časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Inovační řešení elektroinstalace

|

Jiří SIavík, Schmachtl cz s. r. o.

Společnost Schmachtl je výhradním zástupcem světových výrobců elektrotechniky, elektroniky a strojírenských produktů. Své partnery k obchodní spolupráci vybírá velmi pečlivě, mezi stěžejní kritéria patří spolehlivost, vysoká úroveň kvality, servis a dostupnost náhradních dílů pro danou oblast. Partnerské firmy, které dodávají své výrobky prostřednictvím společnosti Schmachtl, jsou uzná vanými výrobci komponent a zařízení pro použití ve všech oborech průmyslu. Mimo jiné zastupuje jako výhradní distributor na českém trhu vedoucí firmu v oboru konektorové instalace, společnost Wieland.
Společnost Wieland byla založena v roce 1910 a postupem doby se stala jedním z předních světových výrobců elektrokomponent, včetně konektorového systému gesis, který vyrábí a zdokonaluje více než 25 let. Konektorový systém gesis se nyní používá po celém světě.
 

Aktuálně

Dnešní doba klade vysoké požadavky na kvalitu, unifikaci, bezpečnost, flexibilitu a rychlost elektroinstalace. Dále, s ohledem na komplexně vzrůstající náklady, rostou i požadavky na efektivitu práce. Konektorový systém gesis zaručuje zkrácení doby montáže elektroinstalace, bezpečnost instalace ve ztížených pracovních podmínkách a rovněž funguje jako spolehlivý systém pro snadnou a rychlou údržbu zařízení.
 

Výrobci svítidel – partneři v ČR

Konektory gesis si našly uplatnění i mezi výrobci svítidel. Společnosti jako Philips, Modus, Trevos, Elektro-Lumen, Inge Opava, Beghelli Elplast, Olli Elektro, Elkovo Čepelík, Vyrtych, Deos, Dl-Systém, Vm Elektro, Apin konektory gesis standardně využívají. Vznikají tak nová svítidla, která lze snadno připojit nebo propojit konektory bez použití svorkovnice. Nová řada konektorů gesis-
MINI již byla, pro malé rozměry a precizní provedení, zařazena ve svítidlech T5. Krytí IP20 až IP68 jim zaručuje široké uplatnění.
 

Šetří čas i peníze

Při použití konektorového systému se zkrátí doba montáže až o 70 %! To v praxi znamená menší potřebu odborných pracovníků připojujících svítidla, což vede ke snížení nákladů. Připojit konektory na vodič, nejsou-li již osazeny výrobcem, musí podle normy osoba znalá (§ 5 vyhl. č. 50/1978 Sb.), avšak vlastní spojení konektorů už neklade žádné požadavky na odbornost pracovníka.
 

Bezpečnost

Konektory jsou vyráběny v různých barvách a s kódováním, které zamezuje jejich chybné zapojení. Jestliže jsou kabely požadovaných délek osazeny konektory přímo u výrobce, je toto zapojení strojově vyzkoušeno; tím se zabraňuje vznik požáru vyvolaný jiskřením na přechodových částech.
 

Výhody v praxi

Koncepce systému gesis spočívá ve variabilitě jeho prefabrikovaných komponent, které usnadňují a urychlují propojení od rozváděče ke koncovým prvkům.
Těmi mohou být nejenom svítidla, ale taktéž podlahové krabice, zásuvky, vypínače a další spotřebiče. Kompletní elektroinstalaci tak lze připravit a vyzkoušet před dodáním koncových zařízení. V současné uspěchané době, kdy na tuzemském trhu jsou produkty dodávány stylem „včera bylo pozdě“, je tato výhoda nedocenitelná. Zkracuje se rovněž doba nutná k uskladnění svítidel na stavbě.
Další výhodou systému je velmi snadná údržba svítidel připojených konektorem, protože lze zařízení pod napětím za provozu odpojit, okamžitě nahradit jiným a poškozené zařízení je možné v klidu opravit na příslušném pracovišti. Flexibilita elektroinstalace, jednoduché přidání či odebrání koncových prvků jsou další přednosti systému gesis.
 

Novinka

Novinkou společnosti Wieland, vyvinutou ve spolupráci s BJB, je tzv. gesis TOP konektor. Tento konektor umožňuje jednoduchým zasunutím propojky učinit ze standardního svítidla se speciální svorkovnicí BJB svítidlo připojitelné konektorem gesis.
 

Příklady použití konektorů gesis IP68:

 • nákupní centra,
 • administrativní budovy,
 • letiště,
 • sportoviště,
 • nafukovací haly,
 • průmyslová svítidla,
 • vánoční osvětlení,
 • reklama,
 • zábavní parky a atrakce,
 • staveništní osvětlení,
 • dopravní značení,
 • výrobní haly,
 • garáže,
 • stadiony,
 • lodě,
 • venkovní instalace.
 
Obr. 1. Průběžné propojení svítidel
Obr. 2. Motokov, konektorová instalace gesis
Obr. 3. Sazka aréna, konektorová instalace gesis
Obr. 4. Připojení svítidla konektory gesisIP+, IP68
Obr. 5. Připojení svítidla řady T5 konektory gesisMINI
Obr. 6. Novinka – gesisTOP, speciální konektor vyvinutý ve spolupráci se společností BJB