Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo tiskem
11. 12. 2017. V elektronické verzi na webu bude 11. 1. 2018.

Světelnětechnická zařízení
Osvětlení univerzitní budovy Centrale Supélec v Saclay ve Francii
Světlo pro naši budoucnost

Denní světlo
Použití a posuzování světlovodů Solatube®

Aktuality

13. mezinárodní konference Centra pasivního domu poprvé v Praze O inovativních postupech a materiálech, které jsou vhodné pro výstavu  a rekonstrukce…

Za purpurovou mlhou: Světelná instalace na záhřebském mostě, která je spouštěna projíždějícím vlakem Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), nejvýznamnější světový výrobce…

Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace Spolek KNX národní skupina České republiky, z. s. vyhlásil soutěž o nejlepší projekt…

Institut světelného designu vás zve na dvoudenní workshop PROSTOR – SCÉNA – SVĚTLO – BARVA

Více aktualit

III. konference LUMEN V4 – odborný program

Česká společnost pro osvětlování a organizační výbor si Vás dovolují pozvat k účasti na III. konferenci Visegrádských zemí o osvětlení.
 
Čas a místo konání: 23. až 25. 6. 2010, Brno, hotel Santon
Jednací jazyky konference: čeština, maďarština, polština a slovenština (angličtina na posterech).
Vzhledem k tomu, že se organizátorům podařilo zajistit dostatečné ubytovací kapacity, je stále možné se na konferenci přihlásit a registrovat jako účastník i jako vystavovatel. Kontakt na www.lumenv4.com.
 

23. červen (středa)

09:00 – 13:00 Registrace účastníků, ubytování
13:00 – 13:30 Zahájení konference
13:30 – 14:00 Vstupy vystavovatelů

14:00 1. sekce - Veřejné osvětlení - prezentace přednášek

14:00 – 14:30 Jiří Habel, Petr Žák Budoucnost veřejného osvětlení (CZ)
14:45 – 15:00 Ivette Mancz, Péter Schwarcz Energetické indikátory ve veřejném osvětlení (HU)
15:00 – 15:15 Małgorzata Górczewska, Sandra Mroczkowska Hodnocení parametrů svítidel s LED ve veřejném osvětlení (PL)
15:15 – 15:30 Luděk Hladký Řízení osvětlovacích soustav na základě proměnných veličin (CZ)
15:30 – 15:45 Marek Bálský, Rudolf Bayer Porovnání realizací veřejného osvětlení se sodíkovými výbojkami a LED (CZ)
15:45 – 15:50 Ferenc Szabó, Zoltán Vas, Péter Csuti, János Schanda Experimentální zkoumání vlivu Purkyňova jevu v případě tradičních a moderních uličních svítidel (HU)
15:50 – 15:55 Jiří Habel, Petr Žák Energetická náročnost osvětlovacích soustav (CZ)
15:55 – 16:00 Dionýz Gašparovský, R. Bagačka, Petr Janiga Vývoj standardizovaných algoritmů a kódů pro výpočty osvětlení na komunikacích (SK)
 

24. červen (čtvrtek)

9:00 2. sekce - Venkovní osvětlení - prezentace přednášek

9:00 – 9:30 Zoltán Kolláth Monitorování a modelování rušivého světla v přírodním parku (HU)
9:30 – 9:45 Tomáš Novák, Stanislav Mišák, Karel Sokanský Využití obnovitelných zdrojů pro napájení osvětlovacích soustav VO (CZ)
9:45 – 9:55 Béla Kovács Zpětný odběr a systém recyklace komponentů svítidel v Maďarsku (HU)
9:55 – 10:05 Alexandr Hanousek Zpětný sběr a recyklace komponentů svítidel v ČR (CZ)
10:05 – 10:15 Oliver Čelko Zpětný sběr a recyklace komponentů svítidel na Slovensku (SK)
10:15 – 10:30 Klara Wenzel Barevná světla v přírodě (HU)

10:45 3. sekce - Denní osvětlení , hygiena - prezentace přednášek

10:45 – 11:00 Robert Andre, Paweł Baranowski Umění širšího pohledu (PL)
11:00 – 11:15 Konrad Domke, Marcin Pelko Hodnocení fotobiologických účinků zářivek pro všeobecné osvětlovací účely (PL)
10:15 – 11:30 Ágnes Vidovszky-Németh, János Schanda Cirkadiánní rytmy a LED osvětlení (HU)
11:30 – 11:45 Stanislav Darula, Peter Rybár, Jitka Mohelníková, Marek Popeliš Měření účinností světlovodů pod umělou oblohou (SK)
11:45 – 12:00 Miroslav Kocifaj Simulace zalomených světlovodů založené na programu HOLIGILM (SK)
12:00 – 12:15 Jiří Plch, Jitka Mohelníková Vliv barvy stínicí překážky na denní osvětlení v zastíněných objektech (CZ)

13:15 4. sekce - Denní osvětlení , hygiena, vnitřní osvětlení - prezentace přednášek

13:15 – 13:20 Anton Rusnák Analýza kolorimetrického měření a vyhodnocování různých typů oblohy (SK)
13:20 – 13:25 Dariusz Sawicki Vidět nebo nevidět – úvahy o lidském vnímání barev (PL)
13:25 – 13:30 Wiesława Pabjańczyk, Roman Sikora, Przemysław Markiewicz, Zbigniew Gabryjelski Vliv podmínek prostředí na funkčnost LED svítidel (PL)
13:30 – 13:35 Stanislav Darula, Richard Kittler, Peter Oberman Jasové poměry v kanceláři během dne (SK)
13:35 – 14:05 Alfonz Smola, Dionýz Gašparovský, Petr Janiga Zkušenosti s prováděním energetické certifikace osvětlení na Slovensku (SK)
14:05 – 14:25 Marián Flimel Ergonomie a systémový přístup ke světelnému prostředí na pracovištích SK
14:25 – 14:45 Dionýz Gašparovský, E. Erkin EHB LiteCalc - softwarové nástroje pro energetickou certifikaci osvětlení (SK)

15:00 5. sekce - Denní osvětlení , hygiena, vnitřní osvětlení - prezentace přednášek

15:00 – 15:30 Elżbieta Janosik, Stanisław Marzec, Marcin Łaciak Světelné podmínky v polských bytech - zjišťování výsledků (PL)
15:30 – 15:35 Jan Škoda, Petr Baxant Vliv směrové odraznosti na osvětlení (CZ)
15:35 – 15:40 Péter Csuti, Balázs Kránicz Anomálie náhradní teploty chromatičnosti (HU)
15:40 – 16:10 Vstupy vystavovatelů
16:10 – 16:50 Prezentace posterů
 

25. červen (pátek)

09:00 6. sekce - Zdroje, svítidla, výpočty, měření - prezentace přednášek

09:00 – 9:30 Wojciech Żagan O nutnosti úprav svítidel ve fotometrických databázích (PL)
09:30 – 9:45 Marek Šmíd Role CIE při vytváření postupů měření pro vývoj a testování v oblasti osvětlení, včetně nových svítidel
a nově vznikajících technologií (CZ)
09:45 – 10:00 Zoltan Toth Vývoj keramických halogenidových výbojek s vysokým měrným výkonem a spolehlivostí (HU)
10:00 – 10:30 Prezentace posterů

10:45 7. sekce - Zdroje, svítidla, výpočty, měření - prezentace přednášek

10:45 – 11:00 Gabor Schulcz Napájecí zdroje pro LED svítidla (HU)
11:00 – 11:15 Luděk Hladký LED modul (CZ)
11:15 – 11:20 Przemysław Skrzypczak, Konrad Domke Chladicí systém výkonových LED s Peltierovým článkem - laboratorní zařízení (PL)
11:20 – 11:25 Krzysztof Wandachowicz, Giulio Antonutto Optimalizace rotačně symetrických reflektorů se zrcadlovým odrazem (PL)
11:25 – 11:30 Marek Krasňan, Alfonz Smola Aspekty měření a změny lomu světla u světlovodu s difuzorem (SK)
11:45 – 12:00 Závěr konference
Poznámka k tabulce: Překlady názvů přednášek byly provedeny organizátory konference a nemusí zcela korespondovat s originály v angličtině. Kromě uvedených přednášek bude prezentováno asi 50 posterů.