časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Informační systém K2 – řešení pro středně velkou společnost

|

číslo 3/2003

Informační systém K2 – řešení pro středně velkou společnost

Informační systém K2 (IS K2) je komplexní, moderní, vysoce propracovaný systém postavený na řízení prvotních dokladů obchodu a výroby. Patří mezi nástroje pro řízení podniku v reálném čase a slouží k získání celkových informací o hospodaření firmy a k splnění všech norem a předpisů vyžadovaných legislativou.

A. Vaněk spol. s r. o. – Odborný velkoobchod TZB

„V roce 1996 jsem stál před problémem, jak mít naši rychle rostoucí firmu dlouhodobě a bez komunikačních problémů pod kontrolou. Kapacita našeho tehdejšího softwaru byla překročena a hrozilo nebezpečí ztráty informací. Ztráty týkající se velkých zakázek, které nebylo možné zpracovat včas, byly nedozírné. Ručně dělané nabídky zabíraly stále více času. Hledali jsme program, který by garantoval komplexní komunikaci v oblastech:

 • skladového hospodářství při sledování pohybu zboží, jeho prodeje a vyúčtování,
 • tvorby nabídek v různých rabatových skupinách,
 • logistického propojení středisek, informací, sledování efektivity závozů,
 • finančního účetnictví, ekonomických analýz, evidence majetku,
 • marketingu,
 • mzdové agendy.

Možnosti informačního systému K2 jsou ale širší, lze je využít pro jakýkoliv druh podnikatelské činnosti.

Dalším důvodem k pořízení si systému K2 bylo získat jednoho dodavatele hardwaru i softwaru a tím předejít případným nesrovnalostem při odstraňování poruch. Vše tedy tzv. z jedné ruky. Informační systém K2 nás přesvědčil o tom, že splňuje veškeré požadavky, které jsou na nás tržním hospodářstvím a rostoucí konkurencí kladeny.

V současné době přecházíme z verze DOS na novou verzi Windows K2, která je „mistrem„ mezi informačními systémy na trhu. V našem odborném velkoobchodě oborů topení, voda, plyn, vzduchotechnika a alternativní řešení zdrojů energií má zmiňovaný systém stoprocentní uplatnění i v dlouhodobém plánování rozvoje společnosti.

Jestliže se rozhodnete pro informační systém K2, mohu vám jako jednatel společnosti A. Vaněk spol. s r. o. a prezident Asociace odborných velkoobchodů oborů topení, voda, plyn tento krok jen doporučit.„

Antonín Vaněk

Vlastnosti systému K2

 • Systém K2 zaručuje okamžitou aktualizaci dokonale propojených dat, umožňuje plánování, formování, realizování a kontrolování informačních toků od dodavatele do podniku, uvnitř podniku a z podniku k odběrateli. Vzhledem k vysoké míře provázanosti jsou veškeré údaje vkládány do programu jen jednou a zpracování všech agend podniku je do maximální míry automatizováno.

 • Systém K2 je komplexně vyvinut pro univerzální použití v podnicích jakýchkoliv profesí a splňuje i ty nejnáročnější požadavky s ohledem jak na organizační strukturu, tak na požadované informace. Systém se zavádí na základě analýzy, popř. návrhu ekonomického řízení podniku, včetně zaškolení obsluhy, tak, aby společnost mohla začít co nejdříve těžit z veškerých výhod, které systém nabízí.

Formy poskytování IS K2

Společnosti mohou vybírat ze dvou základních způsobů provozování IS K2.

 • Jednou z možností je zakoupení licenčních práv k užívání K2 do vlastnictví. V tomto případě společnost sama spravuje systém včetně hardwarového vybavení.

 • Druhou formou je tzv. outsourcing.

  Jedná se o pronájem IS K2 a veškerých souvisejících služeb, na které se vztahují garance SLA. Outsourcing systému K2 přináší firmám mnoho výhod. Jde zejména o možnost maximalizace hodnoty řídicího systému pracujícího v reálném čase při současné minimalizaci nákladů a nároků na čas, vybavení a personál. Společnosti získají kvalitní a perspektivní platformu umožňující další rozvoj a zaručující vysokou bezpečnost dat.

  Existence jediného dodavatele hardwarového a softwarového vybavení, datových a servisních služeb dává možnost minimalizovat přímé i nepřímé náklady související s řízením týmu několika dodavatelů. Přenesení zodpovědnosti za chod systému na poskytovatele zároveň dovoluje maximálně se soustředit na vlastní činnost. Zákazník se tak vyhne riziku náhlých technologických změn a má záruku, že disponuje nejmodernějšími informačními technologiemi a odbornými znalostmi specialistů implementátora.

  Mezi uživatele IS K2 patří : Halla, spol. s r. o., Mikroelektronika, spol. s r. o., Polovodiče, a. s.

  Q.gir – informační technologie, s. r. o.
  Vlkova 19
  130 00 Praha 3
  tel: +420 222 721 505
  fax: +420 222 721 285
  e-mail: info@qgirit.cz
  http://www.qgirit.cz
  http://www.k2.cz