časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Jak svítit ekologicky

|


Jak svítit ekologicky

Ing. Jiří Kolařík, Philips ČR spol. s r. o. Lighting

Podle předpovědí vzroste v příštích 50 letech světová populace z dnešních šesti na devět až jedenáct miliard lidí. To povede k velkému nárůstu spotřeby materiálů a významnému zatížení už dnes limitovaných přírodních zdrojů. Nejen proto je hlavní filozofií společnosti Philips orientace na podporu udržitelného rozvoje a na všeobecný ekologický přístup ke všem firemním činnostem.

Obr. 1. Obr. 4.

Obr.1. Pomník Šetrného osvětlení odhalil starosta obce (na fotografii vlevo)
Obr. 4. Montáž nových svítidel Iridium (Philips)

Jedním z konkrétních příkladů snahy společnosti Philips o řešení nejvýznamnějších celosvětových ekologických problémů je uvádění na trh tzv. Green Flagship výrobků, tj. takových, které mají vynikající technické parametry a obsahují minimum škodlivých látek, takže nezatěžují životní prostředí při provozu a snadno se recyklují.

Rovněž Philips Česká republika nezůstává pozadu. Vždyť globální problémy obvykle mají lokální důvody. Proto byl spolu s Nadací Partnerství realizován projekt v moravské vesničce Hostětín, jehož cílem bylo zmodernizovat místní veřejné osvětlení.

Obr. 2.

Obr. 2. Staré nerovnoměrné osvětlení ulice od návsi k příjezdové cestě od Pitína

V Hostětíně byly v minulosti dokončeny již mnohé ekologicky prospěšné projekty, jejichž úkolem bylo modelově ukázat opatření realizovatelná i ve všech ostatních obcích České republiky. To vše pomocí technických prostředků, které jsou v současnosti dostupné a relativně snadno financovatelné. Z těch nejvýznamnějších je možné jmenovat centrální výtopnu na biomasu, kořenovou čistírnu odpadních vod nebo instalaci solárních kolektorů. Hostětín již navštívil bezpočet starostů, pedagogů a studentů či politiků, kteří zhlédli všechny modelové ekologické projekty (nejen) pro venkov.

Dalším z významných projektů měla být právě obnova veřejného osvětlení v celé obci. Slovo obnova je použito záměrně. Nejde o kompletní rekonstrukci, ale o využití současných stožárů a rozvodů pro montáž moderních svítidel s novými světelnými zdroji.

Obr. 3.

Obr. 3. Obnovené osvětlení stejného úseku ulice jako na obr. 2

Původní instalaci tvořila zastaralá svítidla z 60. a 70. let dvacátého století (částečně i nefunkční, vybavená rtuťovými vysokotlakými výbojkami) a novější svítidla z poslední doby (vybavená modernějšími sodíkovými výbojkami). Hlavními nedostatky původní instalace byly energetická náročnost, nevyhovující technický stav svítidel a rušivé světlo. Instalovaný příkon světelných zdrojů původního veřejného osvětlení byl 3 815 W, avšak vlivem používání neefektivních elektromagnetických předřadníků přesahoval 5 kW. Konstrukce rtuťových výbojek představuje potenciální zátěž životního prostředí, neboť využívá jedovaté látky (rtuť). Navíc život těchto výbojek je krátký. Novější část veřejného osvětlení v Hostětíně již využívala efektivnější sodíkové výbojky, nicméně svítidla byla stále vybavena elektromagnetickými předřadníky s velkými ztrátami a svítidla vyzařovala světlo i do horního poloprostoru.

Obr. 5.

Obr. 5. Vysokotlaká sodíková výbojka CosmoGold 65W/220, 6 600 lm, 2 000 K Ra = 20 s elektronickým předřadníkem

Proto se spojila firma Philips Česká republika (a její divize Lighting) s Nadací Partnerství a obcí Hostětín. Byla navržena instalace moderních svítidel s elektronickými předřadníky a s nejmodernějšími vysokotlakými výbojkami. Vedle nejspolehlivějších sodíkových výbojek Master SON-T PIA Plus, které jsou vybaveny běžnými elektromagnetickými tlumivkami a s počtem 33 kusů tvoří většinu použitou v instalaci, byly poprvé v České republice použity i výbojky CosmoPolis, které jsou provozovány pouze s elektronickým příslušenstvím a jsou vlastně přelomové v technice veřejného osvětlování. Ve dvou parkových svítidlech na návsi jsou instalovány výbojky Master City White s kvalitním bílým světlem. Všechna svítidla splňují nejpřísnější normy pro eliminaci rušivého světla. Je tomu tak díky plochým krycím sklům a kvalitní optice svítidel Philips Iridium. Optika parkových svítidel Urbana splňuje stejné limity.

Obr. 6.

Obr. 6. Halogenidová výbojka s keramickým hořákem CosmoWhite 60W/728, 6 900 lm, 2 800 K, Ra = 70 s elektronickým předřadníkem

Cílem projektu bylo ukázat možné řešení pro většinu obcí v regionu. Vždyť rekonstrukce se často změní spíše ve výměnu několika poškozených svítidel. Je potěšující, že rtuťové výbojky, které jsou na ústupu, nahradily sodíkové výbojky. Kromě toho se ale stále častěji k obnově využívají levnější svítidla s kompaktními zářivkami. Svítidlo se dvěma zářivkami Master PL-L Polar 36 W nabízí světelný tok přibližně 5 800 lm a 70W výbojka SON-T Pro 6 000 lm. Na první pohled je tedy dobré koupit levné svítidlo se zářivkami, avšak problém nastane při porovnání životů obou zdrojů, pořizovací ceny a zejména optické přesnosti použitého svítidla. Kompaktní zářivka pro své rozměry nemůže využívat výhody výbojek v podobě přesného rozložení vyzářeného světla. Světelný tok je tudíž stejný, ale osvětlenost na osvětlovaném povrchu již zdaleka ne, o fenoménu rušivého světla ani nemluvě. Kompaktní zářivky však nalézají uplatnění i jinde než v uličním osvětlení.

Metou projektu bylo ukázat reálné řešení, které uspoří provozní náklady obci, eliminuje vyzařování světla v nežádoucích směrech a především zajistí obyvatelům a návštěvníkům Hostětína příjemnější, efektivnější a rovněž bezpečnější osvětlení.

Charakteristika starého a nového osvětlení je v tab. 1. Nový instalovaný příkon použitých výbojek je 2,03 kW; původní příkon výbojek byl 3,82 kW. Uskutečněním projektu Hostětín byl splněn cíl a lze doufat, že všichni návštěvníci Hostětína budou moci mnoho let využívat veřejné osvětlení Philips.

Tab. 1.

Staré osvětlení

Nové osvětlení

světelný zdroj

příkon zdroje (W)

počet zdrojů

instalovaný příkon (W)

světelný zdroj

příkon zdroje (W)

počet zdrojů

instalovaný příkon (W)

rtuťová výbojka

125

21

2 625

vysokotlaká sodíková výbojka

50

33

1 650

vysokotlaká sodíková výbojka

70

17

1 190

halogenidová výbojka

70

2

140

 

CosmoPolis

60

4

240

Celkový příkon

3 815

Celkový příkon

2 030

Za rok 2005 svítilo veřejné osvětlení v Hostětíně 3 600 h.

Instalovaný příkon v roce 2005 byl 3,815 kW.

Celková spotřeba tak měla být 13 734 kW·h.

Ve skutečnosti však používáním elektromagnetických předřadníků spotřebovali 16 434 kW·h.

S novým řešením by za stejnou dobu spotřebovali jen 8&769 kW·h.

Snížení spotřeby elektrické energie tak činí 47 %.

Pozn. red.:
Redakce časopisu Světlo se na pozvání firmy Philips zúčastnila prezentace ekologických opatření v Hostětíně, která se uskutečnila v místním stálém školicím středisku. Vlastní budova Centra modelových ekologických projektů byla postavena jako ekologická stavba s využitím tradičních i nových izolačních materiálů a zařízení s výjimečnými energetickými parametry. Podrobnější údaje o tomto středisku a jeho aktivitách lze nalézt na www.veronika.cz/hostetin

Potom následovala exkurze po objektech – stěpková centrální výtopna, ekologická moštárna, tradiční sušárna ovoce, a večer bylo zapnuto nové uliční osvětlení. Prohlídka kořenové čistírny odpadních vod se pro nedostatek času již neuskutečnila.

Redakce děkuje firmě Philips za pozvání na tuto velmi zajímavou exkurzi.

Philips ČR spol. s r. o. Lighting
Šafránkova 1
155 00 Praha 5
tel.: 233 099 111
fax: 233 099 326
www.philips.cz
e-mail: jiri.kolarik@philips.com