Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

Více aktualit

Jarní technický seminář SRVO v Pardubicích


Jarní technický seminář SRVO v Pardubicích

Po pěti letech opět v Pardubicích se ve dnech 17. a 18. května 2007 uskutečnil v prostorách ABC klubu v blízkosti hotelu EURO Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (jarní setkání přátel VO). Množství změn, kterými město Pardubice v posledních několika letech prošlo, nelze přehlédnout. Je dokončena oprava zámku včetně historického a širšího městského centra, obnovováno a doplňováno veřejné a architekturní osvětlení. Hlavní zásluhu na těchto změnách má akciová společnost Služby města Pardubic (SmP), která jako nástupce Technických služeb poskytuje městu široké spektrum služeb komunálního charakteru od roku 1998. V roce oslav desátého výročí své činnosti se tato společnost, tak jako před pěti lety, ujala role hostitele a sponzora semináře. Organizačním garantem se spolu se SRVO stal pan Milan Ryšán, vedoucí divize veřejného osvětlení (VO) SmP. (Pozn.: Do roku 1999 tato divize prováděla pouze údržbu VO v majetku města na základě smlouvy, v prosinci 2001 byl soubor VO vložen do majetku SmP se všemi právy a povinnosti vlastníka vyplývajícími ze zákona.)

Odborný program semináře byl tentokrát zaměřen zejména na město a jeho osvětlení a většina referátů se k tomuto tématu vztahovala. O velkém zájmu o danou problematiku svědčí i 91 podpisů na prezenční listině.

Seminář zahájil primátor statutárního města Pardubice Ing. Jaroslav Deml. Za hostitele přítomné přivítala a s organizací a činností SmP seznámila ředitelka Ing. Lea Tomková.

Blok odborných přednášek, kterým již tradičně slovem provázel tajemník SRVO Ing. František Luxa, zahájil pan Milan Ryšán. V referátu Veřejné osvětlení ve městě perníku po pěti letech od setkání v Pardubicích seznámil přítomné se změnami, které ve VO města Pardubic nastaly. Na osvětlení Pardubic bylo zaměřeno i společné vystoupení akad. arch. Ing. Miroslava Řepy a MgA. Martiny Kulhavé, vedoucí odboru kultury Magistrátu města Pardubic, Slovo architekta a světlo ve městě, které se setkalo s velkým ohlasem. V referátu Výstupy z grantu Výzkum emisí světelného rušení vyvolaného veřejným osvětlením seznámil přítomné vedoucí řešitelského týmu prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (TU VŠB), s výsledky výzkumu zabývajícího se kvantifikací rušivého světla. Z pohledu České astronomické společnosti se v příspěvku Nové trendy v ochraně nočního prostředí, a jak se do toho vejde veřejné osvětlení světelným rušením zabýval pan Pavel Suchan (ČAS/AÚ AV ČR). Stejné problematiky se dotkl i Ing. Tomáš Maixner (Siteco s. r. o.) v referátu Vlastnosti svítidel pro VO. Příspěvek B>Zdvihací technika pro veřejné osvětlení, zaměřený na zdvihací techniku potřebnou k údržbě, rekonstrukci, výstavbě a provozu VO, přednesl pan Zbyněk Tomášek (Rothlehner pracovní plošiny s. r. o.). Jaké předpisy a doporučení platí pro architekturní osvětlení, se mohli přítomní dozvědět z referátu Architekturní osvětlení a zákony Ing. Petra Žáka Ph.D. (ETNA s. r. o.). V závěrečné přednášce Normy pro VO informoval předseda SRVO Ing. Jaroslav Kotek (ELTODO EG, a. s.) o novinkách v normách pro VO.

Následoval blok věnovaný vnitřním záležitostem SRVO.

Odbornou část semináře uzavřel pozváním na Technický seminář do Zlína Ing. Jaroslav Polínek z firmy AKTÉ, která bude společně s Technickými službami Zlín organizačním garantem a hostitelem podzimního setkání ve dnech 15. a 16. listopadu 2007.

Tradiční doprovodnou akcí semináře byla výstava výrobců a dovozců VO. Své produkty prezentovaly firmy AKTÉ spol. s r. o., Elektrosvit Svatobořice a. s., Elstav Lighting, s. r. o., Rothlehner pracovní plošiny s. r. o. a Tyco Electronics Czech s. r. o.

Na večer připravila hostitelská firma bohatý raut v prostorách hotelu Euro a prohlídku osvětlených Pardubic, doprovázenou průvodním slovem vedoucího divize VO pana Ryšána. Možnost seznámit se s významnými realizacemi architekturního osvětlení i VO města si nikdo nenechal ujít.

Pro účastníky semináře, kteří zůstali do druhého dne, byla připravena exkurze na pardubickou dostihovou dráhu, kde si po seznámení s historií mohli závodiště zblízka prohlédnout při projížďce kočárem.

Technický seminář SRVO v Pardubicích byl po všech stránkách velmi dobře připraven a litovat tentokrát mohli pouze ti, kteří se ho nezúčastnili.

Další informace na www.srvo.cz

Ing. Jana Kotková

Obr. 1. Přednáškový sál
Obr. 2. Vedoucí divize VO p. Ryšán a prof. Sokanský „domlouvají“ prezentační technice
Obr. 3. Akad. arch. Ing. Řepa a MgA. Kulhavá
Obr. 4. Výstava produktů VO
Obr. 5. Architekturní osvětlení Pernštejnského náměstí – radnice (foto archiv SmP)
Obr. 6. Ředitelka Ing. Tomková se může usmívat, SmP se své role opět zhostily se ctí

Celý příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde