i je nastavovat (zapni světlo, centrální funkce apod.).
 
Kontakty:
Ing. Vladimír Houdek
APRO LUX spol. s r. o.
 
Ing. Ondřej Dolejš, Ph.D.
WAGO Elektro spol. s r. o.
 
Obr. 1. RGB LED svítidla s čipy na společném chladiči
Obr. 2. Minimalistické svítidlo z velkoplošného optického křišťálu
Obr. 3. Poziční LED svítidla pro chodby, schodiště a noční osvětlení
Obr. 4. Prezentace ovládače DMX
Obr. 5. Stavebnice muránského skla doplněná sadami optik pro použití od světla koncentrovaného po rozptýlené
Obr. 6. Princip bezdrátové komunikace Enocean
Obr. 7. WAGO-I/O-SYSTEM 750
Obr. 8. Systémové skříně s konektory Winsta