Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Mezinárodní konference LUMEN V4 2018 v Třebíči Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně si Vás dovolují pozvat…

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi…

Mezinárodní strojírenský veletrh oslaví šedesátku s novým vizuálem Ozubené kolo, modrá a červená barva, šipky a uprostřed písmena MSV - česká zkratka,…

60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu Zapište si do kalendářů 1. – 5. října 2018. V tomto termínu se totiž na brněnském…

Více aktualit

Inteligentní moduly nouzového osvětlení

číslo 4/2003

Inteligentní moduly nouzového osvětlení

Ing. Jaromír Hříbal,
Schäfer a Sýkora s. r. o.

Ve dnech 23. a 24. září 2003 představila firma Tridonic.Atco GmbH & Co. KG v Dornbirnu nové řady přístrojů pro nouzové osvětlení.

Nouzové osvětlení je důležitou součástí každé osvětlovací soustavy. Je tomu tak především z toho důvodu, že ve veřejně přístupných prostorách, i přes výjimečnost výpadků, musí být zajištěna základní orientace. Proto jistě nikoho nepřekvapí zjištění, že každé desáté svítidlo se využívá k nouzovému osvětlování.

Přitom je v Evropě zřetelně patrný trend přechodu od centrálních soustav nouzového osvětlení k řešením s jednotlivými svítidly s vlastním akumulátorem. Tyto změny nastaly, kromě jiného, jako reakce na události z 11. září 2001.

Obr. 1.

V centrálních soustavách nouzového osvětlení s dieselagregátem nebo s akumulátory centrálně umístěnými obvykle v suterénu jsou nouzová svítidla napájena běžnou napájecí soustavou. Dojde-li však k jejímu přerušení, je přerušeno i napájení nouzových svítidel.

Řešení uvedených poruch, které spočívá v umístění samostatného akumulátoru ve svítidle, je jednoznačně výhodnější.

Přístroje Tridonic.Atco byly vyrobeny na základě technických zkušeností firmy ohledně elektronických předřadníků a know-how z oblasti nouzového osvětlení firmy Atlas. (Firma Atlas bývala součástí firmy Thorn. Po převzetí Thornu společností Zumtobel byla firma Atlas začleněna do firmy Tridonic.Atco.) Společným úsilím bylo vyvinuto velké množství nových, technicky perspektivních výrobků, které svým technickým řešením odpovídají nově vzniklým požadavkům.

Jedná se přitom o zpřísněné požadavky na bezpečnost, které vyplývají z přidružených norem a standardů, jako např. z tzv. samotestovací normy IEC 62034. Dále nové typy světelných zdrojů, jako trubice T5 a kompaktní zářivky, požadují pro nouzový provoz nová technická řešení. Neboť při špatně nastavených provozních podmínkách vykazují např. kompaktní zářivky následující nedostatky: změna barevného podání, předčasné černání trubic kolem elektrod, krátká doba života.

Proto je zde zapotřebí nové technické řešení přístrojů. A pouze technicky dokonale odladěné přístroje zajistí v nouzovém provozu správnou funkci zdrojů. Předžhavení vláken, rychlý start a optimální účiník jsou parametry, které jsou velmi důležité.

Nabídka výrobků

Know-how firmy Atlas kombinované se schopnostmi firmy Tridonic.Atco v oblasti designu a výroby předřadníků přineslo na trh převratnou nabídku výrobků. Spektrum nouzových modulů sahá od jednoduchých až k velmi inteligentním, od nákladově optimalizovaných k tzv. hi-end řešením. Přitom pětipólový systém zajišťuje kompatibilitu a bezpečnost. Čtyři kontakty zaručují spojení se zdrojem, pátý kontakt zpožděně připojuje předřadný přístroj k síti po obnovení napájení. Přístroje je možné použít k trvalému svícení nebo pouze k nouzovému provozu. K dispozici jsou jednohodinové a tříhodinové varianty modulů.

Pro nejjednodušší řešení, tzn. pro nákladově optimalizovanou soustavu nouzového osvětlení, jsou určeny přístroje EM-Basic pro zářivky T8 (Ć 26 mm) a pro kompaktní zářivky.

PC CFL Combo je doplněním úspěšné řady PC Combo. Je určeno pro řešení nouzového osvětlení, kde jsou použita svítidla s kompaktními zářivkami.

Nový nouzový modul EM Selftest s automatickými testovacími a zkušebními algoritmy vyniká technickým řešením na velmi malém prostoru. Stavební výškou 21 mm optimálně zapadá do rodiny předřadných přístrojů pro zářivky T5.

Zcela automatické hlídání

Technické řešení modulu EM Selftest výrazně zlepšuje kontrolu nad nouzovými svítidly. Dokonale připravené moduly Tridonic.Atco jsou připraveny pro lineární nebo kompaktní zářivky od 4 do 80 W. Napájení v nouzovém režimu zajišťují baterie NiCd nebo NiMh. Funkce uvedení do provozu a samostatného testování jsou předpokladem pro stálý dohled, týdenní testy a roční provozní testy.

Vzhledem k malé stavební výšce je možné modul EM Selftest použít také ve svítidlech menších rozměrů se zářivkami T5. Pětipólová technika zajišťuje potřebnou kompatibilitu mezi nouzovým modulem a jakýmkoliv předřadným přístrojem.

Obr. 2.

Tak zvaný inteligentní systém nabíjení zahrnuje stejně jako funkci normálního dobíjení také funkci rychlého nabíjení, výsledkem čehož je dlouhá životnost a ekonomické využívání akumulátorů. Při přepnutí z normálního do nouzového provozu zmíněný systém zajistí kontrolovaný start s předžhavením elektrod, tj. šetrný start zdroje. Během startu je zdroj napájen tak, že poskytuje po dobu 55 s plný výkon, tedy jako v normálním provozu. Zdroji to pomůže rychleji dosáhnout provozní teploty a při nižším příkonu poskytovat požadovaný světelný tok. Tato funkce zajistí především u trubic T5 jejich dlouhý život a vyšší tok pro přechodnou dobu. Tím také v kritické fázi zlepší orientaci v prostoru a viditelnost případných překážek. Po startovací fázi se světelný tok sníží na hodnotu definovanou pro nouzový provoz, a to tak, aby tato hodnota byla dodržena po definovanou dobu (jedna nebo tři hodiny).

O stavu přístroje během provozu informuje světelná dioda. Její zelená barva ukazuje na normální provozní stav. Červeně blikající dioda oznamuje poruchu na baterii a trvale červeně svítící dioda informuje o poruše světelného zdroje.

Přístroj EM Selftest umožňuje během provozu trvalou kontrolu, týdenní test funkčnosti a jeden roční provozní test po dobu, na kterou je přístroj konstruován – tedy jednu nebo tři hodiny. Při nabíjení jsou kontrolovány provozní hodnoty i stav baterie.

Zmiňovaný přístroj prochází jedenkrát týdně v předem nastavenou dobu 30sekundovým testem. Při tomto testu se kontroluje modul, baterie i zdroj. Jednotlivé jednotky jsou z výroby nastaveny tak, aby nenastala situace, kdy test všech jednotek se uskuteční ve stejnou dobu. Lze ovšem každou jednotku nebo i celý okruh nastavit tak, aby test probíhal v požadovanou dobu.

Roční provozní test by běžně probíhal paralelně s funkčním testem. Aby byl realizován ve vhodnou dobu, obsahuje jednotka tzv. Adaptive Duration Test. Tato funkce sleduje časy, ve kterých je svítidlo zapínáno, a spuštění testu naprogramuje na dobu, kdy svítidlo zapínáno není.

IEC 62034 předepisuje pro samotestovací přístroje po jejich instalování uskutečnit test uvedení do provozu. Nouzový modul EM Selftest je vybaven funkcí, jejímž úkolem je sledovat připojení přístroje k síti. Je-li přístroj k síti připojen nepřetržitě alespoň pět dní, spustí program zahajující provoz včetně časového programu. Tímto „automatismem„ jsou podstatně omezeny časové požadavky na uvedení přístroje do provozu a na naprogramování vhodných časů pro testy. Po nabití baterie soustava kromě průběžné vizuální kontroly již nevyžaduje žádný další zásah.

Budoucnost s DALI

S přístrojem EM Selftest však návrhy v oblasti zavádění „více inteligence„ do nouzového osvětlení u firmy Tridonic.Atco nekončí. Inteligentní přístroj EM Pro s rozhraním DALI (Digital Addressable Lighting Interface) doplní paletu výrobků v prvním čtvrtletí roku 2004. Obsahuje všechny funkce, kterými je vybaven i EM Selftest, a rovněž funkce vlastní přístroji s rozhraním DALI.

Tím se rozšíří schopnosti nouzových modulů o adresovatelnost a funkce komunikace. Ty jsou předpokladem pro centrálně sledované soustavy, jejichž svítidla jsou napájená z vlastních baterií. Zmíněné soustavy umožní vytvoření datových a zkušebních protokolů pro každé jejich svítidlo.

Schäfer a Sýkora s. r. o.
Cihlářská 1000/2
408 01 Rumburk
tel.: 412 333 290, 412 354 911
fax: 412 333 690
e-mail: info@sasa.cz
http://www.sasa.cz