Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2018 vyšlo tiskem
15. 6. 2018. V elektronické verzi na webu 16. 7. 2018.

Příslušenství osvětlovacích soustav
Večer s Foxtrotem na Českém nebi

Veřejné osvětlení
Nadčasové svítidlo pro veřejné osvětlení – Streetlight 11
Ovládání veřejného osvětlení

Aktuality

Novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky a elektroniky predstavil veľtrh ELO SYS 2018 24. ročník medzinárodného veľtrhu ELO SYS sa konal v termíne 22. až 25. mája 2018 na…

For Arch 2018 – Jak dosáhnout chytrého a bezpečného domova Bezpečný domov je jedním z nejdůležitějších aspektů spokojeného života. Nestačí jen…

Novostavba firmy Teco a.s. získala hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2017 Český výrobce řídicích systémů pro průmyslovou automatizaci, automatizaci domů a budov i…

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Více aktualit

Jarní setkání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

Světlo 3/01

Ing. F. Luxa, tajemník SRVO

Jarní setkání Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

Jarní setkání přátel veřejného osvětlení sdružených do Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) se konalo ve dnech 24. až 25. května 2001 v Kobylí. Kobylí je prozatím nejmenší obec, v níž se naše setkání uskutečnilo. Ale to nic neubírá na významu obce. Podle zatím doposud nejstaršího zjištěného písemného záznamu o Kobylí z roku 1252 bude rok 2002 vyhlášen rokem oslav 750. výročí první písemné zprávy o Kobylí. A to už je pořádný kus historie. Dalším pozoruhodným údajem o místě konání našeho setkání jsou demografické údaje: k 20. 1. 2001 z místních 2 104 obyvatel je dvanáct osob starších 90 let a z toho tři osoby 99leté – požehnaný věk. Kobylí je úpravnou obcí, zasazenou do příjemně mírně zvlněného kraje jižní Moravy, jenž je posázen vinohrady.

Hostitelem tohoto našeho setkání tentokrát byla firma Vysto Kobylí, výrobce stožárů, za účasti firmy Partner Lux. A je třeba zdůraznit, že se obě firmy svého úkolu zhostily výtečně.

Vlastní jednání se uskutečnilo v útulném sále firmy Patria, jedné z místních prosperujících firem, účastníci akce byli ubytování v objektu jednání.

Druhý den jsme byli seznámeni s provozy firmy Patria, která vznikla transformací bývalého JZD. Velmi prosperuje výrobou obřích plastových nádrží, bazénů a – jak jinak na jižní Moravě – i produkcí vína.

Další částí poznávacího programu byla návštěva provozu hostitelské firmy Vysto Kobylí. Firma vyrábí řadu typových stožárů pro VO i pro jiné účely a také atypické zakázkové výrobky.

Podle ohlasů byli účastníci setkání spokojeni, podle prezenční listiny se sjelo 86 osob. V prostorách přednáškového sálu byla jako obvykle instalována výstavka produktů firem. O vystavovaných výrobcích zástupci firem referovali ve firemních prezentacích.

Program byl rozdělen do tří tematických bloků. V bloku odborných referátů pan Müller seznámil s programem firmy Vysto, dále pan Duchoň pohovořil o výrobcích Sylvania pro veřejné osvětlení ze sortimentu Partner Lux. Pan Brusch přednesl příspěvek na téma Provádění prací na VO z hlediska norem. Sdružení veřejně prospěšných služeb pro Moravu a Slezsko představil tajemník pan Křivý. Pan Deczi nás seznámil se situací ve VO na Slovensku a pozval přítomné na konferenci Svetlo do Vysokých Tater. Podnětný byl příspěvek pana Hrnčíře o nové legislativě a likvidaci nefunkčních světelných zdrojů.

Po krátké přestávce představily přihlášené firmy své výrobky a novinky. Poslední blok byl věnován vnitřním záležitostem SRVO. Co se událo od minulého setkání, práce předsednictva a pracovních skupin na úkolech, jednání o vstupu SRVO do CIE, společný zájezd na konferenci Svetlo – to byla hlavní témata.

A ještě něco důležitého: pan Průcha, TS Děčín, pozval přítomné na Podzimní setkání do Děčína. Díky mu za to, že se ujal role hostitele našeho dalšího setkání.

Zásluhou skvělého týmu organizátorů – pana Karla Müllera, pana Jaroslava Slámy a všech, kteří pomáhali, zásluhou těch, kteří vystoupili se svými příspěvky, a příjemného prostředí se Jarní setkání SRVO uskutečnilo v klidné, dělné atmosféře.