časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Inspirace pro svítidla z matériO v Praze

|

Kdo hledá inspiraci v nových materiálech pro výrobu stínidel nebo celé konstrukce svítidel, ten by měl navštívit hodnotný a přehledný depozit materiálových vzorů v Praze-Břevnově.

Společnost Happy materials se stala účastníkem grantu Evropské unie v rámci programu Leonardo da Vinci – Transfer of Materials Library, který je deklarován jako podpora celoživotního vzdělávání. Díky tomu mohlo být 5. dubna 2011 v Praze slavnostně otevřeno nezávislé informační centrum v oblasti inovativních materiálů a technologií zpracování – Knihovna matériO. Po Paříži, Antverpách a Barceloně vzniklo letos toto zajímavé informační centrum s knihovnou materiálů také v Praze a Bratislavě.

Centrum matériO

Zcela první knihovna s depozitem vzorků materiálů vznikla před deseti lety v Paříži. Jejím záměrem nebylo shromáždit pouze všechny existující materiály, nýbrž sestavit škálu inspirativních a nových materiálů. Ty by měly být zajímavé pro architekty, interiérové a produktové designéry, scénografy, módní návrháře, výtvarné a multimediální výtvarníky, rovněž i pro grafiky. Měla být tedy určena pro všechny tvůrčí pracovníky, kteří hledají inspiraci a informace. Nové centrum matériO tvoří rozsáhlá, přehledně uspořádaná knihovna s depozitem materiálů, který obsahuje jejich reálné vzorky. K vybraným vzorkům je možné si přímo v knihovně vyhledat v databázi neustále aktualizovaného programu veškeré informace o jejich správném využití v praxi. Náplň do tohoto programu dodávají samotní výrobci, kteří ručí za správnost poskytnutých informací.

Příjemný prostor knihovny je tedy zároveň badatelnou, kde si zájemci ověřují možnosti výběru materiálu, informují se o jeho vlastnostech, způsobu výroby a také nezbytné recyklaci. Tím, že si na představené materiály mohou doslova sáhnout, si ověří vhodnost výběru konkrétního materiálu pro svůj úkol. Informace a kontakt na výrobce je zde též k dispozici.

Výstava Le labo matériO

Doprovodnou akcí nově otevřeného centra matériO byla výstava Laboratoř materiálů. Vtipnou instalací v přízemí téhož domu bylo představeno mnoho příkladů využití materiálů uložených v depozitu knihovny. Byly to např. textilie ze stromové kůry, šperky ze silikonu nebo kosti, polymer z konopí, tepelná izolace z novinového papíru, nové materiály s optickými vlákny, jako je translucentní beton nebo dřevo. Výstava skončila v dubnu 2011 a na jejím místě je možné instalovat další expozice. Výstava svítidel vzniklých z nových materiálů by jistě byla jednou z vítaných možností.

Služby knihovny matériO

Konkrétní volba materiálů na fyzických vzorcích je jen jednou z předností depozitu. Součástí studia v knihovně je výuka práce v on-line databázi, která umožňuje vyhledat vzorky podle požadovaných vlastností, materiálové příbuznosti nebo zadáním referenčního čísla vzorku z knihovny. Materiály jsou nabízeny výrobci z Francie, Belgie, Španělska, Česka a Slovenska. Návštěva informačního centra – knihovny s depozitem materiálů se stane inspirativní zkušeností pro všechny tvůrce, kteří hledají neobvyklé materiály a kompletní informace o nich. Pro omezený prostor je nutné se k návštěvě centra objednat na adrese info@materio.cz, centrum je otevřeno od pondělí do čtvrtka od 9 do 17 hodin, a to i během prázdnin.

Upozornění

Do 30. září 2011 poskytuje knihovna materiálů zájemcům své služby zdarma v rámci grantu, který však v září skončí. Časopis knihovny matériO poskytuje informace o workschopech, seminářích, výstavách a dalších akcích; je možné si ho objednat na adrese www.materio.cz.

Jana Pauly, kurátorka sbírek, technického designu NTM Praha