Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Jak se platí odborníkům za krize

Ing. Mgr. Milan Cikánek, analytik
 

Změny trendů

 
Nahlédneme-li na podrobné informace o odměnách specialistů inženýrů projektujících elektronická zařízení, elektrotechniků, vidíme, že po osmnácti letech preferování nejzkušenějších nastala za krize během roku 2009 změna struktury odměn, někdy jejich absolutní změna. Stav naznačuje, jak se může odměňování vyvíjet dál. Podklady k naší analýze pocházejí z Informačního systému o průměrném výdělku (© MPSV České republiky, zpracovatelem je zlínská firma Trexima, aktuální údaje byly vydány v březnu 2010). Trexima sestavila informace o struktuře a výši odměn 4 377 inženýrů elektrotechniků různých specializací ve skupině 2143 KZAM-R ve 471 firmách. Dále laskavě poskytla údaje o odměnách 2 275 inženýrů elektroniků KZAM-T 2144 v 253 podnicích. V dalším textu tedy děláme závěry o vývoji podle odměn 6 652 inženýrů.
 
Společnost cyklicky zobrazuje odměny asi 35 až 40 % pracujících v ČR, v některých ohledech podrobněji než ČSÚ. Cenné je, že experti Treximy uvádějí nejen průměrnou mzdu, ale více vypovídající medián odměn a decily. Umožňují tak analýzu.
 
Za celou ekonomiku, včetně světlařů, byla průměrná mzda v roce 2009 23 598 korun, což je meziroční změna směrem nahoru o 907 korun, tedy o 4 %. Vzhledem k inflaci je to reálný vzestup o 3 %, přičemž v posledním kvartálu 2009 vzrostla reálná mzda meziročně o 4,8 %. Srovnání je děláno s výhradou. I letos totiž nejde o mzdy za totožné soubory. Tentokrát byla struktura za rok 2009 změněna nezaměstnaností. Zpravidla totiž byli z „díla vyhoštěni“ ti nejméně kvalifikovaní a nejméně placení, zbylí musí zastat jejich práci. Zbylým tedy průměrná mzda statisticky roste, aniž by se komukoliv přidalo. Proměnu souboru nechtěně způsobili nezaměstnaní. Jestliže v roce 2009 bylo bez práce 398 tisíc lidí, v únoru 2010 bylo nezaměstnaných 583 135 osob, změna souboru je tudíž evidentní. Poznámka k titulu: máme za to, že krize neskončila, protože zatím nenastalo nic lepšího než zastavení pádu HDP. K dosažení úrovně roku 2008 bude třeba asi dvou let, pak bude možné říci, že byly následky krize vyrovnány.
 
Přejděme ke konkrétním údajům; upozorníme zde na mzdové charakteristiky několika profesí a pokusíme se z doložitelných příkladů vyslovit shrnutí, výhled.
 

Odměny projektantů elektrotechnických zařízení, elektroinženýrů

 
Pojednány byly odměny 4 377 zaměstnanců, do dalších tří tabulek jsme vybrali tři specialisty. Profese inženýr elektrotechnik ve výzkumu má kód KZAM-R 21431*).
 
Nabízíme v časové řadě různé parametry odměn. V šetření u elektrotechniků ve výzkumu byly zpracovány údaje 164 specialistů ve jedenačtyřiceti firmách.
 
V tab. 1. jsou uvedeny ukazatele odměn pro profesi KZAM-R 21431, pro inženýra elektrotechnika ve výzkumu a vývoji. Jsou zde hodnoty mediánu a průměru odměn na hodinu v Kč, odměn na prvním a devátém decilu za hodinu v Kč**). V % relace mediánu k průměru (pro rok 2008 zde např. 220,87 Kč k 250,75 Kč = 88,1 %) a D9/D1, což je symbol pro známý decilový poměr, tedy relaci téměř nejlepší a téměř nejslabší hodinové odměny.
 
Zde např. na konci roku 2008 je D9/D1 347,31 Kč : 140,33 Kč = 2,47. Zde dostali přidáno jak ti na prvním, tak ti na devátém decilu, v mezích možnosti, ale tlak krize je znát stejně. Špatné je, že klesl decilový poměr, jehož růst znamená vždy podporu kvalifikovaných, stimulaci produktivity. Na decilovém poměru je znát stav nouze. Přes přidávání se nejkvalifikovanější nehýčkají, ačkoliv firmě dávají ze všech nejvíce. Na prvním decilu se za rok na hodinu přidalo 12,21 Kč (152,54 Kč – 140,33 Kč), což je zvýšení o 8,70 %. Na devátém decilu se přidalo 16,51 Kč, což je sice více absolutně než u odměny na prvním decilu, ale jinak tedy 4,76 %. Větší podpory odměnou se v závěru roku 2009 dočkal dosud méně placený a zřejmě i méně kvalifikovaný, který podniku dává ze všech zaměstnanců nejméně. Procentuálně menšího růstu se dočkal dosud lépe placený a kvalifikovanější. Instituce si možná chtějí i v tíživé situaci udržet mladé. Nejpřínosnější zaměstnance si nechrání tak, jak by mohly. V závěru roku 2009 brala polovina výzkumníků 82,96 % průměrné mzdy nebo méně.
 
Pro profesi KZAM-R 21432, inženýr projektant, konstruktér elektrotechnických zařízení, jsou mzdové ukazatele v tab. 2.
 
V šetření byly zpracovány údaje 1 554 inženýrů projektantů v 158 podnicích. Decilový poměr chvályhodně rostl do konce roku 2007, kdy činil 2,97. Ale v roce 2009 decilový poměr klesl. Odměny na prvním decilu přitom v podstatě stagovaly, šlo o vzestup o 0,87 Kč. Na devátém decilu se nejkvalifikovanějším dokonce odměny snížily. Tím se od konce roku 2007 do konce roku 2009 snížil decilový poměr z 2,97 na 2,70, je to nivelizující tendence. Na dolních příčkách platového žebříku peníze jen stagnují,,nejlépe placeným se ale ubralo. O stimulaci produktivity rozhodně nejde. Špatná situace ale skrývá i naději: pružina je ale stlačena, takže v roce 2010 si přirozený vývoj jen při troše možností vynutí vzestup odměn na devátém decilu, na prvním nikoliv. Následně by se decilový poměr mohl zvednout řekněme k 2,90, bude-li optimisticky nejkvalifikovanějším přáno.
 
Pro profesi KZAM-R 21437, inženýr energetik, energoinženýr, jsou mzdové ukazatele v tab. 3.
 
V šetření firmy Trexima byly zahrnuty údaje 204 lidí v 94 firmách. V závěru roku 2009 brala polovina energoinženýrů 91,54 % průměrné mzdy nebo méně, což bylo zhoršení oproti konci roku 2008, kdy tato relace činila 87,74 %. Decilový poměr vzrostl, neboť lidé na prvním decilu dostali přidáno jen pětikorunu (3,7 % meziročně), nejkvalifikovanější se ale mohli těšit z přidání čtyřiceti korun (12,01 %). Decilový poměr v roce 2008 poněkud propadl, koncem roku 2009 se ale opět zlepšil na 2,47. Tyto ostrůvky jsou ale výjimečné.
 

Odměny inženýrů elektroniků.

 
V tab. 4 jsou uvedeny údaje o profesích z další skupiny specialistů KZAM-R 21441. Jde o odměny 2 275 lidí.
 
V šetření firmy Trexima byly zahrnuty údaje 172 zaměstnanců v 32 firmách. V tomto příkladu je výrazné zvýšení odměn na prvním decilu, o 18,23 %, na posledním decilu o méně, o 15,4 %. Decilový poměr poklesl, byť nevýrazně. Odměňování zde je také v obvyklých mezích, stagnace preferování kvalifikovaných. Dobré je, že meziročně klesla relace mediánu k průměru na 93,42 %.
 
V tab. 5 jsou zaneseny údaje o profesích ze skupiny specialistů KZAM-R 21442 – inženýr konstruktér, projektant elektronických přístrojů, zařízení, systémů. Pojednány byly odměny 2 275 lidí.
 
V šetření firmy Trexima byly zahrnuty údaje 321 zaměstnanců v 53 firmách. Tento příklad jsme vybrali jako typickou variantu pádu všeho, mediánu, průměru a hodnot odměn na decilech. Ale sesun není chaotický, naopak se v něm obratně mnohé zlepšilo. Mladým a dosud nejméně placeným se příjmy snížily asi o 27 korun, nejlépe placeným o desetikorunu. Více byli postiženi ti na prvním decilu, takže v krizové reorganizaci odměn se decilový poměr úctyhodně zlepšil. Koncem roku 2008 činil 2,38, koncem roku 2009 byl 2,87. Tento zlepšený decilový poměr dovoluje optimistický výhled: decilový poměr by se mohl po přidání na devátém decilu zvýšit a podle možností by mohla skanout kapka i nejmladším.
 
V tab. 6 jsou údaje o profesích ze skupiny specialistů KZAM-R 21444 – inženýr projektant komunikačních sítí
 
V šetření firmy Trexima byly zahrnuty údaje 349 zaměstnanců v 43 firmách. Vybrali jsme tuto profesi proto, že zde byl brzy vysoký decilový poměr – v roce 2001 již 3,63. Pak se stabilizoval na hladinu obdobnou dalším specializacím. Od roku 2007 do konce roku 2009 zde vládne trvalý sestup decilového poměru. V roce 2008 bylo sledováno 446 pracovníků, v roce 2009 jen 349 ze zhruba stejného počtu firem. Takže vzestup odměn na prvním decilu byl v tomto případě pravděpodobně způsoben propuštěním nejméně placených. Zbylí mají vyšší příjem, aniž by se jim přidalo.
 

Závěry

 

Růst decilového poměru před krizí

Od roku 1991 do konce roku 2007 byli soustavně ceněni více ti dosud více placení, tedy nejzkušenější, kteří přinášeli podniku zisk. Nejlépe placeným se procentuálně pravidelně více přidávalo.
 

Pokles decilového poměru za krize skromnějším odměňováním nejkvalifikovanějších

Během roku 2009 se ale zpomalovaly preference, stimulace výkonnosti odměnou stagnovala. Například na prvním decilu vzrostla odměna inženýrům elektrotechnikům ve výzkumu o 8,70 %, na devátém decilu jen o 4,76 %, tím podíl D9/D1 klesl. Jindy se decilový poměr zmenšil snížením odměny na devátém decilu, existují i další varianty. Málo firem má ale v tíživé situaci možnost odměňovat tak, aby stimulovaly výkonnost, takže tonoucím se odměňováním situace obvykle ještě zhoršuje.
 

Pokles decilového poměru propouštěním nejméně placených

V téměř stejném počtu firem klesla zaměstnanost u profese 2 144,4, inženýr projektant telekomunikačních sítí. Od roku 2008 zbylo z 446 lidí v roce 2009 jen 349 lidí, propouštěni byli méně kvalifikovaní a odměňovaní. I bez přidávání zde vzrostl D1. Tím se snížil zlomek D9/D1.
 

Vzestup decilového poměru

Existují ale i organizace, kde byly změny využity ke zpevnění dobrého odměňování. U profese KZAM-R 21437, inženýr energetik, se decilový poměr zvýšil na 2,47 tím, že lidé na prvním decilu dostali přidáno 3,7 % meziročně, nejkvalifikvanější dostali 12,01 %. Decilový poměr se koncem roku 2009 zlepšil na 2,47. Jindy vzrostl tehdy, když v propadu všech odměn spadly nejméně placeným příjmy asi o 27 korun, nejlépe placeným o desetikorunu. Vzestup decilového poměru v různých variantách tedy existoval i za krize a podniky, kde bylo tohoto růstu dosaženo, mají předpoklady pro růst produktivity a dosažení větší schopnosti konkurence.
 

Výhled

Přes převažující pokles decilového poměru v dlouholeté časové řadě u většiny profesí je další pokles odměn na D9 u specialistů v roce 2010 málo pravděpodobný. V letošním roce si přirozený vývoj nejspíše naopak vynutí vzestup odměn na devátém decilu, takže decilový poměr by mohl v produktivnějších firmách, lépe řízených, u odborných profesí meziročně vzrůst a někdy navázat na trend 1991 až 2007. Odměňování pak bude efektivnější než nyní.
 
Literatura:
[1] CIKÁNEK, M.: Odměny kvalifikovaných projektantů v roce 2009. Světlo, 2009, roč. 12, č. 3, s. 42–43.
[2] Trexima: Informační systém o průměrném výdělku, Sešity od roku 1992 do března 2010.
 
Tab. 1. Ukazatele odměn pro profesi KZAM-R 21431
Tab. 2. Hodinová mzda pro profesi KZAM-R 21432, inženýr projektant, konstruktér elektrotechnických zařízení
Tab. 3. Hodinové mzdy pro profesi KZAM-R 21437, inženýr energetik, energoinženýr
Tab. 4. Hodinové mzdy pro profesi KZAM-R 21441, inženýr elektronik ve výzkumu a vývoji
Tab. 5. Hodinové mzdy pro profesi KZAM-R 21442, inženýr konstruktér, projektant elektronických přístrojů, zařízení, systémů
Tab. 6. Hodinové mzdy pro profesi KZAM-R 21444, inženýr projektant komunikačních sítí
 

*) Klasifikace v zaměstnání KZAM-R byla vydána sdělením ČSÚ č. 492/2003 Sb. ze dne 18. prosince 2003, o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání KZAM-R. Aktualizace byla provedena k 1. září 2005 sdělením ČSÚ č. 311/2005 Sb. ze dne 21. července 2005, o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností.
**) Medián, decily. Pojmy statistické analýzy jsme vyložili v článku v č. 3/2009 časopisu Světlo na str. 42 a zde stručně opakujeme: Medián je hodnota číselného statistického znaku, kdy v daném souboru existuje 50 % statistických jednotek s menší nebo stejnou hodnotou statistického znaku a 50 % statistických jednotek s větší nebo stejnou hodnotou statistického znaku. Medián bývá nižší než průměr. Čím jsou více preferováni nejzkušenější, tím je mezi mediánem a průměrem větší rozdíl. Decilový poměr je relace mezi devátým a prvním decilem vzestupně uspořádané řady odměn, mezi devátým a prvním řezem řady, kdy devět řezů dělí pomyslnou tyč na deset stejných špalků. Jde o poměr mezi téměř nejlepší a téměř nejhorší mzdou.