Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Výroční SIGNAL festival provede diváky po nových trasách i svou historií Festival světla SIGNAL divákům předvede 20 instalací od umělců z České republiky i…

Tradiční podzimní akce pro odborníky - seminář Interiéry 2017 Šestý ročník odborného semináře INTERIÉRY 2017 se koná ve čtvrtek 9. listopadu 2017 na…

Více aktualit

Jarní technický seminář SRVO v Opavě

Technický seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (tzv. Jarní setkání přátel VO) se tentokrát konal nedaleko průmyslového a kulturního centra českého Slezska, města Opavy, v obci Hradec nad Moravicí, v příjemném prostředí hotelu Belaria. Ve dnech 5. až 6. června 2008 se zde sešlo téměř 100 účastníků z řad členů a hostů SRVO. Organizačními garanty a sponzory byly opavské firmy JKV Opava, HUF Plasty a Technické služby Opava.
 
Seminář zahájil a následně i celým jeho programem provázel tajemník SRVO Ing. František Luxa. Úvodní blok přednášek patřil domácím, opavským firmám. Formou ukázek zajímavých osvětlovacích soustav a svítidel pro uliční i architekturní osvětlení seznámil přítomné s veřejným osvětlením v Opavě pan Pavel Stuchlík z Technických služeb Opava. Ing. Jaromír Huf, zástupce společnosti HUF Plasty, dodavatele plastových polotovarů pro VO, ve svém referátu upozornil na nový typ dlažby s bílým povrchem, zvyšující viditelnost, a tím i bezpečnost přechodů. Jako rodák z Opavy následně přítomné seznámil s bohatou historií této slezské metropole. Firmu JKV, nabízející kompletní program světelných zdrojů, svítidel, stožárů a příslušenství (mj. profesionální světelnou výzdobu) včetně zajišťování údržby, výměny a modernizace osvětlení ve městech i obcích, představil pan Jiří Vrbický.
 
Následovaly přednášky Ing. Jana Kyliána (DAT mo LUX) Systém skupinové regulace VO, Ing. Jakuba Wittlicha (Philips CZ) Využití LED pro VO, který představil zajímavé designové svítidlo pro VO s LED, a Ing. Petra Žáka (Etna s. r. o.) Terminologie VO, přehledně seznamující přítomné s odbornými termíny používanými v nových normách a dokumentech z oblasti osvětlení pozemních komunikací, včetně jeho vedlejších účinků a problematiky rušivého světla.
 
Po přestávce, během níž měli účastníci možnost seznámit se s nabídkou produktů a služeb společností Artechnic Schréder a. s., DAT mo LUX s. r. o., Eltodo EG a. s., SEAK – Ing. Josef Sedlák, Tyco Elektronics Czech s. r. o., vystoupili s firemními prezentacemi Ing. Jaroslav Polínek z Akté a pan Jan Landovský z Artechnic Schréder.
 
V bloku zaměřeném na stav VO a možnosti jeho financování v malých obcích byly představeny výsledky úspěšné spolupráce firem a státní správy v regionu Liberecka. Vedle vedoucího pracovní skupiny SRVO zaměřené na styk se státní správou, pana Jiřího Tesaře, který činnost skupiny prezentoval v přednášce Spolupráce SRVO se svazem obcí Libereckého kraje, oblast VO, promluvila i paní Petra Schlepitschková ze Svazu obcí Libereckého kraje a pan Jiří Leták (Question Marks) přednesl přednášku Možnosti financování VO z fondů EU.
 
Nového člena SRVO ze Slovenské republiky, společnost SEAK Prešov, představil referátem Komunikace po vedení VO její majitel, Ing. Josef Sedlák. K problematice dopravní signalizace, která je nedílnou součástí VO, přednesl úvodní slovo Ing. Tomáš Nosek z Metroprojektu. Jak se s touto problematikou vyrovnávají v Ostravě, informoval pan Jiří Voráček z Ostravských komunikací.
 
V bloku vnitřních záležitostí SRVO seznámil místopředseda Ing. Tomáš Nosek přítomné se změnou pracovní adresy SRVO, vyplývající ze snahy zamezit možným spekulacím o jejím propojení s některou konkrétní firmou. Do doby, než bude Valnou hromadou projednána tato změna stanov, bude jako pracovní používána adresa: SRVO, Pod vysílačkou 1387, 156 00 Praha 5 – Zbraslav. Návrh náplně a úpravy webových stránek SRVO, které by měly vést ke zvýšení jejich atraktivity a přínosu pro členy SRVO, představil Ing. Petr Žák.
 
Po skončení oficiální části pokračovala neformální jednání v příjemném prostředí sálu i hotelové zahrady až do pozdních nočních hodin.
 
Mimořádně šťastná ruka organizátorů při výběru místa konání (ubytování, přednáškový prostor a další sály pod jednou střechou), zajištění zajímavé odborné náplně a dobře zvládnutá organizace se setkaly s velmi příznivým ohlasem přítomných. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Pohled do přednáškového sálu
Obr. 2. Prezentace společnosti Seak, nového člena SRVO ze Slovenska
Obr. 3. Ing. Vladimír Trpišovský (Tyco Elektronics) diskutuje se zájemci o vystavené produkty
Obr. 4. Nová signalizace pro přechody (Eltodo EG)