Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2018 vyšlo tiskem
5. 2. 2018. V elektronické verzi na webu bude 5. 3. 2018.

Architekturní a scénické osvětlení
Mexické světlo
Světelný design v kostce Část 34
Světelnětechnická dokumentace – část 2
Schémata pro scénické osvětlení

Svítidla a světelné přístroje
LED svítidla NITEKO – zaručená životnost a teple bílé světlo nejen pro veřejné osvětlení

Aktuality

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Autu roku 2018 v ČR, Škodě Karoq, svítí na cestu světla z Varroc Lighting Systems Stejně jako v roce 2016, tak i pro tento rok získala společnost Varroc Lighting Systems…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Více aktualit

Jarní technický seminář SRVO v Pardubicích


Jarní technický seminář SRVO v Pardubicích

Po pěti letech opět v Pardubicích se ve dnech 17. a 18. května 2007 uskutečnil v prostorách ABC klubu v blízkosti hotelu EURO Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (jarní setkání přátel VO). Množství změn, kterými město Pardubice v posledních několika letech prošlo, nelze přehlédnout. Je dokončena oprava zámku včetně historického a širšího městského centra, obnovováno a doplňováno veřejné a architekturní osvětlení. Hlavní zásluhu na těchto změnách má akciová společnost Služby města Pardubic (SmP), která jako nástupce Technických služeb poskytuje městu široké spektrum služeb komunálního charakteru od roku 1998. V roce oslav desátého výročí své činnosti se tato společnost, tak jako před pěti lety, ujala role hostitele a sponzora semináře. Organizačním garantem se spolu se SRVO stal pan Milan Ryšán, vedoucí divize veřejného osvětlení (VO) SmP. (Pozn.: Do roku 1999 tato divize prováděla pouze údržbu VO v majetku města na základě smlouvy, v prosinci 2001 byl soubor VO vložen do majetku SmP se všemi právy a povinnosti vlastníka vyplývajícími ze zákona.)

Odborný program semináře byl tentokrát zaměřen zejména na město a jeho osvětlení a většina referátů se k tomuto tématu vztahovala. O velkém zájmu o danou problematiku svědčí i 91 podpisů na prezenční listině.

Seminář zahájil primátor statutárního města Pardubice Ing. Jaroslav Deml. Za hostitele přítomné přivítala a s organizací a činností SmP seznámila ředitelka Ing. Lea Tomková.

Blok odborných přednášek, kterým již tradičně slovem provázel tajemník SRVO Ing. František Luxa, zahájil pan Milan Ryšán. V referátu Veřejné osvětlení ve městě perníku po pěti letech od setkání v Pardubicích seznámil přítomné se změnami, které ve VO města Pardubic nastaly. Na osvětlení Pardubic bylo zaměřeno i společné vystoupení akad. arch. Ing. Miroslava Řepy a MgA. Martiny Kulhavé, vedoucí odboru kultury Magistrátu města Pardubic, Slovo architekta a světlo ve městě, které se setkalo s velkým ohlasem. V referátu Výstupy z grantu Výzkum emisí světelného rušení vyvolaného veřejným osvětlením seznámil přítomné vedoucí řešitelského týmu prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (TU VŠB), s výsledky výzkumu zabývajícího se kvantifikací rušivého světla. Z pohledu České astronomické společnosti se v příspěvku Nové trendy v ochraně nočního prostředí, a jak se do toho vejde veřejné osvětlení světelným rušením zabýval pan Pavel Suchan (ČAS/AÚ AV ČR). Stejné problematiky se dotkl i Ing. Tomáš Maixner (Siteco s. r. o.) v referátu Vlastnosti svítidel pro VO. Příspěvek B>Zdvihací technika pro veřejné osvětlení, zaměřený na zdvihací techniku potřebnou k údržbě, rekonstrukci, výstavbě a provozu VO, přednesl pan Zbyněk Tomášek (Rothlehner pracovní plošiny s. r. o.). Jaké předpisy a doporučení platí pro architekturní osvětlení, se mohli přítomní dozvědět z referátu Architekturní osvětlení a zákony Ing. Petra Žáka Ph.D. (ETNA s. r. o.). V závěrečné přednášce Normy pro VO informoval předseda SRVO Ing. Jaroslav Kotek (ELTODO EG, a. s.) o novinkách v normách pro VO.

Následoval blok věnovaný vnitřním záležitostem SRVO.

Odbornou část semináře uzavřel pozváním na Technický seminář do Zlína Ing. Jaroslav Polínek z firmy AKTÉ, která bude společně s Technickými službami Zlín organizačním garantem a hostitelem podzimního setkání ve dnech 15. a 16. listopadu 2007.

Tradiční doprovodnou akcí semináře byla výstava výrobců a dovozců VO. Své produkty prezentovaly firmy AKTÉ spol. s r. o., Elektrosvit Svatobořice a. s., Elstav Lighting, s. r. o., Rothlehner pracovní plošiny s. r. o. a Tyco Electronics Czech s. r. o.

Na večer připravila hostitelská firma bohatý raut v prostorách hotelu Euro a prohlídku osvětlených Pardubic, doprovázenou průvodním slovem vedoucího divize VO pana Ryšána. Možnost seznámit se s významnými realizacemi architekturního osvětlení i VO města si nikdo nenechal ujít.

Pro účastníky semináře, kteří zůstali do druhého dne, byla připravena exkurze na pardubickou dostihovou dráhu, kde si po seznámení s historií mohli závodiště zblízka prohlédnout při projížďce kočárem.

Technický seminář SRVO v Pardubicích byl po všech stránkách velmi dobře připraven a litovat tentokrát mohli pouze ti, kteří se ho nezúčastnili.

Další informace na www.srvo.cz

Ing. Jana Kotková

Obr. 1. Přednáškový sál
Obr. 2. Vedoucí divize VO p. Ryšán a prof. Sokanský „domlouvají“ prezentační technice
Obr. 3. Akad. arch. Ing. Řepa a MgA. Kulhavá
Obr. 4. Výstava produktů VO
Obr. 5. Architekturní osvětlení Pernštejnského náměstí – radnice (foto archiv SmP)
Obr. 6. Ředitelka Ing. Tomková se může usmívat, SmP se své role opět zhostily se ctí

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde