časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2020 vyšlo tiskem
18. 9. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Účinky a užití optického záření
Rostliny a světlo v biofilním interiéru Část 12
Rostliny a světlo ve veřejných prostorách
Melanopická denná osvetlenosť v budovách

Veletrhy a výstavy
FOR INTERIOR 2020: Inspirace pro bydlení a trendy světa nábytku a interiérů

Inteligentní řídicí systém v Nové aule VŠB-TU Ostrava

|

Ing. Zdeněk Svoboda, CSc., Manta s. r. o.

 

Úvod

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava je naší nejstarší a v současnosti jedinou vysokou školou pro důlní inženýry. Od doby, kdy tato specializace byla hlavním oborem, se však mnoho změnilo. Nyní je univerzita složena z několika fakult vychovávajících odborníky v mnoha oborech. V souladu s novými potřebami se nejen rekonstruují původní objekty využívané
VŠB, ale vyrůstají i zcela nové. Jedním z nových objektů uvedených do provozu před rokem je i Nová aula – konferenční centrum, ve které je mimo jiné umístěno Centrum informačních technologií VŠB.
Objekt je navržen ateliérem Idea Ostrava s ohledem na jeho multifunkčnost velmi zdařile. Ve funkčním a vkusném interiéru se dobře cítí jak zaměstnanci Centra informačních technologií, tak účastníci slavnostních shromáždění. Stále více se ukazuje, že úspěšnost jakékoliv lidské činnosti souvisí s komunikací jejich aktérů mezi sebou i s okolním prostředím. Právě vybavení prezentační technikou se v tomto procesu stává velmi důležitým nástrojem, zejména v takovém objektu, jakým je Nová aula. Po seznámení se se zadávací dokumentací objektu Nové auly a po prohlídce hotového díla je nutné říci, že zadání bylo v některých parametrech předstiženo vlastní realizací.
 

Z hlediska použité techniky projekt Nové auly sledoval tyto cíle:

  • variabilitu řešení prezentační, zvukové i osvětlovací techniky,
  • možnost rozšiřování systému do budoucna a případné doplnění pronajatou technikou,
  • výhodný poměr kvality a ceny s předpokladem maximálního využití moderní současné techniky.
Prostory osazené prezentační technikou tvoří pět přednáškových prostor s kapacitou od 40 do 500 sedících osob. Všechny prostory s jsou vybaveny indukčními smyčkami pro nedoslýchavé. Investorem budovy Nová aula – konferenční centrum byla VŠB-TU Ostrava a dodavatelem OHL ŽS závod Ostrava, subdodavatelem veškeré audiovizuální techniky, včetně moderního systému jejího komplexního řízení, byla pražská společnost Manta s. r. o. S tímto systémem čtenáře v předkládaném stručném přehledu seznámíme.
 

Aula

Ústředním prostorem budovy je aula, poskytující pohodlné sezení a vynikající výhled na pódium celkem 500 divákům. Slavnostní ráz prostoru umocňují nově instalované varhany, mistrovský nástroj vhodný i pro koncertní hru. Jde o multifunkční prostor s použitím pro konference, přednášky, slavnostní shromáždění i kulturní akce. Pro provozování těchto navzájem odlišných režimů je sál vybaven systémem integrovaného ovládání (SIO), umožňujícím společně a snadno ovládat silnoproud, osvětlení, audiovizuální (dále AV) techniku, včetně přípojných míst v sále, a veškerou jevištní techniku. Prostorová akustika v sále je řešena akustickým obkladem. Pódium je vybaveno mobilní katedrou, která obsahuje základní vybavení (vizualizér), počítač, přípojné místo pro externí zdroje signálu a monitor pro ovládání řídicího systému. Na pódiu jsou umístěna přípojná místa pro připojení mikrofonů, monitorů a reproduktorů do celého systému. Na schodištích v aule jsou připraveny podlahové krabice pro připojení kamer.
Jádrem řídícím technické vybavení (kromě klimatizace) je režijní pracoviště, jehož součástí jsou přístrojové rámy – rackové skříně s přepínačem obrazového signálu a mixem audiosignálu, určeným pro propojení jednotlivých vstupů a výstupů v celém objektu, zařízení pro publikaci na webu, zařízení pro podporu videokonferencí a další aktivní prvky, jako např. rozbočovače signálu, převodníky, apod. Zde je i velká dotyková obrazovka na ovládání centrálního řídicího systému AMX Inc. Projekce je zajištěna třemi projektory, každý se světelným tokem 10 000 ANSI lumenů se dvěma elektricky ovládanými projekčními plochami. Projekce je víceformátová, uživatel může zvolit formáty 4 : 3, 16 : 9 nebo dále dvojitou projekci ve formátu 8 : 3 (dva obrazy 4 : 3 vedle sebe). Projektory jsou umístěny v místnosti režie a napojeny na jednotlivé zdroje přes přepínač signálu.
Elektroakustika pokrývá nejen reprodukci mluveného slova a zpěvu z pódia, ale i hudební okruh reprodukující hudbu ve vícekanálovém provedení (např. zvuk z přehrávače DVD). Řečový okruh je doplněn dalšími bezdrátovými mikrofony včetně mikrofonní soustavy určené pro účastníky na pódiu (tyto jsou připojeny do podlahových krabic). Nad jevištěm je zavěšena dvojice mikrofonů pro snímání zvuku z jeviště a jeho případný záznam. Vybavení mobilní učitelské katedry na pódiu je doplněno zdroji videosignálů (videorekordér, DVD) a dotykovým panelem pro ovládání systému. Katedra se připojuje do podlahových krabic. Vedle katedry je umístěn řečnický pult osazený mikrofonem a interaktivním monitorem. Pro příhled do režie jsou v sále instalovány kamery s možností ovládání pohybu, zoomu a ostření z řídicího systému.
Režie je rozšířena o zdroje signálů (CD, videorekordér) a záznamové zařízení (záznamník DVD, záznam na karty flash). Další možností záznamu je využití PC pro HD záznam a střih videozáznamu a PC pro vícekanálový HD záznam zvuku a střih videozáznamu, které jsou umístěny v režii u pracoviště AV. Součástí režie je i moderní prezentační záznamová jednotka pro vícedruhová média Mediasite, která zpracovává VGA, video- a audiosignál a tvoří v režimu on-line nebo off-line záznam z prezentace, který může být přímo publikován na internetu.
Pro možnost dalšího zpracování signálu jsou všechny vstupy a výstupy zvukového přepínače signálu vyvedeny na přepojovací systém PatchBay. Dále jsou všechny signály přivedeny do přepínače obrazu a zvuku, který distribuuje tyto signály na jednotlivá výstupní zařízení. Tím je zaručena variabilita systému pro jednotlivé druhy akcí v sále. Pro funkčnost propojení všech místností (video- i audiosignálem) jsou přidány vhodné převodníky a rozbočovače signálů.
Pro snadnou komunikaci technického personálu mezi aulou a režií se používá dorozumívací systém až pro tři účastníky. Systém je možné rozšířit a může být používán i pro ostatní místnosti v budově.
 

Ostatní sály a prostory

Zbývající čtyři samostatné sály jsou též vybaveny moderním ozvučením a projekční technikou schopnou autonomního provozu nebo propojení s jiným sálem v objektu. Všechny prvky v podružných sálech stejně jako v aule se ovládají z centrálního řídicího systému americké společnosti AMX Inc. Tím je umožněno soustředit režii provozu všech sálů na jedno pracoviště. Pro příhled do režie je v sále instalována kamera s možností ovládat pohyb, zoom a ostření z řídicího systému.
V sálech jsou mobilní učitelské katedry, které obsahují základní vybavení (počítač, videorekordér, přehrávač DVD, vizualizér a monitor s dotykovým povrchem pro ovládání řídicího systému).
Pro funkčnost propojení systému s ostatními místnostmi (video- i audiosignálem) jsou přidány příslušné převodníky a rozbočovače signálů.
Jednotné ozvučení je nainstalováno i na chodbách a v předsálích v 1. NP a 2. NP, kde jsou navíc umístěny informační velkoplošné monitory LCD pro rychlou komunikaci různých sdělení (např. programu jednání) nebo jako příhled projekce v aule. Audiovizuální technika ve společných prostorách je připojena k obrazovému přepínači a audiopřepínači. Všechny prvky jsou ovládány opět z centrálního řídicího systému. Jsou napojeny na řídicí systém a video- a audiopřepínač v režii.
 

Řízení osvětlení

Celý systém osvětlení objektu Nové auly je řešen s ohledem na splnění platných norem pro osvětlení budov, architektonické ztvárnění, hospodárnost provozu a variabilitu použití. Osvětlení je členěno na scénické, pracovní, celkové a nouzové a patří do něj i motorické pohony.
 

Scénické osvětlení

Scénické osvětlení ovládané ze světelného mixážního pultu musí zajistit dostatečně variabilní a kvalitní osvětlení nejen při vlastním provozu auly, ale i při jednotlivých druzích kulturních vystoupení. Je proto navrženo pro 60 regulovaných obvodů se zátěží 2 kW na obvod. Regulované obvody jsou doplněny jedenácti spínanými obvody též o výkonu 2 kW pro případné využití inteligentních svítidel, skenerů apod.
Použité reflektory jsou FHR1000, FHR2000, CHR1000, PAR1000, efektová svítidla se sadami barevných filtrů a dále sledovací bodové reflektory.
 

Pracovní osvětlení

Zahrnuje orientační osvětlení komunikací na úrovni podlahy jeviště, na jevištním mostě a lávkách. Ovládá se z prostoru jeviště od místa vstupu. Součástí pracovního osvětlení je i osvětlení s vyšší intenzitou, které se využívá při zkouškách, úklidu či přestavbě scény. Toto osvětlení se ovládá z prostoru jeviště a z kabiny osvětlovače.
 

Celkové osvětlení

Je řešeno jako regulované a je rozděleno na několik samostatně stmívaných obvodů. Svítidla jsou umístěna na stropě a na stěnách auly. Osvětlení se ovládá z kabiny osvětlovače. U zářivkového osvětlení je použito plynulé stmívání. Svítidla jsou vybavena předřadníky pro plynulé stmívání, používajícími ovládací datové moduly PEF 200. Jde o digitální stmívatelné předřadníky.
Silové napájení předřadníků zářivek není závislé na okruzích ovládacích obvodů předřadníků a řídicí svorky předřadníků zářivek každého ovládacího okruhu jsou zapojeny paralelně na jeden společný ovládací kabel. Řídicí jednotky pro ovládání osvětlení jsou umístěny v rozváděči. Jsou použity jednotky PER 610, PEF200, PES03 a konvertor PEC25.
 

Nouzové osvětlení

V prostoru pódia bylo nutné nainstalovat nouzové osvětlení. Pro ně jsou přivedeny přívody do podružného rozváděče nouzového osvětlení. Vlastní rozvody jsou provedeny v rámci elektroinstalace.
 

Motorické pohony

Tato část zahrnuje napájení a ovládání pohonů jevištní mechanizace. Ovládání je z ovládací skříňky na portálu.
Zatemnění je ovládáno centrálně pro všechny sály i aulu. Poslední je na řadě opona, jejíž ovládání umožňuje použít ji i pro vykrytí projekční plochy.
 

Závěr

V rámci uvedení řídicího systému do užívání uživatel určil osoby zodpovědné za provoz a obsluhu zařízení, které byly proškoleny v jeho ovládání a používání. Centrální řízení a softwarově orientované prostředí zpracování video- a audiosignálu sice zajišťuje nejvyšší kvalitu, současně však klade zvýšené požadavky na obsluhující techniky, kteří již nevystačí se znalostí „klasického“ hardwarového audiovizuálního prostředí.
Co říci závěrem? Celé pojetí objektu Nové auly – konferenčního centra včetně jeho technického vybavení je veskrze současné a pokrokové, o tom svědčí i udělená mezinárodní ocenění. Jediný povzdech však závěrem – škoda, že nedošlo i na originální noční osvětlení Nové auly. Ostrava by tím získala další pozitivní primát a noční dominantu a VŠB-TU Ostrava důvod být na svoji Novou aulu ještě pyšnější.
Tab. 1. Instalovaný příkon
Zařízení
Příkon (kW)
K
Současný příkon (kW)
rozváděč scénického osvětlení
60
0,8
48,0
rozváděč pracovního osvětlení
16
0,8
12,8
rozváděč hlavního osvětlení
35
0,8
28,0
rozváděč elektroakustiky
7
0,8
5,6
rozváděč nouzového osvětlení
1
0,8
0,8
rozváděč pohonů
4
0,8
3,2
Celkem
123
 
98,4
K – koeficient současného využití
 
Manta s. r. o.
Novodvorská 36/173
142 00 Praha 4
tel.: 241 411 513
fax: 241 411515
Obr. 1. Nová aula VŠB-TU Ostrava (foto Ing. Petr Janžura)
Obr. 2. Pohled na část režijního pracoviště v popředí s digitálním mixážním pultem Allen Heath
Obr. 3. Pohled na budovu Nové auly – konferenčního centra ze strany otevřeného amfiteátru (obrázek převzat z Google Earth)

Pokrokovost řešení audiovizuálního vybavení a systému Mediasite pro záznam a publikaci přednášek na webu byl v říjnu t. r. oceněn renomovaným evropským časopisem pro audiovizuální techniku Installation Europe udělením ceny Best Education Project 2007 právě objektu Nové auly – konferenčního centra VŠB-TU Ostrava a dodavateli AV techniky společnosti Manta s. r. o. Ve zdůvodnění se mimo jiné praví: „… za inovativní integraci vybavení audiovizuální technikou a sdílené použití moderního a v Evropě dosud neběžného zařízení Mediasite.“ Podle sdělení představitele společnosti Manta byl systém Mediasite letos v listopadu také vyhodnocen ve Spojených státech jako nejlepší současné zařízení pro publikaci na webu (webcasting).