Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo tiskem
16. 3. 2018. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Interiérová elita opět po roce v Letňanech

Svítidla a světelné přístroje
Nouzové osvětlení
Budoucnost průmyslového osvětlení se jmenuje INNOVA
Svítidlo GOLY – praktické svítidlo high bay“
McLED® – značka kvalitního LED osvětlení
Svítidlo VOLGA EU – naše volba pro Evropu

Aktuality

Prezentace škol ve stánku FCC PUBLIC na veletrhu AMPER Pozvání nakladatelství a mediálního servisu FCC PUBLIC k prezentaci studentských aktivit…

Technika osvětlování XXVIII, Dny Josefa Lindy – 2. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní…

3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Více aktualit

Ing. Bronislav Berounský slaví jubileum


Ing. Bronislav Berounský slaví jubileum

Oslavenec se narodil 3. prosince 1930 v Doudlebách nad Orlicí. Mladí trávil v Kostelci nad Orlicí. V roce 1950 maturoval na reálném gymnázium v Kostelci nad Orlicí a roku 1954 promoval na Strojní fakultě ČVUT Praha ve specializaci zdravotní technika (nyní se tento obor nazývá technika prostředí). Při studiu se seznámil s problematikou osvětlování a začal se jí hlouběji zabývat. Během studia pracoval jako pomocná vědecká síla, nejprve v Ústavu silnoproudé elektrotechniky, pak v Ústavu zdravotní techniky.

Po vstupu do praxe ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce při řešení problematiky osvětlování konzultoval své závěry se staršími, velmi zkušenými světlenými techniky, jako např. s J. Netušilem, Ing. Polanem, Ing. Šůlou s Ing. Miškaříkem či s Ing. Baudyšem. Ve školním roce 1968–1969 postgraduálně studoval na Akademii pracovního lékařství v Západním Berlíně obor hygieny práce. Do jeho pracovní náplně patřilo denní i umělé osvětlení, barevná úprava pracovišť, větrání, odprašování a klimatizace, vytápění a ochrana před nadměrným teplem.

V letech 1980 až 1985 se ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky zabýval využitím obnovitelných zdrojů energie.

Obr. 1.

Obr. 1. Manželé Berounských v r. 1955

Při své činnosti v odboru hlavního hygienika na ministerstvu zdravotnictví vypracoval metodiku měření a hodnocení osvětlení pracovišť, kterou pak hlavní hygienik republiky vyhlásil jako závaznou. Pro zlepšení dozoru nad osvětlením pracovišť Ing. Berounský vyškolil pracovníky tohoto dozoru, kteří svou činnost vykonávali v krajských a okresních hygienických stanicích.

Navrhl a na realizovaném díle v praxi prověřil vzduchový sluneční kolektor s akumulací, vhodný např. pro dosoušení píce (oceněn na budějovické Zemi živitelce v roce 1984 Zlatým klasem). Vypracoval zásady pro výpočet a realizaci přirozeného větrání skleníků.

Své zkušenosti předával dalším v rámci své pedagogické činnosti. Přednášel, zkoušel a vedl diplomové práce či je oponoval na více vysokých školách, např. na Stavební fakultě a na Elektrotechnické fakultě ČVUT, na Filozofické fakultě KU a na Vysoké škole zemědělské. Dále přednášel v Ústavu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů a v Ústavu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků.

Na Stavební fakultě ČVUT přednášel už od školního roku 1968–1969. Od roku 1955 přednáší též v rámci různých kursů bezpečnosti a hygieny práce, především o osvětlení a větrání pracovišť. Přednášel i v kursech pro projektanty vzduchotechniky.

Je autorem několika vynálezů, na něž byly uděleny patenty, a mnoha zlepšovacích námětů.

Byl členem několika odborných společností, např. už od založení odborných skupin pro osvětlení při České energetické společnosti a při VTS pro techniku prostředí byl členem výborů těchto organizací.

Od konce 50. let minulého století byl členem předsednictva ČSNK CIE, od roku 1985 v době svého zaměstnání v Tesle Holešovice vědeckým a výkonným tajemníkem ČSNK CIE. Dosud je členem předsednictva Českého národního komitétu CIE a jeho čestným členem.

Obr. 2.

Obr. 2. Ing. Bronislav Berounský v r. 2005 (foto Ing. Tomáš Maixner)

Aktivně se zúčastňoval odborných konferencí doma i v zahraničí.

Některé jeho publikace byly citovány či přetištěny v zahraničí (např. v Polsku). Citován je i v Mezinárodním slovníku bezpečnosti a hygieny práce, který vydal Mezinárodní úřad práce (ILO) ve Švýcarsku.

Svou práci považoval více za koníčka než za povinnost. Pro svůj věk však již opustil své životní koníčky, malování obrazů a přiměřený sport, např. plavání či dálkovou turistiku.

Jeho činnost a její výsledky byly oceněny několika uznáními, vyznamenáním ČSVTS a celostátní cenou za řešení a zavádění originálního způsobu větrání průmyslových provozů.

Při pravidelných návštěvách ve studovně Státní technické knihovny sleduje novinky z oboru světelné techniky, publikované v zahraničních odborných časopisech, a s těmi pozoruhodnými seznamuje zájemce v krátkých článcích v odborných časopisech. Naši čtenáři jistě znají jeho články podepsané značkou (DVĚBÉ).

Žije v harmonickém manželství, které má na podzim 2005 oslavit zlatou svatbou 50 let svého trvání. Má dvě dcery a čtyři vnoučata.

Po dovršení 74 let s ohledem na svůj zdravotní stav, odpovídající tomuto věku, omezil některé aktivity, např. publikační a pedagogickou činnost a více se věnuje odpočinku. Dosud přednáší ve výukové organizaci Gradua.

K jeho životnímu jubileu mu přejeme dobré zdraví a hodně dalších aktivních let ku prospěchu světelné techniky.

Redakce časopisu SVĚTLO