Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2016 vyšlo v tištěné podobě 19. září 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici ihned.

Normy, předpisy a doporučení
Nařízení č. 10/2016 (pražské stavební předpisy) z hlediska stavební světelné techniky

Světelnětechnická zařízení
PROLICHT CZECH – dodavatel osvětlení pro nové kanceláře SAP
Posviťte si v práci na práci
Moderní a úsporné LED osvětlení bazénové haly

Aktuality

Češi v domácnostech více svítí a experimentují se světlem, doma mají přes 48 milionů svítidel Češi začali v domácnostech více svítit a snaží se vytvořit lepší světelné podmínky:…

Pražské Quadriennale představuje nový projekt věnovaný světelnému a zvukovému designu 36Q° Ve dnech 8. – 12. listopadu uvede site-specific výstavu v unikátním prostoru Lapidária…

THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION v novém formátu a termínu Výstava divadelní a jevištní techniky THEATRE TECH & EVENT PRODUCTION se nebude konat…

Doprovodný program SIGNALu ovládne Maotik, DJ Maceo a The Cupcake Collective i Containall V obří nafukovací kupoli SIGNAL Dome, která se v rámci SIGNAL festivalu už podruhé objeví…

Více aktualit

Jarní setkání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

Světlo 3/01

Ing. F. Luxa, tajemník SRVO

Jarní setkání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

Jarní setkání přátel veřejného osvětlení sdružených do Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) se konalo ve dnech 24. až 25. května 2001 v Kobylí. Kobylí je prozatím nejmenší obec, v níž se naše setkání uskutečnilo. Ale to nic neubírá na významu obce. Podle zatím doposud nejstaršího zjištěného písemného záznamu o Kobylí z roku 1252 bude rok 2002 vyhlášen rokem oslav 750. výročí první písemné zprávy o Kobylí. A to už je pořádný kus historie. Dalším pozoruhodným údajem o místě konání našeho setkání jsou demografické údaje: k 20. 1. 2001 z místních 2 104 obyvatel je dvanáct osob starších 90 let a z toho tři osoby 99leté – požehnaný věk. Kobylí je úpravnou obcí, zasazenou do příjemně mírně zvlněného kraje jižní Moravy, jenž je posázen vinohrady.

Hostitelem tohoto našeho setkání tentokrát byla firma Vysto Kobylí, výrobce stožárů, za účasti firmy Partner Lux. A je třeba zdůraznit, že se obě firmy svého úkolu zhostily výtečně.

Vlastní jednání se uskutečnilo v útulném sále firmy Patria, jedné z místních prosperujících firem, účastníci akce byli ubytování v objektu jednání.

Druhý den jsme byli seznámeni s provozy firmy Patria, která vznikla transformací bývalého JZD. Velmi prosperuje výrobou obřích plastových nádrží, bazénů a – jak jinak na jižní Moravě – i produkcí vína.

Další částí poznávacího programu byla návštěva provozu hostitelské firmy Vysto Kobylí. Firma vyrábí řadu typových stožárů pro VO i pro jiné účely a také atypické zakázkové výrobky.

Podle ohlasů byli účastníci setkání spokojeni, podle prezenční listiny se sjelo 86 osob. V prostorách přednáškového sálu byla jako obvykle instalována výstavka produktů firem. O vystavovaných výrobcích zástupci firem referovali ve firemních prezentacích.

Program byl rozdělen do tří tematických bloků. V bloku odborných referátů pan Müller seznámil s programem firmy Vysto, dále pan Duchoň pohovořil o výrobcích Sylvania pro veřejné osvětlení ze sortimentu Partner Lux. Pan Brusch přednesl příspěvek na téma Provádění prací na VO z hlediska norem. Sdružení veřejně prospěšných služeb pro Moravu a Slezsko představil tajemník pan Křivý. Pan Deczi nás seznámil se situací ve VO na Slovensku a pozval přítomné na konferenci Svetlo do Vysokých Tater. Podnětný byl příspěvek pana Hrnčíře o nové legislativě a likvidaci nefunkčních světelných zdrojů.

Po krátké přestávce představily přihlášené firmy své výrobky a novinky. Poslední blok byl věnován vnitřním záležitostem SRVO. Co se událo od minulého setkání, práce předsednictva a pracovních skupin na úkolech, jednání o vstupu SRVO do CIE, společný zájezd na konferenci Svetlo – to byla hlavní témata.

A ještě něco důležitého: pan Průcha, TS Děčín, pozval přítomné na Podzimní setkání do Děčína. Díky mu za to, že se ujal role hostitele našeho dalšího setkání.

Zásluhou skvělého týmu organizátorů – pana Karla Müllera, pana Jaroslava Slámy a všech, kteří pomáhali, zásluhou těch, kteří vystoupili se svými příspěvky, a příjemného prostředí se Jarní setkání SRVO uskutečnilo v klidné, dělné atmosféře.