Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

Jarní technický seminář a Valná hromada členů SRVO

Jarní setkání členů Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení spojené s Valnou hromadou SRVO se uskutečnilo 14. až 15. května 2009 ve Velkých Pavlovicích. Konalo se za maximální účasti kmenových členů SRVO ve znamení voleb do statutárních orgánů SRVO. Na prezenční listinu se podepsalo 73 účastníků.
 
Program tradičně uváděl dosavadní tajemník SRVO Ing. Luxa. Odborná část semináře byla tentokrát vzhledem k volbám zkrácena.
 
Seminář několika úvodními slovy otevřel místostarosta Velkých Pavlovic Ing. Z. Karmer. Poté zazněl referát firmy DATmoLUX, přednesený Ing. J. Kyliánem, Účinná individuální regulace soustav VO. Příspěvek Ing. Jiřího Skály ze společnosti ELTODO Citelum LED svítidla se zabýval užitnými vlastnostmi nabízených svítidel LED, jejich technickými a světelnětechnickými limity. Upozornil ale také na nekalé praktiky některých obchodních firem při nabízení těchto svítidel. Protože jde o problematiku závažnou s dlouhodobým negativním dopadem, připravuje se v současnosti na půdě SRVO informační materiál na toto téma, jenž bude určen především pro zástupce obcí a měst. V dalším příspěvku informoval přítomné Ing. Petr Žák, do voleb pověřený funkcí předsedy SRVO, o připravované přestavbě webových stránek SRVO. Odbornou část doplňovala malá výstava výrobců a dovozců produktů z oboru veřejného osvětlení.
 
Na část odbornou navázala po přestávce Valná hromada SRVO, tj. nejvyšší orgán této organizace, kterou svolal úřadující předseda Ing. Petr Žák. Na programu byla volba komisí, projednání a odsouhlasení jednacího a volebního řádu, připomínkování, projednání a schválení jednacího a volebního řádu, připomínkování, projednání a schválení nových stanov společnosti, zpráva o činnosti od minulé valné hromady, zpráva o hospodaření a zejména volby nových statutárních orgánů SRVO.
 
Po prohlášení mandátové komise, že valná hromada je usnášeníschopná, byly základní dokumenty projednány a včetně schválených připomínek z pléna jako celek valnou hromadou schváleny. Následovaly volby předsednictva, při nichž byli v přímé volbě voleni předseda, místopředseda, pět členů předsednictva a tři členové revizní komise. Kandidátky byly sestaveny podle návrhů členské základny.
 
Novým předsedou byl zvolen Ing. Tomáš Maixner, místopředsedou Jiří Tesař. Členy předsednictva jsou Ing. Hynek Bartík, Ing. Věra Bursíková, Karel Müller, Ing. Jiří Skála a Ing. Petr Žák, Ph.D. Členy revizní komise se stali: Ing. Jiří Horák – předseda, Milan Benda a Ing. Miroslav Štilárek. Přípravou činnosti kanceláře SRVO byl pověřen Ing. František Luxa.
 
Nově zvolené předsednictvo by mělo být zárukou, že činnost společnosti bude podle slov Ing. Luxy oživena nejen ve směru „šíření dobrých mravů v oblasti veřejného osvětlení“, ale také, a to především, „směrováním své činnosti nejen na odbornou veřejnost, ale zejména na města a obce, kde je v současné době osvěty zapotřebí zejména. K naplnění těchto předsevzetí by měly sloužit i nově rekonstruované stránky SRVO (www.srvo.cz), jejichž přestavba je ve fázi počáteční rozpracovanosti, a prohloubení spolupráce s ostatními odbornými oborovými organizacemi, včetně odborného časopisu Světlo, tradičního mediálního partnera SRVO. Společnost se pochopitelně bude i nadále zabývat otázkami okolo norem, legislativy, rušivého světla a dalšími aktuálními tématy.
 
Ve večerních hodinách pokračovala neformální část setkání posezením u grilu se sklenkou dobrého moravského vína. Následující den byla pro zájemce uspořádána exkurze do vinařských závodů.
 
Poděkování patří všem, kteří se díky náročné přípravě a dokonalé organizaci práce zasloužili o kultivovaný a bezproblémový průběh této náročné akce. Zejména Ing. Petru Žákovi, Františku Luxovi, Jiřímu Tesařovi a Karlovi Müllerovi, kterému se na poslední chvíli a v rekordně krátkém čase podařilo po krachu hotelu v České Kamenici, kde se mělo setkání původně konat, zajistit náhradní místo ve Velkých Pavlovicích. Jeho společnost Vysto Kobylí se zároveň stala spoluorganizátorem a sponzorem tohoto jarního setkání.
 
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Ing. Jiří Skála ze společnosti ELTODO Citelum informuje přítomné o stavu nabízených svítidel LED na českém trhu
Obr. 2. V jednacím sále bylo stále plno (vlevo s oranžovým lístkem v ruce budoucí předseda Ing. Tomáš Maixner)
Obr. 3. Chvíle napětí... (zleva Ing. Petr Žák, František Luxa a Jiří Tesař)
Obr. 4. Nově zvolené předsednictvo bez Hynka Bartíka: „viditelní“: zleva Ing. Petr Žák, Ph.D., člen předsednictva, Karel Müller, člen předsednictva, František Luxa, tajemník, Ing. Věra Bursíková, člen předsednictva a pokladník, „neviditelní“ (zády otočeni): zleva Jiří Tesař, místopředseda, Ing. Jiří Skála, člen předsednictva, a Ing. Tomáš Maixner, předseda