časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Inteligentní svítidla PHILIPS pro osvětlování kanceláří

|

číslo 4/2002

Inteligentní svítidla PHILIPS pro osvětlování kanceláří

Obr. 1.

Komfort, úspory energie, flexibilita a jednoduchost instalace a užití představují stále důležitější charakteristiky moderního inovativního řešení osvětlení.

Základním prvkem soustavy pro osvětlování kanceláří je zářivkové svítidlo s optickým systémem (mřížkou) v zapuštěném, přisazeném nebo závěsném provedení. Hovoříme-li o moderní osvětlovací soustavě, jedná se o svítidlo s elektronickým předřadníkem; v případě skutečně inovativního osvětlení bude tento předřadník regulovatelný (buď analogovým signálem 0 až 10 V, nebo digitálně v systému DALI).

Pro využití potenciálu regulovatelných svítidel je nutný systém jejich ovládání. V systémech řízení osvětlovacích soustav pro kanceláře existují tři základní úrovně:

Obr. 2.
  • Systémy spolupracující se systémy řízení budov (sítě BUS). Philips v tomto segmentu nabízí systém HELIO, který je založen na technologii LonWorks.

  • Lokální systémy pro ovládání osvětlení místností nebo částí místností. Systém TRIOS umožňuje ručně ovládat zapínání a stmívání svítidel, regulovat osvětlení podle denního světla a detekovat pohyb osob. Široké možnosti kombinací použitých čidel a ovladačů nabízejí množství výsledných funkčních profilů zařízení.

  • Ovládací systémy umístěné přímo ve svítidlech. Takto vybavená svítidla představují instalačně nejjednodušší řešení.

V dalším textu čtenáře podrobněji seznámíme se dvěma systémy z nabídky Philips, systémem LUXSENSE a systémem OCCULUX.

Při popisu funkce obou zmíněných systémů se vyskytnou dva pojmy, jejichž význam je třeba vysvětlit:

Regulace podle denního světla
Tato regulace se používá pro využití přirozeného denního světla, které je zdarma. Světelné čidlo umístěné na stropě nebo ve svítidle měří světelné poměry na pracovní ploše dané součtem umělého i denního světla. Čidlo je propojeno s řídicím systémem, který vyhodnotí údaje z čidla a automaticky reguluje světelný tok přiřazených svítidel tak, aby byly vyrovnávány změny světla denního a udržována požadovaná hodnota osvětlenosti.

Obr. 3.

Regulace podle pohybu osob
Pohybové čidlo snímá v jednotlivých prvcích tvořících oblast snímání teplo lidského těla a na základě přesunu zdroje tepla mezi těmito prvky vyhodnocuje, zda dochází k pohybu. Podle tohoto vyhodnocení dává pokyn k vypnutí či zapnutí svítidel. Čidla mají zabudovanou funkci překlenovací doby. Jedná se v podstatě o časové prodlení vypnutí osvětlení, které zamezuje neočekávané vypnutí, je-li osoba přítomna a chvíli se nepohybuje.

LUXSENSE (obr. 1, obr. 2)

Svítidla se systémem LUXSENSE jsou vybavena miniaturním světelným čidlem, upevněným sponou na zářivce. Čidlo je zapojeno přímo na řídící vstup regulovatelného předřadníku ve svítidle. Nastavitelná clona světelného vstupu čidla umožňuje přizpůsobení požadované hodnoty osvětlenosti na pracovním místě.

Obr. 4.

Hlavním přínosem použití systému LUXSENSE pro koncového uživatele je úspora elektrické energie, a to dvěma způsoby. Vzhledem k tomu, že jsou osvětlovací soustavy dimenzovány na časově minimální hodnoty osvětlenosti, jsou na začátku intervalu údržby předimenzovány (obvykle o přibližně 20 %). LUXSENSE v tomto případě reguluje, i když není žádné denní světlo, a spoří tak elektrickou energii. Druhý způsob je klasická úspora energie stmíváním při dostatečném denním osvětlení. Potenciál úspory energie závisí na místních podmínkách a v průměru dosahuje až 30 %.

OCCULUX

V dnešních kancelářích, které jsou charakteristické vysokou flexibilitou, jsou svítidla často zapínána i tam, kde to není nutné. Toto svícení představuje zbytečné náklady na spotřebovanou energii. Vypnutí těchto svítidel ovšem vytváří nepříjemnou atmosféru (černé díry). Pro řešení uvedeného problému vyvinul Philips systém OCCULUX, který reguluje úroveň osvětlení podle denního světla a přítomnosti osob. OCCULUX představuje jednoduché řešení pro dosažení optimálního komfortu osvětlení. Zaměstnanci pracují v příjemném světelném prostředí a provozovatelé mohou ušetřit až 55 % nákladů na spotřebu elektrické energie.

Obr. 5. Obr. 8.

Systém OCCULUX je plně integrován ve svítidle. Funkce zařízení je popisována zkratkou MDLR z anglického Movement activated DayLight depending Regulation (regulace podle denního světla aktivovaná pohybem).

Jak systém pracuje. Není-li nikdo přítomen, setmí OCCULUX po patnácti minutách osvětlení na předem nastavenou úroveň (obr. 3). V místnostech či jejich částech, kde je někdo přítomen, je osvětlenost regulována podle denního světla na nejméně referenční úroveň (obr. 4). Pomalé stmívání osvětlení v neobsazených částech velkoprostorových kanceláří nenarušuje celkovou atmosféru prostředí a přitom se uspoří velké částky z nákladů na energii.

Obr. 6.

Rostoucí podíl konzultací a týmové práce na průběhu pracovního dne vede k tomu, že individuální kanceláře jsou po část dne neobsazeny. Regulací svítidel při delší nepřítomnosti lze ušetřit významnou část nákladů na spotřebu. Při vstupu do kanceláře se svítidla okamžitě nastaví na komfortní úroveň s respektováním podílu dopadajícího denního světla.

Referenční hodnota osvětlenosti během přítomnosti osob (175 až 1 500 lx) a maximální hodnota (regulace na 3, 10, 15, 25, 40 nebo 60 % jmenovitého světelného toku) během nepřítomnosti osob se nastavují potenciometrem a rotačním přepínačem na senzoru (obr. 5).

Svítidla lze zapojit třemi způsoby:

  • Pro nejlepší výkon (obr. 7a). Všechna svítidla jsou vybavena senzorem OCCULUX. Toto uspořádání nabízí nejvyšší flexibilitu a nejvyšší úspory nákladů na energii.

  • Nejlepší alternativa (obr. 7b). V tomto zapojení je propojen regulační výstup svítidla s OCCULUX na regulační vstupy standardních stmívatelných svítidel. Tato spojení tvoří řady podél oken pro maximální využití potenciálu úspor regulací podle denního světla.

  • Ekonomická varianta (obr. 7c). Na jedno inteligentní svítidlo je připojeno až sedm standardních regulovatelných svítidel. Potenciál úspor regulace podle denního osvětlení je snížen. Referenční úroveň musí být nastavena na vyšší hodnotu tak, aby byla zabezpečena dostatečná osvětlenost i na chodbové straně kanceláře.

Obr. 7. Obr. 8. Obr. 9.

Systém OCCULUX je dodáván jako volba se svítidly X-tend, TBS 300 new, TBS 600//630, která jsou vybavena moderními miniaturizovanými optickými systémy Philips (obr. 8).

Bližší informace získáte na elektronické adrese: jakub.wittlich@philips.com